« grudzień 2006 | strona g????wna | luty 2007 »

zjazdowanie na nartach

26 styczeń 2007, 0:14| | Komentarze (3)

Wybywam za kilka godzin, wracam w przysz??─? niedziel─?.

Do tego czasu b─?d─? prawdopodobnie skutecznie odci─?ta od netu i mo??liwo??ci odpowiadania na maile wzgl─?dnie zatwierdzania komentarzy. Oczywi??cie w??a??ciciele profili TypeKey nie maj─? tego problemu ;d

I tyle, spadam (na g??r─?) spa─?.

trwa??y link do tego wpisu

spoooko, sta─? nas, hehe

25 styczeń 2007, 19:55| | Komentarze (1)

I powiedzcie mi, ??e nie ??yjemy w Najlepszym z Kraj??w: mamy bezp??atn─? s??u??b─? zdrowia, bezp??atne uczelnie wy??sze, obowi─?zkowy i powszechny system ubezpiecze??, sta─? nas nawet na kolejny ko??ci????.

U nas kredyt nie wi─???e si─? z depozytem, wydatek nie ??─?czy si─? z przychodem, a prawo autorskie najwyra??niej wyklucza prawo do wolno??ci... Ale i tak jest zajebi??cie.

Liczbowo mo??e i nie wychodzimy ponad norm─? - 90% idiot??w to taka ziemska ??rednia krajowa - ale jako jedni z niewielu narod??w mo??emy poszczyci─? bliskim 100% wykorzystaniem tego potencja??u. Nic nie jest nam straszne, nawet mur przyt??aczaj─?cej logiki rozbijemy si??─? naszej wiary i bezbrze??nego zak??amania.

Nie my??lcie, ??e nie zdajemy sobie sprawy z naszej wyj─?tkowej sytuacji: nikt tak jak my nie potrafi ??le m??wi─? o nas samych. Czasem a?? trudno nam w to uwierzy─?, co sami powiemy, ale nic to!

Przecie?? kochamy ??ycie (w??asne i pocz─?te), nienawidzimy ??yd??w (z wy??─?czeniem Kr??la Polski), peda????w (rowerowych), tych, kt??rym lepiej si─? powodzi no i oczywi??cie m─?drzejszych od siebie, ale poprawno??─? polityczna nie pozwala nam m??wi─? o tym wprost. M??wimy wi─?c nie wprost.

Jeste??my Przedmurzem Chrze??cija??stwa, mamy Wizj─?, Misj─? i powi─?kszaj─?c─? si─? dziur─? w bud??ecie. Alleluja i do przodu!

I tyle. I ??eby ju?? niczego nie by??o.

Balcerowicz musi odej??─?!

trwa??y link do tego wpisu

Bu??at Okud??awa "Ballada o g??upcach"

24 styczeń 2007, 21:32| | Komentarze (2)

Jest jaki?? porz─?dek na ??wiecie tym, jest
Na ka??dy wiersz dobry jest z??y wiersz
Na ka??dych trzech m─?drych i g??upich jest trzech
I dobrze to i sprawiedliwie

Lecz taka zasada jest - g??upim nie w smak
Ci inni wyszydza─? ich lubi─?
I m??wi─? g??upiemu - durak ty, durak
A g??upim jest przykro i g??upio

Wi─?c by si─? czerwieni─? nie musia?? kto kiep
By m??g?? rozpoznawa─? sw??j swego
Ka??demu m─?dremu stempelek na ??eb
Przybi??o si─? razu pewnego

Od lat te stempelki w u??yciu s─? i
Ten system i p????niej si─? przyda
Bo m─?drym dzi?? m??wi─? - ech, durni ??esz wy
A g??upich, jak zwykle, nie wida─?

trwa??y link do tego wpisu

Ciekawostka (wiki).

24 styczeń 2007, 0:13| | Komentarze (1)

Mog─? edytowa─? japo??skie strony wiki jedynie jako anonim. Przy zmianie strony z wersji polskiej na japo??sk─? wiki uznaje mnie za wylogowan─?. Sesja jednak nie wygasa, bo wystarczy wr??ci─? na strony w jedynym s??usznym j─?zyku, a pojawiam si─? tam zalogowana....

Logowanie na stronie japo??skiej r??wnie odpada, wiki uznaje, ??e nie ma takiego loginu :]
Ech.

trwa??y link do tego wpisu

chora

22 styczeń 2007, 20:02| | Komentarze (4)

League Militaire poleca .... syrop na kaszel!

League Militaire way: Sore Throat Syrup

Bylem si─? zd─???y??a wykurowa─? do pi─?tku....

A ten Gundam to LM111E02 w skali 1/144. Pochodzi z second hand'a w P????nocnym Yono.

trwa??y link do tego wpisu

in??ynierka trwa

17 styczeń 2007, 17:21| | Komentarze (4)

recent audio love

By??am dzi?? u promotorki, teraz musz─? nat??uc ile?? stron dokumentacji. Nie ma b??lu, mam czego s??ucha─?, mog─? pisa─? :), jutro si─? wy??le.

Powy??ej najnowszy nabytek, "Attero Dominatus" Sabaton'a w towarzystwie najcz─???ciej s??uchanej p??yty ostatniego miesi─?ca, albumu "Satanica" naszego rodzimego Behemoth'a. Ftangh ftangh!

Ciekawostka: ju?? 3 osoby z mojego roku zdo??a??y si─? obroni─?. Ale to wszystko ludzie z multimedi??w, wi─?c nie prawdziwi studenci ;)
Ja walcz─? z czasem, bo nie mam ochoty p??aci─? za kolejnego ITNa, je??li nie musz─?...

ToDo:

Spooooooko ;d

trwa??y link do tego wpisu

kr??tko, d??ugo

11 styczeń 2007, 14:34| | Komentarze (2)

Wykluczy??am Cerospam z udzia??u w publikowaniu komentarzy, mam nadziej─? ??e powoli poprawi─? inne b??─?dy, kt??re utrudniaj─? nam wszystkim ??yciu :)

Przy okazji warto przeczyta─?: W g─?szczu win cara Michnika (strona Gazety Wybi??rczej)

Nadal twierdz─? jednak, ??e takie "dzie??a", jak opisywany wy??ej (S)tw??r Ziemkiewicza, lepiej jest ignorowa─? i w ten spos??b wymaza─? z rzeczywisto??ci, ni?? si─? do niej odnosi─?...

trwa??y link do tego wpisu

doritos nabawi??a si─? Windy

10 styczeń 2007, 11:13| | Komentarze (2)

??eby nie by??o, ??e nie pr??bowa??am (patrz: m??j firewall ma alergi─?): instalacja w kolejno??ci Winda XP - SP2 - wy??─?czenie Security Center - serwer SQL - manager do serwera - VS - firewall jest r??wnie skuteczna jak ka??da inna praktyka woodoo, czyli b??─?d firewalla jak by??, tak jest.

S─? te?? nowe b??─?dy, a w mi─?dzyczasie mo??na pozna─? uroki rollback'a po godzinnej instalacji....

Jak tak dalej p??jdzie to si─? dzi?? nie zobacz─? z promotork─?.... argh.

trwa??y link do tego wpisu

Moja Pierwsza Zupa

8 styczeń 2007, 16:02| | Komentarze (9)

Stosowa??am si─? do s??awkowego przepisu na zup─? pomidorow─? z pomini─?ciem padliny, bo ja si─? og??lnie troch─? boj─? ??ci─?gien i takich tam.

I oto jest!

My First Soup

Moja Pierwsza Zupa (Pomidorowa)

Ku potomno??ci:

I tyle.

I dobra jest :)

Wi─?cej zdj─?─? ;d ....

To mi zosta??o ....

vegetables

My First Soup, Lid On

My First Soup on macro

trwa??y link do tego wpisu

Historia pewnego Biureczka (w obrazkach)

7 styczeń 2007, 23:51| | Komentarze (5)

czyli

Wykorzystaj bli??niego swego.

U??ci??lenia:

Podsumowanie:

Odcinek z g??ry na d????...

Historia pewnego Biureczka

Historia pewnego Biureczka

Fog of war
Nie to, ??eby Blondi co?? tam w og??le robi??a....

Historia pewnego Biureczka

Chodnik zawsze zdepcz─?.

Historia pewnego Biureczka

veyDer lekko zmachany, w ko??cu informatyk.

Historia pewnego Biureczka

Odcinek z do??u do g??ry...

hopsa!

Historia pewnego Biureczka

Tutaj tata snuje PLANY, a reszta przysypia...

Historia pewnego Biureczka

"Ja tu tylko stoj─? i si─? opieram."

Historia pewnego Biureczka

Ups. Zong na zakr─?cie.

Historia pewnego Biureczka

"MY nie damy rady?"

Historia pewnego Biureczka

Blondi idzie popatrze─?...

Historia pewnego Biureczka

Ciasno tu...

Historia pewnego Biureczka

... z uczuciem, z uczuciem, nie rozwalcie mi pod??ogi....

Historia pewnego Biureczka

I w ko??cu: Qapla!

czyli sukces nie po??owiczny

Historia pewnego Biureczka

The End.

trwa??y link do tego wpisu

m??j firewall ma alergi─?

7 styczeń 2007, 14:08| | Komentarze (5)

Pracuj─? nad in??ynierk─?, wi─?c nie zamierzam si─? dzi?? za bardzo uzewn─?trznia─?, ale ??e pewne okienko towarzyszy mi ostatnio dosy─? cz─?sto, to i z Wami si─? podziel─?.

Ot???? po odpaleniu lokalnego SQL'owego serwera moja niezast─?piona zapora internetowa dostaje ataku alergii:

tiny personal firewall error

W 'OK' mozna sobie klika─? d??ugo i nami─?tnie, okienko wraca po kilkunastu sekundach. Z regu??y przeciagam je gdzie?? daleko i zapominam na czas jaki??.

Zatrzymanie serwera jest terapi─? skuteczn─?.

trwa??y link do tego wpisu

?ü???Ć?ü??ü???ü

2 styczeń 2007, 23:28| | Komentarze (2)

Argh. Patrzcie jakie cudne. Ubuntu rz─?dzi.

Ubuntu Hello Kitty

PS. Wbrew pozorom nie mam tego ustawionego jako tapety. Mam robota ;>

trwa??y link do tego wpisu