« listopad 2015 | strona g????wna | luty 2016 »

plan Nadrabiania Zaleg??o??ci II

18 styczeń 2016, 15:21| | Komentarze (2)

Fighting the backlog!

Walka z zaleg??o??ciami b─?dzie kontynuowana w tym roku :)

Lista ponownie zawiera 12 pozycji, cho─? konsol jest znacznie wi─?cej. Troch─? za du??o jest na niej RPG??w, to zmniejsza szans─? na sukces bowiem prawie ka??dy RPG zajmuje potwornie du??o czasu. Zw??aszcza, je??li si─? gra w moim stylu li??─?c ka??d─? ??cian─?. A tu ju?? "Fallout 4" czeka x]

Game Boy
pewnie w ko??cu padnie na kolejnego Picrossa
Game Boy Advance
"Metroid Fusion", skoro ju?? rozgrzeba??am
Nintendo 3DS
"Ultimate NES Remix" :)
Game Cube
"Resident Evil" - mo??e w tym roku si─? uda
WiiU
"Xenoblade Chronicles X" - proste, bo to jedyna gra, jak─? posiadam
Playstation
"Suikoden" - yes yes yes
Playstation 2
"Yakuza 2"
Playstation 3
"Valkyria Chronicles", je??li j─? odzyskam / "Uncharted 3"
Playstation Portable
"Crisis Core Final Fantasy 7"
Playstation Vita
"Dangan Ronpa Trigger Happy Havoc"
Xbox 360
"Mass Effect 2" - czeka mnie ponowne przej??cie, tym razem z kompletem DLC / "Far Cry 3"
Xbox One
"Wied??min 3: Dziki Gon" wraz z dodatkami - i tak nie mog─? przesta─? w to gra─?

W rezerwie czekaj─?:

Game Boy Color
Tu moja biblioteka nie zachwyca, a w TokiTori mog─? gra─? tylko w ma??ych dawkach.
Dreamcast
ChuChuRocket mam chwilowo dosy─?, dw??ch wymarzonych gier nadal nie uda??o mi si─? kupi─?, a reszta jest w folii... ech.
Famicom / Famicom Disk System
Najpierw trzeba przewalczy─? szwankuj─?cy krzy??ak kontrolera.
Nintendo DS
Za du??y wyb??r :)
Wii
Jak wy??ej.

Sporo tego i p??ki nie sko??cz─? dodatk??w do Wied??mina to i tak w nic innego nie zagram.

trwa??y link do tego wpisu

Nadrabianie Zaleg??o??ci - podsumowanie roku 2015

12 styczeń 2016, 13:41| | Komentarze (3)

Too many games!

Z lekkim po??lizgiem, ale jest: podsumowanie planu Nadrabiania Zaleg??o??ci.

Pomys?? polega?? na uko??czeniu jednej gry na ka??d─? posiadan─? konsol─?, a je??li czas pozwoli, tak??e na PC. Lista obejmowa??a 12 pozycji (oraz PC) i nie by??a nierealna. Czy si─? uda??o? Prawie! :D

Sko??czy??am 10 r????nych gier na 10 r????nych platform, cho─? nie ca??kiem trafi??am w list─? ze stycznia :) Niespodziewanie w ci─?gu tego roku dosz??o kilka (sic!) nowych konsol i w efekcie na wszystkie nie starczy??o czasu. PS Vita i Xbox One wygra??y nad Gackiem, GBA, WiiU i gr─? z Playstation. Famicom z dyskiem i WiiU s─? usprawiedliwione: Famicom rzadko u mnie bywa??, a i kontroler wymaga interwencji, a WiiU dotar??o w grudniu, kiedy "Wied??min 3" ju?? mocno trzyma??. WiiU nie mia??o szans.

Dreamcast nie ma usprawieliwienia.

Pasek Post─?pu wygl─?da dumnie, zw??aszcza ??e kilka gier by??o dosy─? d??ugich.

Pasek Rozbabarania nie jest dobijaj─?cy:

Na powy??szych si─? nie sko??czy??o. Przesz??am ton─? innych gier, m.in. "Assasin's Creed IV Black Flag" (80+ godzin), "Diablo 3" (komplet postaci na 70 poziomie i kilkadziesi─?t poziom??w mistrzowskich) czy wi─?kszo??─? "Wied??mina 3" (obecnie 140 godzin). Czasem ci─???ko zasi─???─? do zaleg??o??ci ("Resident Evil" na GameCube), gdy obok kusi co?? nowego i d??ugo wyczekiwanego ("Uncharted Golden Abyss" na PS Vit─?).

W sumie nie by??o ??le i w tym roku ─?wiczenie zostanie powt??rzone. Jeszcze uk??adam list─? - przej??cie pe??nego zestawu gier na wszystkie platformy wydaje si─? ma??o realne przy takiej liczbie konsol, ale zaleg??o??ci same si─? nie nadrobi─? :)

trwa??y link do tego wpisu