« styczeń 2007 | strona g????wna | marzec 2007 »

Lubelski Full

28 luty 2007, 19:52| | Komentarze (4)

by duet Primo

Zawsze wiedzia??em, ??e studiowanie w Lublinie mo??e spowodowa─? u mniej wra??liwych trwa??e zmiany w m??zgu.

Tekst poni??ej, ale polecam dok??adne przes??uchanie piosenki zanim zapoznacie si─? z tekstem ^^.

Lubelski Full

W wysokich Andach kondor jajo zni??s??
Pierwsze jajo zni??s??
Drugie jajo zni??s??
Trzecie jajo zni??s??
A potem zdech??
A to pech


A na co jemu by??o tyle jaj
Aj jaj jaj
Na co tyle jaj
(jakie?? wycie)


Ma??y Indianin napi─??? wielki ??uk
Jak on m??g??
Jak on m??g??
Napi─?─? ??uk


Najlepsze piwo to Lubelski Full
Gul gul gul
Gul gul gul
Lubelski Full gul gul


Takiego piwa nie pi?? nawet kr??l
Gul gul gul
Gul gul gul
Nie pi?? kr??l
Gul gul


Nad Lublin nadlecia??o stado wron
Nie wiadomo sk─?d
Nie wiadomo sk─?d
Nie wiadomo sk─?d

trwa??y link do tego wpisu

O??wieci??o mnie po OC

27 luty 2007, 19:52| | Komentarze (1)

W??a??nie us??ysza??am o najnowszym pomy??le naszych Mi??o??ciwie Panuj─?cych: o ob??o??eniu w??a??cicieli aut dodatkow─? op??at─?, kt??ra zasili??aby fundusz ratowania Naszych Szpitali. Uwa??am to za krok w dobra stron─?, ale pozwol─? sobie zaproponowa─? rozwi─?zanie w mojej opinii jeszcze lepsze, ??eby nie powiedzie─? genialne.

Ot???? ob??????my wszystkich obywateli i wszystkie podmioty gospodarcze podatkiem w wysoko??ci 101% osi─?ganych przez nich przychod??w. Uzyskane pieni─?dze podzielimy Sprawiedliwie na Jedzenie, Kopalnie, Szpitale, PKP, Huty, nowe mieszkania i Program Internet dla Szk????. R??wno i Sprawiedliwie. Sko??czy si─? problem zad??u??ania pa??stwowych plac??wek, bo sk─?d po??ycza─?, kiedy wok???? nikt nic nie ma? Sko??czy si─? problem niesprawiedliwego opodatkowania czy w ko??cu podnoszenia podatk??w, bo jak tu podnosi─? kwot─? tak wielk─?, jak 101%, nie wzburzaj─?c Ludu?

A dlaczego 101%? To po to, by obywatele, w rozliczeniu z fiskusem, generowali jak─??? warto??─? dodatni─?. Mog─? nakra??─? s─?siadowi, mog─? napa??─? Rosj─?, Ojczy??nie ??r??d??o zwisa i powiewa.

Oczywi??cie, potem mo??e si─? okaza─?, tym razem na ??ywo, ??e sta─? nas wy??─?cznie na aspiryn─? i lewatyw─?, ale b─?dzie to aspiryna i lewatywa rozdawane po R??wno i dla Wszystkich.

I co wy na to?

trwa??y link do tego wpisu

praca wre Prosto

26 luty 2007, 18:01| | Komentarze (2)

No i sta??o si─?, moja in??ynierka w ko??cu osi─?gn─???a stan dla niej zamierzony. Zaimplementowa??am wszystko, co zamierzy??am, zosta??o poprawienie wygl─?du, bo obecnie ca??o??─? wygl─?da raczej koszmarnie.

Co ju?? jest

Co nadal jest do zrobienia

Co mo??na by jeszcze zrobi─?, ale tak, by si─? si─? nie narobi─?

Pozostaje mi tylko liczy─? na dobry humor recenzenta, bo moje bazy Proste s─?. PRO-STE. Wszystkie procedury posz??y do nieba, bo wygodniej by??o mi kontrolowa─? wszystko z poziomu kodu. Ych.
Mo??e to jednak za Prosto. :]

trwa??y link do tego wpisu

5 rzeczy, kt??re chcia??e?? wiedzie─?, a ba??e?? si─? zapyta─?

22 luty 2007, 23:22| | Komentarze (8) | TrackBack (15)

Mam si─? podzieli─? pi─?cioma prywatnymi informacjami na m??j temat, a potem poprosi─? pi─?─? innych os??b, by by??y ??askawe zrobi─? to samo. Pestka. A wszystko z winy cz??owieka-zagadki...

Lucky number five

A pi─?ciu szcz─???liwc??w to:

Zawsze mozna mi pu??ci─? trackback'a :)

trwa??y link do tego wpisu

New Age Borg

22 luty 2007, 22:47| | Komentarze (3)

Po pierwsze: odebra??am dzi?? nowy paszport. Jest dziewiczy i ma czerwon─? ok??adk─?, tak jak pami─?tny paszport M-chan, kt??ry to - w po??─?czeniu z moim, niebieskim - wzbudza?? powszechne zdumienie na kilku kolejnych, azjatyckich granicach. Dosz??y??my do wprawy w t??umaczeniu, ??e to s─? takie same dokumenty, tyle ??e jeden jest nowszy .... M-chan! teraz mam czerwony paszport, mo??emy zn??w jecha─? do ChRL! ;d

Po drugie: w Traffic'u, mimo ??nie??ycy, kupi??am bilety na Combichrist'a. Jestem wielka.

Combichrist tickets

Po trzecie: po po??udniu, zgodnie z obietnica, wpad?? S??awek. Da?? si─? (dobrowolnie!) sfotografowa─? z R-Zone - cudn─? i wielce przeno??na konsol─? do gier. Muah Muah.

S??awek with R-Zone

We are the Borg. You will be assimilated. Resistance is futile.

S??awek with R-Zone

Potem bylo DU??O s??odkiego wina i Bardzo Z??y Film o krwio??erczej, nawiedzonej i op─?tanej maglownicy, kt??ry nadal mam na dysku (paskudny pirat ze mnie). ??cie??ka d??wi─?kowa by??a najwyra??niej nagrywana ponownie, wi─?c o synchronizacji z ruchem ust mo??na zapomnie─?, a aktorstwo przypomina to z film??w porno, tyle ??e przed rozpocz─?ciem zdj─?─? aktorom kazano si─? ubra─?.

Film jest Prawdziwie Z??y, mo??na spokojnie wyj??─? w trakcie seansu, by wr??ci─? po 20 minutach i spokojnie odnale??─? si─? w fabule (sic! jakiej fabule ;d).

Life's A Bitch And Then You Die

Film zwie si─? "The Mangler" i jest Z??y. Ftangh Ftangh. Polecam.

Na koniec pozosta??a partia 'Time Splitters 2", co po takiej ilo??ci alkoholu (Tachi! Co?? ty mi za bimber dala?!) okaza??o si─? gr─? wcale nie ??atw─?, a ju?? na samiu??ki koniec S??awek zostawi?? w piwnicy sw??j nowy, czarny, co-by-do-garniaka-pasowa?? scyzoryk, co jest jego now─? tradycj─?. Czerwony scyzoryk zosta?? u veyDer'a.

Swiss Army Knife

Ale spokojnie, na stronie Victorinox'a oferuj─? jeszcze kilka innych kolor??w...

trwa??y link do tego wpisu

kuszenie to nie ostatnie

21 luty 2007, 23:17| | Komentarze (0)

Cyzelowa??am in??ynierk─?, cyzelowa??am i co? Promotorka urz─?dzi??a sobie dzie?? wolny od pracy. Bueeee.

TODO:

Przy okazji po??yczy??am od Blondi jej fotomachen i pstrykam sobie co popadnie. W moim aparaciku umiera matryca - st─?d te wszechobecne paski na wi─?kszo??ci moich ostatnich zdj─?─? - i co?? mi m??wi, ??e czeka go przedwczesny pogrzeb ... Mo??e ca??opalenie?

A wok???? chaos

Moje okna na ??wiat...

ow, what a mess....

I fajeczka...

sheesha!

I jak tu si─? skupi─??

trwa??y link do tego wpisu

pisa─? ka??dy mo??e

20 luty 2007, 0:05| | Komentarze (1)

Cudne wierszyki wprost z zaproszenia na ??lub i wesele kole??anki mojej rodzonej siostry. Za??o??─? si─?, ??e ani jedno, ani drugie nie zapewni takiej rozrywki, jak samo zaproszenie.

Wyci─???am jedynie wierszyki, by was nic nie rozprasza??o w smakowaniu kunsztu i lekko??ci pi??ra anonimowego autora...

Ku pami─?ci...

pisa─? ka??dy mo??e

Od niej do niego

pisa─? ka??dy mo??e

Od niego do niej

pisa─? ka??dy mo??e

Enjoy the freak show.

trwa??y link do tego wpisu

Vengeful, paranoid, addicted to crises, the government survives...

19 luty 2007, 11:56| | Komentarze (0)

Vengeful, paranoid, addicted to crises, divided and mostly incompetent, the government survives mainly because the economy is strong and the opposition is feeble.

All the fuss about that quote made me go and look for orgins.

A good read. It shouldn't be this way....

trwa??y link do tego wpisu

po koncercie

15 luty 2007, 10:10| | Komentarze (0)

Koncert by?? i min─???, obszerniejsz─? recenzj─? pope??ni??a mi─?dzy innymi Gosia, wi─?c si─? powtarza─? nie b─?d─?.

Za to mog─? si─? pochwali─? nowo nabyt─? i podpisan─? p??yt─?: w karko??omne zadanie kupienia p??yty i podsuni─?cia jej kolejnym ludkom pod flamaster uda??o mi si─? wrobi─? Blondi. Ja w tym czasie szturmowa??am Stodo??─?...

My brand new, signed "Gothic kabbalah"

PS. Nie wspomina??am jeszcze, ??e m??j bilet mial numer 0038. Nioch nioch nioch.

trwa??y link do tego wpisu

Americans are NOT stupid (with subtitles)

14 luty 2007, 14:58| | Komentarze (2)

Thx, senpai.

^_^

trwa??y link do tego wpisu

Gotycka Kaba??a ju?? dzi??!

14 luty 2007, 13:55| | Komentarze (1)

Listen when the Sibyl speak
(of) prophecies and ciphers in the sky
Adulruna is her name
I will follow - Come to me!

ok??adka Gothic Kabbalah, Therion

Ju?? tylko godziny dziel─? nad od koncertu Therion'a w Stodole! Ihaaa! Ftangh Ftangh!
Jako support graj─? "Sabaton" (Primo Victoria!) i promuj─?cy najnowszy album "Libery or Death" "Grave Digger"... Koncert zapowiada si─? ??wietnie......

I ciekawostka z oficjalnej strony zespo??u:

The show in Warsaw is drawing near. As everyone likely know by now we will record the show and release it on DVD some time in the future.

From thrones and temples of the mighty gods
in the halls above the words and runes of
Gothic Kabbalah (are) once again revealed
The soul will fly, ascending into the sky to the halls above
The words and runes of Gothic Kabbalah
they'll break the chains

trwa??y link do tego wpisu

jestem spamerem!

14 luty 2007, 13:42| | Komentarze (3)

W ramach pracy nad in??ynierk─? skonfigurowa??am w??asny serwer SMTP, co by moja aplikacja wysy??a??a zagubionym szkodnikom ... tfu, u??ytkownikom ich zapomniane has??a.

W ramach testu wys??a??am mojemu wirtualnemu u??ytkownikowi jego has??o na (moje osobiste) konto na gmail'u. Sukces, stwierdzi??a moja aplikacja.

Sprawdzam poczt─? na gmail i figa, mojego maila nie ma....

Zagl─?dam do spamu i jest!

from: niema@takiego.adresu.pl to: xxxxx@gmail.com date: 14 Feb 2007 13:40:38 +0100 subject: Password Please return to the site and log in using the following information.=0AUser= Name: dupa=0APassword: bp0jfbW_fcSi[t=0A=0A

Mo??e domena takiego.adresu.pl mnie zdradzi??a? ;>

PS.
TODO:

trwa??y link do tego wpisu

Beat Beat Revolution 1st Progressive

13 luty 2007, 16:46| | Komentarze (0)

Fanom konsol tytu?? ten wyda si─? znajomy.... tak, to flashowa wersja s??ynnej beatmanii, zr─?czno??ciowej symulacji DJ'a.

Full profeska, gdyby kto?? mia?? problemy z poruszaniem si─? po menu, to moge pom??c :)

IMHO o wiele to ??atwiejsze ni?? gra na oryginalnym kontrolerze, ale bez watpienia jest to ta??sza opcja, zw??aszcza ??e siedmio-klawiszowy kontroler wydano wyl─?cznie w Japonii.

Po??amania palc??w!

trwa??y link do tego wpisu

b??j si─? boga, idzie armia (zielono??wi─?tkowc??w ;>)

11 luty 2007, 20:11| | Komentarze (1)

Dla zmiany klimatu obejrza??am "Jesus Camp", podes??any przez Blondi dokument o ewangelikalnym obozie dla dzieci "Families on Fire". Dokument ten, cho─? sam nie wystawia ??adnych ocen, zszokowa?? nawet konserwatywnych Amerykan??w, kt??rzy zarzucili mu pranie dzieci─?cych m??zg??w. Dosz??o do tego, ??e organizacja letnich oboz??w "Families on Fire" zosta??a zawieszona. Mimo to prowadz─?ca obozy pastor Becky Fischer nadal twierdzi, ??e dokument bardzo jej si─? podoba. Jedynym niezadowolonym pozostaje (ju?? by??y) pastor s??ynnego megako??cio??a "New Life Church", Ted Haggard...

A jaki jest dokument?
Nadzwyczaj spokojny, zw??aszcza dla kogo??, komu nie jest obcy temat natr─?tnej, masowej indoktrynacji.
Wbrew temu, co (na)pisz─? gazety (dokument jest nominowany do Oskara, wi─?c pr─?dzej czy p????niej i w Polsce sobie o nim przypomn─?), pokazywany w filmie fanatyzm nie odbiega zbytnio od naszego, swojskiego katolstwa, jest tylko produktem lepiej sprzedawanym i, co chyba wa??niejsze, nie jest tematem wstydliwym.
Ju?? widz─? te akapity pe??ne "naiwnych, ma??ych dzieci", "komercji" i "prawdziwej wiary"... hyhy.

Teoria inteligentnego projektu nie ma u nas wielkich szans, tak jak i Ko??ci???? Lataj─?cego Potwora Spaghetti, ale chrze??cija??ski terroryzm to my tu, na Przedmurzu Chrze??cija??stwa, uskuteczniamy od lat, wi─?c przynajmniej w tej kwestii "Jeusu Camp" nie zszokuje Polskiej Publiczno??ci.

MUAHAHAHA.

Zwiastun:

Ja ze swojej strony polecam.

Szcz─???liwego zako??czenia nie b─?dzie, bo ruch charyzmatyczny jest jak choroba weneryczna, ch─?tnych do przekazania jej dalej nie brakuje :]

trwa??y link do tego wpisu