wtorek
23
luty'16

po??ywka 2.0

23 luty 2016, 9:45| | Komentarze (0)

Po??ywka oficjalnie ma ju?? now???? wersj????, obecnie dost????pn???? pod adresem www.ashka.livenet.pl/wp/, ale pewnie niebawem nabawi si???? przekierowania.

Wys??u??ona Po??ywka 1.0 powisi tu do czasu zmigrowania wpis??w. Albo po prostu powisi. :)

trwa??y link do tego wpisu

poniedziałek
1
grudzień'14

co za dzie??

1 grudzień 2014, 18:49| | Komentarze (0)

Blu-ray.com le??y. Moj─? baz─? danych nadgryz??y robale i ca??─? ci─???k─? prac─? z ostatniego tygodnia szlag trafi??.

Ech.

PS.

Baza przywr??cona. Straty: ostatni tydzie?? notek (czyt. trzy) i poprawki w HTML najstarszych wpisow. Oh well. Za drugim razem p??jdzie szybciej.

trwa??y link do tego wpisu

piątek
21
listopad'14

XHTML 1.0 has no ruby

21 listopad 2014, 20:26| | Komentarze (0)

Przejrza??am archiwa od dzi?? do 2007, poprawi??am niedzia??aj─?ce filmy, cz─???─? usuni─?tych obrazk??w i liczne b??─?dy w sk??adni. Dotar??am do pa??dziernika 2007, posypa??y si─? b??─?dy walidacji i utkn─???am na d??u??ej.

Najwyra??niej w specyfikacji XHTML 1.0 nie ma tagu do zapisu furigany. Tag jest w specyfikacji XHTML 1.1, ale kto u??ywa 1.1?

Bi??am si─? z my??lami przez ca??e 15 minut, potem poczyta??am i los RUBY jest przes─?dzony - zniknie z po??ywki, zast─?pie go CSS albo innym cudem.

Dla zainsteresowanych:

trwa??y link do tego wpisu

środa
12
listopad'14

403 access forbidden

12 listopad 2014, 19:19| | Komentarze (0)

Powy??szy komunikat wy??wietla?? si─? na po??ywce od pi─?tku. To efekt migracji na nowy serwer i jego ostrzejszych polityk bezpiecze??stwa.
Problem jest ju?? rozwi─?zany: skrypty CGI nie b─?d─? nowo tworzonym plikom nadawa─? zbyt szerokich uprawnie??, kt??re z kolei wzbudza??y niepok??j polityk bezpiecze??stwa :)

Polskie i japo??skie znaki te?? ju?? powr??ci??y, bowiem r??wnie?? pad??y ofiar─? migracji. Ale ju?? jest dobrze.

Ewentualne przeoczone b??─?dy b─?d─? poprawia─? na bie??─?co.

trwa??y link do tego wpisu

sobota
19
kwiecień'14

Atak spamu

19 kwiecień 2014, 22:11| | Komentarze (0)

Z powodu zalewu spamu musia??am wy??─?czy─? komentarze dla niezalogwanych u??ytkownik??w. Alternatywa czyli w??─?czenie moderacji komentarzy wymaga??a codzienniego usuwania 300+ komentarzy, a nie mam na to czasu ani si??y.

W wolnej chwili podebatuj─? nad lepszym rozwi─?zaniem.

trwa??y link do tego wpisu

piątek
7
luty'14

sprz─?tam i u??adzam

7 luty 2014, 19:53| | Komentarze (4)

Nie da si─? ukry─?, ??e po??ywka od kilku lat zalicza konsekwentny zjazd: brak wpis??w, przeprowadzka i awarie po??─?czone z moj─? korporacyjn─? karier─? i zmian─? trybu ??ycia (khe khe) spowodowa??y brak ruchu, odp??yw czytelnik??w i og??lne rozpr─???enie.

Nie oszukuj─? si─?, ??e uda si─? odtworzy─? ruch z 2006 roku (20 tysi─?cy wej??─?!), ale mo??e przynajmniej co?? si─? ruszy. Grunt, to regularnie co?? publikowa─?.
Brak awarii dostawcy te?? by si─? do tego dzie??a przyczyni??.

.htacess

Zablokowa??am t─? cz─???─? .htaccess, kt??ry go??ci spoza wskazanej puli odpytywa?? o has??o, a cz─???─? wysy??a?? w kosmos, w poszukiwaniu strony b??─?du.

Ten efekt to kwestia przegl─?darkowa, bo i mnie, przez proxy, te?? si─? uda??o przez w??asnego bloga zosta─? wys??ana na 502.

Ten fragment jest ju?? zablokowany, wi─?c 502 powinno zalicza─? mniej wy??wietle?? :)

trwa??y link do tego wpisu

poniedziałek
30
listopad'09

CGI is back

30 listopad 2009, 19:37| | Komentarze (0)

Gdyby kogo?? to interesowa??o, po??ywce wy??─?czono cgi, skutecznie odcinaj─?c mnie od panelu administracyjnego.
Sytuacja opanowana.

trwa??y link do tego wpisu

piątek
26
styczeń'07

zjazdowanie na nartach

26 styczeń 2007, 0:14| | Komentarze (3)

Wybywam za kilka godzin, wracam w przysz??─? niedziel─?.

Do tego czasu b─?d─? prawdopodobnie skutecznie odci─?ta od netu i mo??liwo??ci odpowiadania na maile wzgl─?dnie zatwierdzania komentarzy. Oczywi??cie w??a??ciciele profili TypeKey nie maj─? tego problemu ;d

I tyle, spadam (na g??r─?) spa─?.

trwa??y link do tego wpisu

czwartek
11
styczeń'07

kr??tko, d??ugo

11 styczeń 2007, 14:34| | Komentarze (2)

Wykluczy??am Cerospam z udzia??u w publikowaniu komentarzy, mam nadziej─? ??e powoli poprawi─? inne b??─?dy, kt??re utrudniaj─? nam wszystkim ??yciu :)

Przy okazji warto przeczyta─?: W g─?szczu win cara Michnika (strona Gazety Wybi??rczej)

Nadal twierdz─? jednak, ??e takie "dzie??a", jak opisywany wy??ej (S)tw??r Ziemkiewicza, lepiej jest ignorowa─? i w ten spos??b wymaza─? z rzeczywisto??ci, ni?? si─? do niej odnosi─?...

trwa??y link do tego wpisu

poniedziałek
3
lipiec'06

cerospam i strona kodowa

3 lipiec 2006, 16:56| | Komentarze (4)

Ludzie z CeroSpam, us??ugi, z kt??rej korzystam przy dodawaniu komentarzy, obiecali zaj─?─? si─? problem kodowania, co przy odrobinie szcz─???cia oznacza, ??e za czas jaki?? moja strona po dodaniu komentarza nie b─?dzie wygl─?da─? tak koszmarnie jak obecnie.
Pozostaje poczeka─?.

Wcze??niej pr??bowa??am skryptu, generuj─?cego identyczne obrazki-kody. Niestety, GD mam jakie?? niedobre (podobno to b??─?d cPanelu) i figa. M??j provider raz na pewien czas aktualizuje oprogramowanie, licz─? ??e i cPanel si─? zmieni i za czas jaki?? spr??buj─? znowu przej??─? na swoje :)

Zastanawiam ci─?, czy nie zwolni─? w??a??cicieli profilu TypeKey z obowi─?zku wklepywania kodu. Nie tylko profil i CeroSpam niezbyt chc─? ze sob─? wsp????pracowa─? (nie przechodzi nazwa u??ytkownika, w rezultacie zalogowany u??ytkownik profilu zostawia komentarze podpisany jako Anonim), ale by??aby to jaka?? furtka dla tych, kt??rzy z r????nych wzgl─?d??w nie mog─? przeczyta─? cyferek na wygenerowanym obrazku.
Z jednej strony nie chc─? mie─? spamu, ci─?g??e jego usuwanie i przebudowywanie za??mieconych stron jest m─?cz─?ce. Ale ostatnio sporo czytam o dost─?pno??ci i o obrazkach-kodach mam coraz gorsze zdanie..... I tak ??le, i tak niedobrze :(

trwa??y link do tego wpisu

niedziela
25
czerwiec'06

nowe nowe

25 czerwiec 2006, 22:48| | Komentarze (3)

Doda??am wpisy i zdj─?cia.

i

A teraz id─? GRA─?.

Spa─? i tak si─? nie da, bo za gor─?co :/

Wojny z Szynk─? Konserwow─?

Jutro CD, bo najwyra??niej jakie?? skrypty przechodz─? moje obecne zabezpieczenie. Jutro do??o??─? w formularzu Jakie?? wielce podchwytliwe pytanie. Mo??e nawet zestaw pyta??, zmieniany regularnie. MUHAHAHAH ;>

trwa??y link do tego wpisu

piątek
23
czerwiec'06

powr??t do normalno??ci

23 czerwiec 2006, 15:01| | Komentarze (7)

Strony komentarzy wr??ci??y do normy.

Wczorajszy pomys?? z numerkiem-kodem, tak popularny w??r??d blog??w z blogspot.com odrzuci??am, bo albo blog jest dost─?pny albo nie.
Podobno jest metoda na opisanie obrazk??w, co by programy czytaj─?ce strony na g??os mog??y je zrozumie─?, ale przy moim obecnym braku czasu g??─?bsze poszukiwanie wiedzy odpada.

Obecnie moderacja komentarzy jest wy??─?czona, zobaczymy, jak si─? "anytspam" sprawuje.

Gdyby kto?? znalaz?? jakie?? inne b??─?dy, to bardzo prosz─? o informacj─? drog─? dowoln─? (mo??na osobi??cie ;d), dopisz─? do listy "Do Zrobienia" i KIEDY?? poprawi─?.

trwa??y link do tego wpisu

czwartek
22
czerwiec'06

ups??o si─? i pops??o si─?

22 czerwiec 2006, 19:48| | Komentarze (5)

Pr??bowa??am doda─? odspamiacz numerkowy. Nie wysz??o. Na dodatek z po??piechu rozwali??am stron─? z komentarzami.

Nie mam teraz czasu, wi─?c zostanie tak przynajmniej do jutra, a jak ??le p??jdzie, to i do niedzieli (bo w sobot─? jad─? do Nikko).
Jak co?? pilnego, to prosz─? na maila. Ch??amowaty Chrome R??WNIE?? nie dzia??a.

... zawsze wiatr w oczy.

:]

trwa??y link do tego wpisu

sobota
20
maj'06

Przysi─?ga g??azu rzecznego (The Boulder Pledge)

20 maj 2006, 14:21| | Komentarze (0)

W ??adnych okoliczno??ciach i pod ??adnym pozorem nie kupi─? niczego, co zosta??o mi zaoferowane w formie niezamawianej przesy??ki elektronicznej. Nigdy te?? nie b─?d─? forwardowa?? do du??ej liczby odbiorc??w list??w ??a??cuszkowych, petycji, masowych przesy??ek czy ostrze??e?? o wirusach. Niech powstrzymanie si─? od tego b─?dzie moim wk??adem dla przetrwania spo??eczno??ci internetowej.
Under no circumstances will I ever purchase anything offered to me as the result of an unsolicited e-mail message. Nor will I forward chain letters, petitions, mass mailings, or virus warnings to large numbers of others. This is my contribution to the survival of the online community.
Ô?? Roger Ebert, December, 1996

Czytaj wi─?cej o "Przysi─?ga g??azu rzecznego (The Boulder Pledge)"

trwa??y link do tego wpisu

wtorek
16
maj'06

krucjata trwa

16 maj 2006, 21:42| | Komentarze (5)

Poprzedni skrypt, krzy????wk─? JS z PHP, zast─?pi??am czym?? ZNACZNIE kr??tszym, w??asnor─?cznie podczas dzisiejszej przerwy na lunch zrobionym. Tu jednak zachodzi obawa, ??e nie jest to rozwi─?zanie bezpieczne dla mojego adresu email.
Nie jestem na bie??─?co z mo??liwo??ciami robot??w, st─?d pytanie, czy zakodowanie ca??ego adresu w ASCII wystarczy?

I jeszcze kod, dla potomnych ;d

<?
$email="nazwa@domena";
$dl=strlen($email);
for ($i=0; $i<$dl; $i++) {
$bezp.="&#".ord($email[$i]).';';
}
print "<a href=\"mailto:$bezp\">$bezp</a>";
?>

A efekt prezentuje si─? tak:

<a href="mailto:&#98;&#108;&#97;&#98;&#108;&#97;&#98;&#108;&#97;">
&#98;&#108;&#97;&#98;&#108;&#97;&#98;&#108;&#97;</a>

Chwatit? Niet?

trwa??y link do tego wpisu

poniedziałek
15
maj'06

potttworny b??─?d i SPAM (nie szynka)

15 maj 2006, 22:32| | Komentarze (9)

Na pocz─?tek apel.

Pomocy!

Strona mi si─? nie waliduje, a ja nie mog─? znale??─? b??─?du :/
Martwi mnie do wielce i spa─? po nocach nie mog─?. Pomo??ta, dobrzy ludzie. Jak kto?? si─? wstyda w komentarzach, to niech mi ratunek niesie drog─? innsz─?, cho─?by przez jabbera.

B??─?d to jest straszny:

Error Line 107 column 73: document type does not allow element "a" here.
...ilto:ashka7'+a+'gmail'+d+'com" accesskey="9">ashka7 (na) gmail (kropka) com</a>');

Mia??am wra??enie, ??e nie podoba mu si─? nazwa zmiennej (a), wi─?c zmieni??am na inn─? i b??─?d nadal si─? pojawia, wi─?c to chyba raczej (s??ycha─? niepewno??─? pod moimi palcami?) nie to.

Jak by to powiedzia?? posta─? dowolnej kresk??wki: ??Ő?ü??ü???ü (tasukete, pomocy)

Zamykamy podwoje

Ostatnimi dniami zielona po??ywka by??a spamowana na pot─?g─?, zmuszona wi─?c by??am zamkn─?─? "najpopularniejszy" ze spamowanych wpis??w (sumo, saboru, szalenie ciekawe), troch─? szkoda, ale to mniej boli ni?? codzienne, p????godzinne odspamowywanie.

ń?????

Hogweed czyli komu barszczu?

Nawi─?zuj─?─? do my??li racjonalizatorskie, polskie i japo??skie: w??a??nie ko??cz─? wypracowanie o negatywnych skutkach intensywnego my??lenia. Przyk??adem nieszcz─???liwego wynalazku jest ... barszcz.
W??a??nie jestem na etapie opisywania, jak okropny los spotyka?? i spotyka kolejne pokolenia bogu ducha winnych zwierz─?tek, kt??re maj─? nieszcz─???cie skonsumowa─? ow─? ro??lin─?. Jeszcze nie jestem pewna, czy mog─? u??y─? ??Ü jako "poparzy─?", ale od czego mam s??ownik.

Opanowa??am ju?? s??owa: ro??lina, rosn─?─?, Syberia oraz Zwi─?zek Radziecki.
Survival Japanese. ;)

Dobra, powiem wam, zanim zapytacie, bo NA PEWNO chcecie wiedzie─?:
Zwi─?zek Radziecki to ????????Ę???Ú??Ú?? (sobieto renpou) ^_^ Cudnie, prawda?

trwa??y link do tego wpisu

sobota
29
kwiecień'06

mail pod skr??tem

29 kwiecień 2006, 11:15| | Komentarze (6)

Prace trwaj─?.

Strrrrasznie nam przykro

Wreszcie umie??ci??am na stronie w??asny adres email.
Jest w menu po prawej, a tak??e, zgodnie z o??wiadczeniem o dost─?pno??ci, pod skr??tem klawiszowym Alt+9 (w Operze: Esc+Shift+9).

Mail jest zabezpieczony skryptem (PHP i JS), miejmy nadziej─?, ??e go roboty nie namierz─?.

Jeszcze kilka usprawnie?? i zostawi─? silnik w ??wi─?tym spokoju.

trwa??y link do tego wpisu

piątek
28
kwiecień'06

BHPuj─? si─?

28 kwiecień 2006, 16:16| | Komentarze (1)

Obecnie zmieniam strony bloga ze statycznych (html) na dynamiczne (php), mog─? wi─?c pojawi─? si─? martwe linki lub nag??e b??─?dy 404.
Za niedogodno??─? Zarz─?d przeprasza i kaja si─? z wyprzedzeniem.

YouTube najwyra??niej te?? si─? zabra?? za porz─?dki, st─?d filmy s─? tymczasowo nie dost─?pne. Ale to nic. Za chwil─? kasuj─? ca??e archiwum...
Nie b─?dzie post??w, nie b─?dzie link??w do nieistniej─?cych film??w, nieb─?dzie p??aczu i zgrzytania z─?b??w....

MUHAHA.

Abhorrent, Sinister, Hitchhiker-Kidnapping Abomination

trwa??y link do tego wpisu

niedziela
23
kwiecień'06

znaleziska

23 kwiecień 2006, 23:39| | Komentarze (1)

Powinnam cz─???ciej przegl─?da─? archiwa. Wykopa??am dwa BARDZO stare wpisy, kt??re z nieznanych przyczyn wisia??y sobie ca??y czas ze statusem "Szkic" czyli niewidoczne dla odwiedzaj─?cych.
Wypadek przy pracy.

Antypiksele

Wyprodukowa??am ile?? antypikseli dla samej przyjemno??ci ich tworzenia :). Trafi??y si─? i dwa dla zielonej po??ywki, gdyby kto?? reflektowa??.

antypiksel 1

Kod:

<a href="http://ashka.livenet.pl/mt/" title="zielona po??ywka (jest z ludzi)">
<img src="http://static.flickr.com/56/130743095_d8b8e55093_o.png"
alt="zielona po??ywka [antpiksel]" style="border: 0px" width="80" height="15" /></a>

Efekt:
zielona po??ywka [antypiksel]

antypiksel 2

Kod:

<a href="http://ashka.livenet.pl/mt/" title="zielona po??ywka (jest z ludzi)">
<img src="http://static.flickr.com/1/131335012_67df0ef2ef_o.png"
alt="zielona po??ywka [antypiksel]" style="border: 0px" width="80" height="15" /></a>

Efekt:
zielona po??ywka [antpiksel]

Wi─?cej rado??ci jutro, gdy ju?? wr??c─? ze szko??y...

trwa??y link do tego wpisu

sobota
22
kwiecień'06

Potop z wykopu

22 kwiecień 2006, 13:21| | Komentarze (9)

Czyli my??li po przejrzeniu statystyk.

Lalka kakeshi

Na powy??szym zdj─?ciu: laleczka kokeshi z Kamakury, kt??r─? podarowa??am w??asnej siostrze.

Statistics for ashka.livenet.pl (2006-04)

Month --- Unique visitors
Apr-2006 --- 2111
Day --- Number of visits
21-Apr-2006 --- 935

Ta ostatnia liczba, gdy j─? dzi?? zobaczy??am, zszokowa??a mnie mocno. Prawie tysi─?c go??ci w ci─?gu jednego dnia?!
Co ja takiego zrobi??am?!
Rozwi─?zanie pojawi??o si─? par─? linijek dalej:

Czytaj wi─?cej o "Potop z wykopu"

trwa??y link do tego wpisu

piątek
21
kwiecień'06

jeszcze jeden, zaleg??y

21 kwiecień 2006, 23:50| | Komentarze (6)

my balcony wall

Jeszcze jeden zaleg??y wpis, tym razem z za??─?czonym materia??em video.

A na zdj─?ciu ??ciana mojego balkonu. To si─? nazywa sztuka.
Albo, zaleznie od perspektywy, wandalizm.
To nie ja.
Dobranoc.

trwa??y link do tego wpisu

wtorek
4
kwiecień'06

nowa kategoria: videoblog

4 kwiecień 2006, 13:02| | Komentarze (0)

Do??o??y??am now─? kategori─?, a raczej podkategori─? wpis??w o Japonii, videoblog.
Notki z filmikami b─?d─? pojawia??y si─? w??a??nie tam.

Obecnie jestem na etapie przegl─?dania / kompresowania / wrzucania na serwer film??w z Ueno i zdj─?─? z Kawasaki, wi─?c na zdj─?cia z wczoraj (skansen w Mukogaoka Yuen) pojawi─? si─? w bli??ej nie okre??lonej przysz??o??ci.

trwa??y link do tego wpisu

wtorek
28
luty'06

wykopki (2) nowe zdj─?cia

28 luty 2006, 11:54| | Komentarze (2)

Wrzuci??am nowe zdj─?cia do dw??ch starych wpis??w, mo??ecie podziwia─?.

trwa??y link do tego wpisu

czwartek
23
luty'06

poprawki

23 luty 2006, 23:04| | Komentarze (1)

Do tych, co nie spostrzegli!
Wprowadzi??am par─? kosmetycznych zmian i dwie zmiany user-friendly: wreszcie "Ostatnie notki" wy??wietlane w archiwalnych wpisach b─?d─? Ostatnimi notkami, a nie tym, co silnik bloga wklei?? i zapomnia??. Zmiana wymaga??a 20 sekund na zmian─? kodu i 3 minut na przebudow─? ca??ego bloga :/ Bueee.
Druga przyjazna zmiana to "Ostatnie komentarze", ale to ju?? chyba ka??dy -_o zauwa??y??.

Przy okazji pojawi??a si─? kolejna z Zaginionych Notek, Tokio, Shibuya 1.

A jutro mamy szkoln─? wycieczk─? do Kamakury, wi─?c odezw─? si─? pewnie dopiero w sobot─?.
Pap.

trwa??y link do tego wpisu

środa
22
luty'06

wykopki

22 luty 2006, 23:54| | Komentarze (1)

Co chwila odkrywam szkice notek, kt??re kiedy?? zacz─???am pisa─? i porzuci??am bez opublikowania. Doklejam do nich brakuj─?ce zdj─?cia i publikuj─?, ale idzie mi marnie, bo komiks ciekawszy ;p
"Madara" posz??a do k─?ta po 85 stronie, teraz czytam komiks w kt??rym dla odmiany POSUWAM si─? do przodu :]

Zaleg??a notka, Walentynkowe sushi, w kt??rej si─? SZCZERZ─? :]

trwa??y link do tego wpisu

sobota
14
styczeń'06

poprawione

14 styczeń 2006, 17:31| | Komentarze (0)

Poprawi??am kod animacji z flickr'a i ju?? mi si─? strona waliduje.
Autora kodu na flickr powinni strzeli─? w ucho.

trwa??y link do tego wpisu

sobota
14
styczeń'06

chwila, dwie

14 styczeń 2006, 14:32| | Komentarze (4)

Mia??am dzi?? pojecha─? na kimono session, ale nie pojecha??am, wi─?c w ramach rewan??u wrzuci??am troch─? nowych zdj─?─?.

Mam galeri─? na Flickr, a ??e tamtejszy mechanizm przegl─?dania zdj─?─? jest wygodniejszy od blogowego, to stwierdzi??am, ??e nie przy okazji nowych zdj─?─?, jedynie kilka wrzuc─? bezpo??rednio do notki. Reszta b─?dzie czeka??a pod sznurkolinkiem, kto b─?dzie mia?? ochot─? na wi─?cej, p??jdzie za nitk─? ...
Obecnie niewiele mi miejsca na koncie Flickrowym zosta??o, wi─?c dorzuc─? jeszcze kilka zdj─?─? i na wi─?cej trza poczeka─? na kolejny przydzia?? megabajt??w czyli do lutego.
Rozwi─???e to te?? problem transferu :)

Obecnie mo??ecie napawa─? si─? galeri─? do zaleg??ej notki, Kawagoe e ikitai.....

szufelka i zmiotka

Dla tych, kt??rzy subskrybuj─? nag????wki zielonej po??ywki: gome za te kilkakrotne linki prowadz─?ce do nik─?d: bawi??am si─? silnikiem, wi─?c para post??w testowych by??a nie do unikni─?cia. Teraz s─? ju?? w niebie dla niechcianych post??w.

dost─?pno??─?

Zgodnie z pro??b─? wiernego czytelnika ;) przenios??am skr??t do permalinka (trwa??ego linka) ze stopki u do??u do tytu??u notki. No i mam problem, zgodnie z zasadami dost─?pno??ci linki powinny by─? podkre??lone .... problem w tym, ??e mnie si─? to nie bardzo podoba ... Przekolorowa??am je e standardowgo niebieskiego na po??ywkowy, co ju?? samo w sobie wywo??a??o we mnie wyrzsuty sumienia, ale podkre??lenia przecie?? nie usun─? ....

xhtml

Opecnie strona si─? nie waliduje. Za walidatorem win─? obarczam flashy flick flash badge :]
Pracuj─? nad zmian─? tego stanu .....

BTW dzisiaj pada. Nie pada??o od 2 miesi─?cy. Niemi??a odmiana.

trwa??y link do tego wpisu

sobota
3
grudzień'05

jestem!

3 grudzień 2005, 16:40| | Komentarze (6)

Doda??am cz─???─? zaleg??ych wpis??w:

Pr??bowa??am poprawi─? dat─?, ale figa, nadal si─? ??le wy??wietla (data jest ok, ale pokazuje nazw─? dnia poprzedniego). Nie mam bladego poj─?cia dlaczego, mimo poprawki w kodzie i rebuild'a.
Przyzywczajajcie si─? ;>

trwa??y link do tego wpisu

czwartek
10
listopad'05

sprz─?tanie i czyszczenie

10 listopad 2005, 18:13| | Komentarze (2)

Poprawi??am ka??dy ze znalezionych b??─?d??w, zdj─?cia sushi wr??ci??y mna swoje miejsce.
Je??li kto?? gdzie?? znajdzie co?? nie tak, b. prosz─? o info (mo??e by─? na jabbera, mo??e by─? w komentarzach, wsio).

Od pewnego czasu walidator w3.org odmawia wsp????pracy, wi─?c wybaczcie ewentualne b??─?dy w kodzie.

Nad subskrypcj─? komentarzy nie mia??am jeszcze kiedy posiedzie─?, wi─?c ??ledz─?cy komentarze nadal musz─? si─? m─?czy─? bez automatycznych maili. Gomene.

Z Japonii:

Ostatnie z nieostrych zdj─?cia okaza??y si─? by─? w miar─? dobre, gdy tylko im si─? wymiary poprawi??o :)
Voila!

I jeszcze zaleg??e wpisy:

Z ??ycia:

Okazuje si─? ??e Polacy to okoliczny rarytas, chyba si─? b─?de musia??a rozcz??onkowa─?. :>

W przysz??ym tygodniu mam mas─? test??w, wi─?c mo??e si─? zdarzy─?, ??e zamilkn─? do 17 listopada. Fear not, wr??c─?.

trwa??y link do tego wpisu

sobota
22
październik'05

porz─?dki on the way

22 październik 2005, 22:16| | Komentarze (11)

W ko??cu zaktualizowa??am wybrakowane wpisy:

a jutro Tokio2

Miej lito??─?, nie wciskaj kaczek do urn!

trwa??y link do tego wpisu

wtorek
11
październik'05

gupiii

11 październik 2005, 16:40| | Komentarze (0)

Dzis jest wtorek, a ten mozg, mimo zmiany strefy czasowej nadal upiera sie przy poniedzialku.
I godzine zle ustawil. Trza bedzie recznie poprawiac.
Bosh.

trwa??y link do tego wpisu

wtorek
13
wrzesień'05

i po co ci to by??o?

13 wrzesień 2005, 11:56| | Komentarze (0)

Pokaza??am bloga Marcinowi i od razu b??─?dy wysz??y :/ (Wniosek: Trza by??o nie pokazywa─? ;p )
Znalaz??am szereg odno??nik??w do starej wersji trwa??ych link??w (permalink??w), ale po minucie problem z g??owy.

Niestety, b??─?du z przesuni─?tym menu nie uda??o mi si─? odtworzy─? :/ ... Opera 8 i rozdzielczo??─? 800x600 nie pomog??y. Mo??e potrzeba do tego ci─???szych dzia??, np. starszej wersji Opery?

W niekochanym IE pe??ne rozpr─???enie:
Ramki dopisuj─? sobie jakie?? niezamawiane marginesy, a bloki z za du??─? ilo??ci─? tekstu nie przewijaj─? si─? automatycznie. Gorzej, nie wymuszaj─? ??adnego przewijania, cho─?by ca??ego okna, po prostu tekstu nie wida─?. Czad.

Sprawy do poprawienia / ponarzekania s─? we wpisie rozszerzonym, je??li co?? poprawi─? wzgl─?dnie znajd─? kolejn─? pere??k─? we w??asnym CSS'ie, to dopisz─?.

Sukcesywnie postaram si─? jako?? sytuacj─? unormowa─?, gdy tylko znajd─? chwil─?.

Jutro wraca Blondi, a ja staram si─? NIE DA─? SKRE??LI─? ze studi??w, kt??re, kurde no, pieczo??owicie 5 lat ko??czy??am.

Czytaj wi─?cej o "i po co ci to by??o?"

trwa??y link do tego wpisu

sobota
10
wrzesień'05

error

10 wrzesień 2005, 17:15| | Komentarze (0)

Got an error: Bad ObjectDriver config: Connection error: Can't connect to local MySQL server through socket '/var/lib/mysql/mysql.sock' (2)

Po kilku minutach b??─?d wr??ci??, sk─?d przyby??.
Moje bazy s─? nadal na miejscu, wi─?c przynajmniej tym razem nie b─?de musia??a korzysta─? z backup??w z zesz??ego tygodnia.... grrr.

trwa??y link do tego wpisu

środa
24
sierpień'05

tylko zajrz─? (walidacja)

24 sierpień 2005, 23:04| | Komentarze (1)

Stwierdzi??am, ??e czas sprawdzi─?, jak mi si─? strona rozjecha??a....
Wpu??ci??am j─? do Cynthia Says, zda??a na AAA/508.
Wpu??ci??am j─? do webXACT (dawny Bobby) i ... dupa. A/508, a dalej b??─?dy....

poziom drugi: 13.1

Do not use the same link phrase more than once when the links point to different URLs.

Frustruj─?ce co niemiara, poniewa?? ja tych b??─?d??w nie widz─? - cho─? linki nazywaj─? si─? tak samo ("Komentarze"), to ka??dy ma inn─? warto??c atrybutu "title", co spe??nia wymagania wytycznej 13.1.

<a rel="comment" title="Komentarze do &quot;7 dni i wiza jest twoja&quot;"
href="http://ashka.livenet.pl/mt/archives/2005/08/7_dni_i_wiza_je.html#comments">Komentarze (0)</a>
<a rel="comment" title="Komentarze do &quot;red tape&quot;"
href="http://ashka.livenet.pl/mt/archives/2005/08/red_tape_1.html#comments">Komentarze (0)</a>

Na poziomie trzecim te?? niezaciekawie: 10.5

Separate adjacent links with more than whitespace.

Grrr.
Grrr. Grrr.

Wpu??ci??am stron─? do Hermish'a, tu dzia??o si─? troch─? lepiej, AA/508, a na poziomie trzecim sypie si─? na wytycznej 10.4:

1 of your text boxes (form elements) do not display default values. When using text boxes and other form element provide a default entry.

Grr.

I wtedy mnie o??wieci??o.
Zwalidowa??am poprawno??─? html'a: ile?? b??─?d??w usun─???am, ale to i tak nie zmieni??o mojej sytuacji w walidatorach. A mia??o by─? po sprawie. Dupa.

Obecna sytuacja przedstawia si─? nast─?puj─?co:
BRAK JAKICHKOLWIEK ZMIAN NA FRONCIE

Website accessibility rating AA approved by Hermish.com Website accessibility rating Section 508 approved by Hermish.com

trwa??y link do tego wpisu

wtorek
16
sierpień'05

zmapuj si─? sam

16 sierpień 2005, 15:37| | Komentarze (2)

Blogroll z fontann─?.
Mi??o tu i przestronnie, t??um??w cz??owiek nie u??wiadczy, co mi zupe??nie nie przeszkadza, bo feedmap ma??o znany i jeszcze mniej popularny w naszym pi─?knym kraju.
W sumie jest to tylko kolejna zabawka na bloga, dziwne, ??e w erze ton link??w do Google Maps tak niewielu idzie dalej ... ;)

"the way we web"

Serwis feedmap mapuje stron─? przez ICBM, czyli d??ugo??─? i szeroko??─? geograficzn─? b─?d?? przez geotag-i. Geotagi opr??cz szeroko??ci i d??ugo??ci geograficznej zawieraj─? te?? nazw─? i kod regionu, oferuj─?c w rezultacie pe??niejsz─? informacj─?.

ICMB:

<meta name='ICBM' content="szeroko??─?, d??ugo??─?" />

Geotag:

<meta name="geo.position" content="szeroko??─?, d??ugo??─?" /> <meta name="geo.region" content="kod regionu" /> <meta name="geo.placename" content="nazwa regionu" />

Nazwy i kody region??w:

Po??o??enie geograficzne:

trwa??y link do tego wpisu

środa
10
sierpień'05

I tu si─? osiedlimy (ceteris paribus).

10 sierpień 2005, 21:04| | Komentarze (1)

Po owocnym okresie testowym w firmie A., podczas kt??rego uda??o im si─? rozwali─? mi konto (nie ma takiego user'a ... hyhyhy), przy okazji usun─?─? mi ca??─? baz─? danych, a r??wnolegle instruuowa─? mnie stanowczym tonem, ??e "trzeba ostro??nie klika─? w c-panelu" wiedzia??am tylko jedno: u tych pa??stwa hostingu nie kupimy :)

Teraz jestem tu, gdzie jestem, na razie ??adnych zastrze??e?? nie mam, cho─? zdeczko wolno ten serwer odpowiada ... ale mo??e to ja za szybko dzi?? pobieram dane, 3 kawy to jednak wi─?cej ni?? dwie.

MT zaimportowa??o si─? bez wi─?kszych wstrz─?s??w, jedynie kodowanie co?? si─? posypa??o, cho─? i tu, i tam jest UTF :)
Ha, uroki informatyki.

trwa??y link do tego wpisu

sobota
23
lipiec'05

O??wiadczenie o dost─?pno??ci

23 lipiec 2005, 21:14| | Komentarze (6)

Informacje o stronie

To jest oficjalne o??wiadczenie o dost─?pno??ci (accessibility statement) strony "zielona po??ywka (jest z ludzi)". Dokument ten zawiera informacje o specjalnych usprawnieniach u??atwiaj─?cych korzystanie ze strony.
O??wiadczenie to jest wzorowane na o??wiadczeniu ze strony "W g??─?b dost─?pno??ci" (jest to polska wersja strony "Dive Into Accessibility: 30 days to a more accessible web site" Marka Pilgrima).

Klawisze dost─?pu

Wiele wsp????czesnych przegl─?darek internetowych umo??liwia przej??cie do okre??lonych odno??nik??w za pomoc─? specjalnie zdefiniowanych klawiszy dost─?pu.

Aby wywo??a─? skr??t nale??y skorzysta─? z kombinacji klawiszy:
ALT + [inny klawisz] (w Operze 7: Shift + Esc )

Wszystkie strony tego serwisu maj─? zdefiniowane nast─?puj─?ce klawisze dost─?pu:

  • Klawisz 1 - Strona g????wna
  • Klawisz 4 - Szukanie w serwisie
  • Klawisz 9 - Kontakt z autorem
  • Klawisz 0 - O??wiadczenie o dost─?pno??ci

Zgodno??─? ze standardami

Wszystkie strony zgodne z nast─?puj─?cymi standardami:

Lynx inspectedCynthia Tested!Valid XHTML 1.0!Valid CSS!Level Triple-A conformance icon, W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0

Czytaj wi─?cej o "O??wiadczenie o dost─?pno??ci"

trwa??y link do tego wpisu