środa
23
wrzesień'15

dzi─?ki za papier

23 wrzesień 2015, 9:14| | Komentarze (3)

Just arrived! "Thank you for playing" DVD

Nareszcie, po kilku obsuwach, w skrzynce pojawi?? si─? wyczekiwany dokument o po??wi─?conych grom, polskich magazynach z lat 80-tych i 90-tych. Dzi?? seans.

trwa??y link do tego wpisu

poniedziałek
14
wrzesień'15

koniec wakacji

14 wrzesień 2015, 14:07| | Komentarze (0)

last of summer

konwenty

Avangarda przegra??a z upa??ami, ale na Dni Nauki uda??o mi trafi─?. Polcon si─? uda??, mo??e z rozp─?du w tym roku ko??cu uda si─? trafi─? na Falcon.

kultura wysoka i ni??sza

W ramach wysokiej kultury by??am na "Marii Callas" w Och-Teatrze. Krystyna Janda znowu udowodni??a, ??e jest Skarbem Narodowym. B. polecam.

Obejrza??am te?? ponownie ca??─? "Ziemi─? 2" i ponownie by??o mi ??al, ??e serial przerwano po jednym sezonie. Tym razem jednak obejrza??am tak??e (odrzucon─?) propozycj─? nowego producenta dot. drugiego sezonu "Ziemi 2" i przesta??o by─? mi smutno. Lepszy jeden dobry sezon ni?? taka sieczka.

Filmik jest marnej jako??ci, to jaka?? zapomniana kopia z VHS, ale jest.

gry telewizyjne

Lista zaleg??o??ci zrobiona dopiero w po??owie, rozgrzeba??am "Yakuz─?" i "Super Mario Galaxy 2", a nast─?pnie posz??am gra─? w co?? innego. To nie tak, ??e nie gram. Gram. Ale jak na z??o??─? w to, co wymaga dziesi─?tek godzin zaanga??owania i czego r??wnocze??nie nie ma na li??cie zaleg??o??ci. Ech.

trwa??y link do tego wpisu

środa
19
sierpień'15

??lady ??ycia

19 sierpień 2015, 10:55| | Komentarze (0)

??yj─?! Mieszkam w pracy, wi─?c mo??na debatowa─? nad jako??ci─? takiego ??ycia, ale nadal oddycham.

Letnie rozrywki sprowadzi??y si─? do Castle Party (to ju?? by??o) i Polconu (to dopiero b─?dzie, ale ju?? nied??ugo, bo od jutra).

trwa??y link do tego wpisu

czwartek
23
kwiecień'15

nach Posen

23 kwiecień 2015, 10:55| | Komentarze (0)

Pyrkon 2015 banner

No wreszcie.

trwa??y link do tego wpisu

wtorek
24
luty'15

wyciskarka

24 luty 2015, 14:16| | Komentarze (0)

Dosta??am wyciskark─? do soku. Bardzo zdrowo.

Co, je??li niebawem zaczn─? uprawia─? sporty? x_X

trwa??y link do tego wpisu

poniedziałek
9
luty'15

nie ma to jak suihanki

9 luty 2015, 11:06| | Komentarze (0)

Maj─?c gotowark─? do ry??u (ry??owar? :)), mo??na zrobi─? onigiri. Z onigiri ??ycie od razu jest lepsze.

tsunamayo onigiri

Onigiri powy??ej to tsunamayo (tu??czyk z majonezem). Nomz.

trwa??y link do tego wpisu

niedziela
18
styczeń'15

wystawa klock??w Lego

18 styczeń 2015, 20:52| | Komentarze (0)

Jarmark Stulecia nadal straszy elewacj─?, ale jego wn─?trza ponownie si─? do czego?? przyda??y. Tym razem cz─???─? przestrzeni wystawowej zajmuje wystawa konstrukcji z klock??w Lego.

I to jakich!

Zdj─?cia robione kartoflem, wi─?c nie powalaj─? jako??ci─?, ale mo??na poj─?─? skal─? wystawy.

mozaiki

Lego picture side A

Lego picture side B

Czytaj wi─?cej o "wystawa klock??w Lego"

trwa??y link do tego wpisu

wtorek
13
styczeń'15

znowu w PL

13 styczeń 2015, 10:30| | Komentarze (0)

Od sobotniego wieczoru jeste??my w PL. Nasze baga??e zabalowa??y w Belgradzie, dlatego maj─? do nas dotrze─? dopiero dzi?? wieczorem.

Poza tym leje, jest deficyt s??o??ca, a w pracy nie ma pracy. Trzeba b─?dzie si─? zmotywowa─? i wprowadzi─? kilka zmian.

Pod koniec stycznia ma by─? kolejny turniej "Star Trek: Attack Wing", a na pocz─?tku lutego kolejna zjAva. Potem ju?? mo??e by─? wiosna, je??li o mnie chodzi.

trwa??y link do tego wpisu

czwartek
11
grudzień'14

Secret Service is dead

11 grudzień 2014, 10:23| | Komentarze (3)

Nocny spok??j internetu zaburzy??o pojawienie si─? informacji o utracie praw autorskich do nazwy "Secret Service" przez obecnego wydawc─? pisma, a nast─?pnie usuni─?cie Facebookowej strony pisma wraz z litani─? z??orzecze?? pod adresem autor??w, kt??ra ju?? zd─???y??a na rzeczonej stronie powsta─?.

Z??orzeczenia mo??na kontynuowane na stronie nast─?pcy SS, nowego miesi─?cznika "Pixel".

Nowy magazyn nie b─?dzie mia?? ??atwego startu, nie po tej burzy, kt??ra teraz przetacza si─? przez Internety.

Przypomn─?, ??e od premiery pierwszego numeru min─???y dwa miesi─?ce.

"Thank You For Playing" przesuni─?ty

Taki mamy klimat. Zgodnie z duchem ??wi─?t premiery gry "Wied??min 3" i filmu "Thank You For Playing" zosta??y przesuni─?te na okre??lony termin w przysz??o??ci. Tytu??y obu produkcji nie ulegn─? zmianie.

Pojawi?? si─? za to obiecany Hall of Fame :-)

Thank You For Playing Hall of Fame

Kr─?te percie:

trwa??y link do tego wpisu

czwartek
27
listopad'14

komentarze: w??─?czone

27 listopad 2014, 11:42| | Komentarze (1)

W kwietniu, po kolejne fali spamu, musia??am wy??─?czy─? komentarze dla niezalogowanych u??ytkownik??w. Dzi?? nadszed?? czas ponownego ich w??─?czenia.

Je??li boty ju?? o po??ywce zapomnia??y, to komentarze pozostan─? w??─?czone.

PS. Trwaj─? czarno-pi─?tkowe wyprzeda??e, ale od poniedzia??ku nie ma w??r??d nich nic, co chcia??abym przygarn─?─?. Skandal.

trwa??y link do tego wpisu

wtorek
25
listopad'14

tydzie?? czarnopi─?tkowych przecen

25 listopad 2014, 18:40| | Komentarze (0)

Zacz─???o si─?. Kilka (z kilku :)) europejskich amazon??w rozpocz─???y przed??wi─?teczne promocje kojarzone od kilku lat z ameryka??skim Czarnym Pi─?tkiem.

??eby by??o ??mieszniej, na ameryka??skie wielkie obni??ki trzeba poczeka─? do czwartku (Czarny Pi─?tek zaczyna si─? coraz wcze??niej :>). Niemcy swoje promocje ochrzcili swoje codzienne promocje mianem CyberTygodnia. Czy to oznacza, ??e w tym roku nie b─?dzie CyberPoniedzia??ku? x>

Upolowa??am komplet 11 sezon??w serialu MASH i kilka innych fant??w, jak ju?? dotr─?, to mo??e si─? pochwal─?.
Jak dobrze, ??e dzi?? (wtorek) promocje nie obejmuj─? tego, co by mnie interesowa??. Portfel westchn─??? z ulg─?.

Amazon UK BF2014 deals started

trwa??y link do tego wpisu

czwartek
20
listopad'14

rozrywki z listopada: historie obrazkowe

20 listopad 2014, 17:51| | Komentarze (0)

November 2014

Od czasu powrotu z Festiwalu Komiksowego nie mog─? oderwa─? si─? od komiks??w :) Ksi─???ki? Co to s─? ksi─???ki? Zupe??nie pozbawione obrazk??w "Zoo City" to by?? przypadek.

Sko??czy??am nabyte w ?üodzi "Zamek" Jaromira 99, wydanie zbiorcze trylogii Nikopola ("Targi Nie??miertelnych" Enkiego Bilala), komplet polskiego wydania "Rising Stars", a tak??e pierwszy z wielu rocznik??w Fistaszk??w.... sporo tego by??o.
Podobny los spotka?? wszystkie cztery posiadane przeze mnie tomy "Miasta Grzechu". Chc─? wi─?cej!

Na polu gier bez zmian, nadal kr??luje "Diablo 3" z rzadkimi przerwami na wy??cigi ("Burnout Paradise").

Obejrza??am tez wszystkie posiadane filmy Star Trekowe.

WSZYSTKIE.

?ü─?cznie z tym krapiszonem, "Star Trek Nemezis". Podtrzymuj─?, ??e to krapiszon nad krapiszony. A to przecie?? ostatni film z za??og─? z "Nast─?pnego Pokolenia". Jak mogli.

Jeszcze nie zdecydowa??am, czy najgorszym filmem Trekowym wszech czas??w nadal jest Nemezis, czy mo??e "Star - Trek Into Darkness" powinien zaj─?c to miejsce. ??eby si─? upewni─?, musia??abym "W ciemno??─?" obejrze─? ponownie. Dzi─?kuj─?, postoj─?.

Nic jednak nie mo??e si─? r??wna─? z rozrywk─?, jakiej dostarczy?? mi "Prime Suspect". Brytyjski serial ma 7 serii i by?? kr─?cony z przerwami przez okres 14 lat. Wszystkie serie ??─?czy wy??─?cznie posta─? inspektor Jane Tennison (Helen Mirren) i obowi─?zkowe morderstwo. Nie wszystkie serie s─? r??wnie dobre, pierwsza zdecydowanie wybija si─? ponad przeci─?tno??─?, ale ca??o??─? i tak ogl─?da si─? wy??mienicie. Bardzo bardzo ka??demu polecam.

"Prime Suspect" zosta??o wydane w wysokiej rozdzielczo??ci w USA, niestety, obrazowi HD towarzyszy zwolniony d??wi─?k (efekt r????nicy klatek mi─?dzy PAL a NTSC), w efekcie wszystkie postacie m??wi─? o ton za nisko. Dlatego machn─???am r─?k─? na wydanie BR i kupi??am zdecydowanie ta??sze brytyjskie wydanie na DVD. Niestety, trafi??am na starsz─? wersj─?, w kt??rej ka??da p??yta DVD zaczyna si─? s??ynnym brytyjskim filmikiem antypirackim. Brawo.

Zawsze gdy s??ysz─? pocz─?tek melodyjki z tego filmiku, przypomina mi si─? to:

Nowe wydanie "Prime Suspent" na DVD jest ju?? pozbawione tych reklam.

trwa??y link do tego wpisu

czwartek
13
listopad'14

#cometlanding #RosettaAreWeThereYet

13 listopad 2014, 15:24| | Komentarze (0)

#RosettaAreWeThereYet

Od wczorajszego poranka ??yj─? misj─? Rosetta i l─?dowaniem na komecie. Po 8 godzinach, wczoraj o 17:03 l─?downik Philae (po naszemu File) wyl─?dowa?? na j─?drze komety :)
Dzi?? okaza??o si─?, ??e by??o to jedno z trzech l─?dowa??, a w trakcie kolejnych podskok??w Philae przemie??ci?? si─? o oko??o 1 km. Obecnie l─?downik nie tylko stoi na wszystkich trzech nogach, ale nawet dok??adnie nie wiadomo, gdzie jest. Na pewno na komecie, ale to spora kometa :)

Dzi?? wieczorem sonda Rosetta poszuka l─?downika, wi─?c pewnie niebawem si─? znajdzie. Fun fun fun.

Na kanale Youtube Europejskiej Agencji Kosmicznej s─? te?? animowane filmiki z wyja??nieniem misji Rosetta, ??wietne s─?. Bardzo ??atwo je zlokalizowa─?, oznaczono je #RosettaAreWeThereYet.

trwa??y link do tego wpisu

piątek
7
listopad'14

czasu!

7 listopad 2014, 9:34| | Komentarze (0)

Nie wiem jak to si─? sta??o, ale wi─?kszo??─? weekend??w we wrze??niu i pa??dzierniku ??ycie zjad??o.... Skandal (??e zacytuj─? klasyka).

Opanowa??am zasady chi??skiego mahjana, zjad??am okonomiyaki (!), nie dotar??am na Falkon z racji braku miejsc noclegowych a resztki czasu ze??ar??o "Diablo 3".

September 2014

Zdj─?cie jest z sierpnia, c???? poradzi─?, wolno czytam. Uda??o mi si─? sko??czy─? "W jak wendeta", ale lektur─? "Atramentu" zarzuci??am. Do ksi─???ki wr??c─?, gdy ju?? wylecz─? rany. Albo wszystkie inne ksi─???ki ulegn─? zniszczeniu.

trwa??y link do tego wpisu

piątek
31
październik'14

moar space!

31 październik 2014, 14:18| | Komentarze (0)

Potrzebuj─? p????ek.
Serio.

trwa??y link do tego wpisu

wtorek
7
październik'14

Boska!

7 październik 2014, 23:00| | Komentarze (0)

Dwusetne przedstawienie nadal przy pe??nej widowni i z kompletem sprzedanych wej??ci??wek.
Mistrzostwo ??wiata.

trwa??y link do tego wpisu

czwartek
2
październik'14

25 Mi─?dzynarodowy Festiwal Komiksu i Gier 2014

2 październik 2014, 14:32| | Komentarze (0)

Od jutra przez 3 dni b─?d─? na rzeczonym festiwalu. Odbywa si─? w coraz bardziej oddalonym od stolicy mie??cie ?üodzi.
W??r??d zaproszonych go??ci b─?d─? mi─?dzy innymi Tadeusz Baranowski, Grzegorz Rosi??ski i Jean van Hamme. Rado??─?! Ju?? wybra??am komiksy i mam nadziej─? na autograf (a mo??e i rysunek? Na WTK si─? nie uda??o).

W programie, poza spotkaniami z tw??rcami komiks??w, jest tak??e miejsce na spotkania z redakcj─? "Czasu Fantastyki" i gry.

trwa??y link do tego wpisu

czwartek
28
sierpień'14

Sierpie?? przyni??s?? / Resident Evil 6 is broken

28 sierpień 2014, 10:13| | Komentarze (5)

konwent Avangarda 9

Najs??absz─? Av─?, jak─? mia??am przyjemno??─? odwiedzi─?. Blok literacki praktycznie nie istnia??, panele - te, na kt??re trafi??am - nie by??y warte po??wi─?conego czasu. Jak zawsze nie zawiod??a cz─???─? po??wi─?cona grom planszowym, co z po??─?czeniu z brakiem t??um??w w gamesroomie pozwala??o w spokoju zaj??─? do Starej Kot??owni i pogra─? w cokolwiek.
Zapami─?ta??am partie w "Splendor", "Smallworld" (Zamo??ne Alchemicy i inne uroki polskiego wydania), "Eminent Domain", "Ostatni─? Wol─?" i "Przebieg??e Wielb??─?dy".
T??um??w na konwencie nie u??wiadczyli.

Star Trek: Attack Wing

STAW sze??cioosobowy

Now─? chorob─?: gr─? w statki. Tak jakbym nie mia??a za du??ych wydatk??w. Flota ju?? czeka.

W poszukiwaniu sensu Welinu

Wymy??lone przez M-chan grupowe wyzwanie, kt??re skutkuje ponown─? lektur─? "Welinu" Hala Duncana. Nie jest o wiele ??atwiej, ale teoretycznie mo??na si─? posi??kowa─? telefonem do przyjaciela.

Resident Evil 6

Jedn─? z najs??abszych gier, w jakie gra??am. Frustruj─?c─?, pe??n─? QTE, posiekanych filmik??w, bug??w i kr─?c─?cej si─? niezrozumiale kamery. Odradzam.

Super Street Fighter IV Arcade Edition

Gr─? Microsoft zafundowa?? wszystkim z??otym subskrybentom Xbox Live. Zabawa jest przednia, a t??uk─?c Ferusia mo??na si─? wiele nauczy─?.
Na razie gram Ryu, a nad obron─? musz─? jeszcze popracowa─? :) I w ko??cu arcade stick jest w wiecznym u??yciu, do tej pory od ??wi─?ta gra??am nim tylko w shmupy.

????ž??ü??ü×?ü??ü??????×?????Ü????????????

valued Xbox Live user

Najwyra??niej Microsoft uzna?? mnie za podpadaj─?c─? pod definicj─?, bo dosta??am kod na darmowy pierwszy epizod drugiego sezonu "??ywych Trup??w". Ha!
Internet pr??bowa?? znale??─? wzorzec, wed??ug kt??rego wybierano "warto??ciowych cz??onk??w", ale poleg??. Wg mnie MS po prostu rzuci?? kostk─?.

trwa??y link do tego wpisu

środa
6
sierpień'14

lipiec min─???

6 sierpień 2014, 10:28| | Komentarze (6)

Castle Party 2014 ju?? za nami. Uda??a si─? te?? wycieczka do Sanoka: muzeum Beksi??skiego super, tak jak skansen i drewniany ko??ci???? w Bliznem. Nie polecam pa??acu w Krasiczynie.

Od jutra: urlop i Avangarda 2014.

Lista go??ci bloku literackiego nie powala, ale to nie oznacza, ??e nie warto si─? wybra─?. B─?d─? znajomi, znajome twarze, plansz??wki i masa innych atrakcji.

trwa??y link do tego wpisu

środa
9
lipiec'14

koniec pracy albo nie

9 lipiec 2014, 14:27| | Komentarze (0)

Teoretycznie z ko??cem lipca mam si─? rozwie??─? z moim pracodawc─?.
Pisz─? teoretycznie, bowiem ju?? chodz─? s??uchy, ??e jednak na lipcu si─? nie sko??czy. W efekcie dwa miesi─?ce planowanych wakacji mog─? przej??─? mi bokiem.

Ca??a sytuacja jest dosy─? m─?cz─?ca. Pomijam niepewno??─? zatrudnienia (wydatki si─? ma), ale nawet urlop zaplanowa─? jest ci─???ko. Bo jak to b─?dzie wygl─?da??o: p??jd─? do nowej pracy i na starcie im powiem, ??e na prze??omie grudnia i stycznia to ja poprosz─? miesi─?c urlopu. :]

trwa??y link do tego wpisu

czwartek
12
czerwiec'14

sabat, krwawy sabat

12 czerwiec 2014, 16:19| | Komentarze (0)

Pierwszy raz uda??o mi si─? sp─?dzi─? w ?üodzi troch─? wi─?cej czasu. Na Piotrkowskiej mieli kilka b. interesuj─?cych antykwariat??w i znany ju?? z Targ??w wspania??y sklep z komiksami, w Manufakturze pyszne omu??ki w bia??ym winie, a koncert by?? ??wietny.

W ?üodzi w ramach Impact Festival zagra?? "Black Sabbath"! (!!!) Nie pami─?tam, kiedy tak dobrze bawi??am si─? na koncercie.

Ju?? mnie nic nie boli, ale zdj─?ciami si─? nie pochwal─?. Szczytem osi─?gni─?─? by??o to poni??ej. Ozzy wyszed?? jaki?? taki niewyra??ny ;)

Black Sabbath

Czytaj wi─?cej o "sabat, krwawy sabat"

trwa??y link do tego wpisu

poniedziałek
26
maj'14

WTK 2014

26 maj 2014, 11:13| | Komentarze (4)

Kolejne Targi za nami. By??o super, Bardzo Brzydki Stadion spe??nia si─? w roli teren??w targowych.

Odwiedzaj─?cy dopisali, a i sami wystawcy byli znacznie liczniejsi ni?? w latach ubieg??ych.

Tym razem do dyspozycji Targ??w, poza standardow─? opask─? na poziomie trybun, by??a te?? p??yta stadionu, na kt??rej zorganizowano przechowalni─? dzieci, kawiarni─? i bardzo przyjazne miejsca do czytania, z le??akami, parasolami i chodnikiem z zielonej trawy.

Na tej??e p??ycie zorganizowano tak??e niedzieln─? "Z p????ki na p????k─?" czyli wielk─? wymian─? ksi─???ek organizowan─? przez Lubimy Czyta─?.
Odda??am ??ambocha, dwa wznowienia Zajdla, kt??re pozostawi??am sobie w formie elektronicznej i 2 inne ksi─???ki. Wynios??am Lema, Vargasa Llos─?, Pamuka i ... Wilkie Collinsa :D A co.

Nietrudno by??o straci─? g??ow─? w alejce antykwarycznej. W efekcie mam ju?? prawie kompletnego Bunscha (brakuje mi ju?? tylko "Przekle??stwa"), ojcu upolowa??am ile?? brakuj─?cych Hornblower??w w wydaniu "z g??ow─?", a na koniec trafi??am do antykwariatu komiksowego.

Warsaw Book Fair 2014 haul

Te wszystkie komiksy to w??a??nie stamt─?d. Mieli bardzo konkurencyjne ceny, a komiksy Baranowskiego by??y w stanie idealnym albo nowym. Dla wyda?? z prze??omu lat 80'tych i 90'tych to niema??y wyczyn.

?Ür??d??em takich okaz??w okaza??a si─? kolekcja ??ycia jakiego?? 80-letniego zbieracza komiks??w, kt??ry kolekcjonowa?? je od ko??ca II Wojny. Antykwariat kupi?? ca??─? kolekcj─?, podobno by??a w niej masa skarb??w.
Na komplet Baranowskiego si─? nie po??asi??am (zosta??y pierwsze wydania Diplodoka i Antresolki), ale i tak ogromnie si─? ciesz─? z tych ??up??w.
Uda??o si─? te?? uzupe??ni─? brakuj─?cy tom Thorgala Orbity i wymieni─? wydanie KAWu na lepszy egzemplarz: m??j obecny by?? w stanie fatalnym, najwyra??niej zalany i nieumiej─?tnie wysuszony. P??jdzie na handel.

I jeszcze Hihlik. Jak si─? nie cieszy─? z Hihlika? ^_^

trwa??y link do tego wpisu

poniedziałek
19
maj'14

niebawem WTK 2014

19 maj 2014, 14:22| | Komentarze (1)

To znowu ten czas.... zbli??aj─? si─? Warszawskie Targi Ksi─???ki. Umiarkowane hurra.

Dlaczego umiarkowane? Program w tym roku opublikowano jako?? p????niej, sza??u nie ma, a Bohdan Butenko znowu spotyka si─? z czytelnikami o godzinie niedost─?pnej zwyk??ym ??miertelnikom (Zwyk??y ??miertelnik siedzi wtedy w pracy).

Na pocieszenie niezawodne LubimyCzyta─? ju?? prawie tradycyjnie organizuje "Z p????ki na p????k─?" czyli wielk─? wymian─? ksi─???ek. Jeszcze nie zdecydowa??am, co ze sob─? zabior─?, ale wybior─? si─? na pewno :)

Mo??e w tym roku nie nagrzesz─? tak, jak w roku ubieg??ym x_X

trwa??y link do tego wpisu

środa
14
maj'14

mural #1

14 maj 2014, 19:19| | Komentarze (0)

kamienico

Upolowa??am dzi?? DSi XL, ale zdj─?cie murala jest lepsze.

Konsola jest bordowa, b. atrakcyjnie pachnie nowo??ci─?, ma du??e ekrany i dzia??aj─?c─? bateri─?. No i tania by??a :)

Mimo zachwytu nad ci─???─?cym w torbie nowym nabytkiem uda??o mi si─? zauwa??y─? ten mural. Pewnie dlatego, ??e du??y jest.

trwa??y link do tego wpisu

wtorek
11
luty'14

japo??ska lista zakupowa na marzec

11 luty 2014, 13:18| | Komentarze (4)

Usi??uj─? skompilowa─? list─? ??ycze?? i wykorzysta─? M-chana do nabycia kilku rzeczy w Japonii, skoro ju?? j─? tam wywieje.
Z naciskiem na "kilku" i "usi??uj─?".

Na razie wiem jedno.

#chc─?.to

??Ą?????????????????????š???É?Ú???????Ą???????????????

To jest chogokin Yattapsa. Yattapsa! Pierwszego pojazdu Yattamana.

Bardzo chc─?.

Poza chogokinem lista jest d??uga, niezamkni─?ta i nic, co na niej wyst─?puje, nie jest tak wspania??e jak Yattapies.

trwa??y link do tego wpisu

czwartek
24
październik'13

prawdopodobnie najlepsze pho w Warszawie

24 październik 2013, 11:32| | Komentarze (2)

Z regu??y unikam reklamowania czegokolwiek, na czym nie mog─? zarobi─? ;) ale dla pho zrobi─? wyj─?tek.

pho with wontons

Je??li kto?? ma ochot─? na naprawd─? dobre pho i przy okazji b─?dzie na warszawskiej Woli, to ??mia??o mo??e uda─? si─? do lokalu "Du??a Miska". Trafi─? ??atwo, ulica G??rczewska przy Parku Moczyd??o, tu?? obok jest KFC.

Pho smakuje jak w Wietnamie z jednym wyj─?tkiem: warszawskie pho zawiera kawa??ki mi─?sa, w Wietnamie pho zawiera kawa??ki kurczaka ... plus dla warszawskiej wersji :) Maj─? do tego ostry sos, czosnek, pa??eczki. ??y─? nie umiera─?.

Na dodatek w??a??ciciele i obs??uga s─? bardzo mili.

Za reszt─? jedzenia nie r─?cz─?, cz─???─? to klasyczna Warszawska Kuchnia Azjatycka, ale pho maj─? ??wietne.

trwa??y link do tego wpisu

środa
23
październik'13

Kofola

23 październik 2013, 10:21| | Komentarze (0)

Czech goods! Lots and lots of Kofola

W zapasach Kofoli wida─? dno! Zgroza!

Smaku Lentilk??w ju?? nawet nie pami─?tam .... Niech mi kto?? przywiezie zapas.

trwa??y link do tego wpisu

czwartek
17
październik'13

pa??dziernikowe zjadacze czasu

17 październik 2013, 12:39| | Komentarze (0)

Front unikania rzeczywisto??ci trzyma si─? mocno. Uda??o mi si─? obejrze─? 3 sezony "Downton Abbey" i kilka nabytych w tym roku film??w na blu-ray ("Gran Torino"!), a teraz ko??cz─? "Space: Above and Beyond".

Books, Games & TV Series for Movies October 2013

Space: Above and Beyond

SAAB, serial, kt??ry widzia??am raz w ??yciu, w polskiej telewizji (a zwa??o si─? toto "Gwiezdna Eskadra"), wspomina??am z du??ym sentymentem i z rado??ci─? kupi??am (przeceniony ;P) serial, gdy nadarzy??a si─? okazja. Niestety, pami─?ta??am tylko dobre strony serialu, a te gorsze, przypominaj─?ce "??o??nierzy kosmosu", wyrzuci??am z pami─?ci wzgl─?dnie ich wtedy nie zauwa??a??am.

Obecnie odbieram SAAB jako prawicow─? agitk─?, na dodatek bardzo s??abo zagran─?. Pal sze??─? efekty specjalne, jako ogromnej fance oryginalnego "Star Treka" efekty specjalne zrobione przy u??yciu folii aluminiowej zupe??nie mi nie przeszkadzaj─?. Przeszkadza mi militarystyczna gadka, wieczne odwo??ania do boga i naprawd─? g??upie pomys??y. Wiele lat temu pomys?? jednostki wojskowej, kt??ra jednocze??nie s??u??y za piechot─? i lotnictwo nie wydawa?? mi si─? a?? tak absurdalny jak obecnie. Na dodatek scenariusze wi─?kszo??ci misji, na kt??re wysy??aj─? g????wnych bohater??w, wydaj─? si─? by─? napisane bez ??adnej konsultacji z kim??, kto ma cho─? blade poj─?cie o strategii wojskowej. Na dodatek l─?dowanie i rozr??ba na kolejnych planetach wydaj─? si─? zupe??nie pozbawione sensu: po co marnowa─? czas i ryzykowa─? ??ycie na bieganie po krzakach, skoro po chwili wszystkie si??y s─? wycofywane. Zbombardowa─? z orbity nie mo??na? Absurd do 10 pot─?gi.

Serial mia?? zadatki na co?? lepszego, pojawi??y si─? m.in. spiskowe w─?tki dotycz─?ce partii demokratycznej czy korporacji AeroTech, ale ??aden nie zosta?? rozwini─?ty. Na plus trzeba zaliczy─? tematy, kt??re w serialach, zw??aszcza sci-fi, nie pojawiaj─? si─? cz─?sto jak stres pourazowy ( i szcz─?ko??cisk!) czy panika i strach u profesjonalnych g????wnych bohater??w. Ale to tylko fragmenty, ca??o??─? niestety, nie powala.

Teraz zaczynam mie─? w─?tpliwo??ci, czy plan od??wie??enia sobie "Earth 2" - kolejnego serialu, kt??ry po pierwszym sezonie odszed?? w niebyt - to taki dobry pomys??.

Sleeping Dogs

Na polu gier uda??o mi si─? sko??czy─? wzorowan─? na GTA "Sleeping Dogs". Demo prezentowa??o system walki a la Batman i obiecywa??o klimat Hong Kongu. Skusi??am si─?, a gra baaaaardzo mi si─? podoba??a. Nie tylko rozgrywka, ale te?? fabu??a, klimat, muzyka, cho─? tej mog??oby by ciut wi─?cej.
Podoba??o mi si─? wszystko poza walkami kogut??w. Nic nie mam do wirtualnych walk kogut??w, ale mam du??o przeciwko grom losowym. Grrrr.

Sleeping Dogs : still a win!

Podobno trwaj─? prace nad kontynuacj─?, obecnie nazwan─? "Triad Wars". I dobrze.

Na froncie RPG sko??czy??am (dwukrotnie!) "Dragon's Dogma: Dark Arisen" i w tym przypadku te?? ch─?tnie zagram w kontynuacj─?, je??li si─? taka uka??e. Tym razem prosz─? jednak o sensown─? fabu??─?.

Ch─?tnie zagra??abym w nowo??ci, "Diablo 3" i "GTA 5", ale jestem zbyt sk─?pa, by 200z?? wyda─? na gr─?, dlatego gram w starocie i czekam na obni??k─? :)

uczta

Po komunikacie Wydawnictwa Mag o czasowym zawieszeniu wydawania ksi─???ek presti??owych (czytaj nierentownych, czytaj Uczta Wyobra??ni) mia??am bojowy plan nadrobienia zaleg??o??ci w UW. "Niestety", wydawanie ksi─???ek z serii UW nie zosta??o zawieszone, wi─?c szanse na przeczytanie wszystkich zaleg??ych Uczt do ko??ca roku mo??na uzna─? za niewielkie. Zw??aszcza ??e nie sam─? Uczt─? cz??owiek ??yje, czasem trzeba przeczyta─? te?? co?? miernego, jak "D??uga Ziemia" Pratchetta i Baxtera czy "Kameleon" Kosika.

Niemniej spr??buj─? dogoni─? uciekaj─?cy ogonek UW, zw??aszcza, ??e marne ksi─???ki si─? tam nie zdarzaj─? ... zbyt cz─?sto ;)

trwa??y link do tego wpisu

środa
16
październik'13

pa??dziernikowe porz─?dki

16 październik 2013, 16:31| | Komentarze (0)

Najpierw sukces: pomoc techniczna flickr odczarowa??a moje zaginione albumy puszczaj─?c komplet skrypt??w czyszcz─?cych cache i ju?? wszystko dzia??a, jak nale??y. Odzyska??am dost─?p do album??w zdj─?─? z Japonii i pierwszej podr????y do Chin oraz ton zdj─?─?, o kt??rych ju?? zapomnia??am.
Rado??─?.

Z zapa??em sprz─?tam i wrzucam na flickr zdj─?cia z przesz??ych woja??y, dzi?? uda??o mi si─? przejrze─?, za??adowa─? i opisa─? zdj─?cia z zesz??orocznego tygodnia w Kairze, r??wnie zesz??orocznego Polconu oraz spor─? cz─???─? zdj─?─? z majowej wycieczki do Londynu. Na dysku nadal strasz─? zdj─?cia z Chin i Wietnamu / Kambod??y, miejmy nadziej─?, ??e starczy mi si?? na ich przerobienie.

trwa??y link do tego wpisu

wtorek
15
październik'13

zaginione albumy (flickr)

15 październik 2013, 11:44| | Komentarze (0)

W ramach wprowadzania ??adu zabra??am si─? za porz─?dki w zdj─?ciach. Zaleg??o??ci na tym polu mam spore, pracy na kilka lat :).

Z rado??ci─? i sporym op????nieniem zauwa??y??am zmiany na flickr, z nieco mniejszym op????nieniem i znacznie mniejsz─? rado??ci─? zauwa??y??am te??, ??e do cz─???ci zbir??w i kolekcji nie mam dost─?pu. Aplikacja wy??wietla kolekcj─?, podaje sum─? sk??adaj─?cych si─? na ni─? zbior??w, ale zbior??w nie ma, a strona kolekcji jest pusta. Skandal!

Zdj─?ciom nic nie jest, wszystkie zewn─?trzne odno??niki, zar??wno do album??w jak i pojedynczych zdj─?─?, dzia??aj─? bez zarzutu, po prostu ich zwi─?zek z moim kontem uleg?? rozlu??nieniu.

Zg??osi??am incydent,pozostaje poczeka─?, a?? machina Yahoo go przemieli i wypluje. Oby razem z moimi albumami.

trwa??y link do tego wpisu

poniedziałek
14
październik'13

dziwne eony

14 październik 2013, 13:58| | Komentarze (0)

Cthulhu in London

Co pewien czas podejmuj─? pr??b─? wskrzeszenia po??ywki, ale nie jest umar??ym ten, kt??ry spoczywa wiekami ;)

Skoro pisanie codziennika odpada, bowiem ka??dy dzie?? wygl─?da jak poprzedni, a wena na dzienniki z podr????y ostatnio mnie omija, stwierdzam, ??e jedyna szansa, to zacz─?─? pisa─? cokolwiek, a sens przyjdzie z czasem.

trwa??y link do tego wpisu

piątek
2
sierpień'13

teraz czytam

2 sierpień 2013, 14:13| | Komentarze (0)

I tak leci, przynajmniej p??ki s─? s??oneczniki.

Z nominacji do Zajdla uda??o mi si─? przeczyta─? tylko "Czarne" Ka??toch i jedno mierne opowiadanie z "Ch??opc??w" ─?wieka, wi─?c na chwil─? obecn─? chyba sobie Polconowe g??osowanie odpuszcz─?. :(

Za du??o pracuj─? i nie mam czasu.

trwa??y link do tego wpisu

środa
26
czerwiec'13

pi─?─? gier, kt??re zrobi??y ze mnie geeka

26 czerwiec 2013, 9:18| | Komentarze (2)

Geekozaury podzieli??y si─? kolejno pi─?cioma grami, kt??re uczyni??y z nich nerd??w. Natchn─???o mnie to do w??asnego zestawienia, kt??re z racji wieku mo??e by─? miejscami dosy─? zbie??ne, ale taki ju?? urok dorastania w latach 80'tych (najlepszych).

Obok tytu????w stara??am si─? podawa─? daty ich wydania, ale nie oznacza to, ??e trafia??y one w moje r─?ce w tym samym terminie. W ko??cu jak si─? jest bardzo nieletnim, to d??br przybywa 3 razy do roku.

a jego r─?ka sama si─?gn─???a po miecz!!!

Magia i Miecz

Koniec lat osiemdziesi─?tych to dla naszych rodzic??w by?? moment intensywnych pr??b doprowadzenia budowanego domu do stanu nadaj─?cego si─? do zamieszkania. Jednocze??nie dla nas by?? to czas wielogodzinnych poszukiwa?? rozrywek na wiecznym placu budowy. I pewnego letniego dnia dzieci s─?siad??w przynios??y wielokolorow─? gr─? planszow─? o poszukiwaczach Korony W??adzy. Tak, to by??a "Magia i Miecz", pierwsze (1988) polskie wydanie "Talisman" firmy "Games Workshop".

Wielokolorowa plansza, z??o??one zasady i rozbudowany ??wiat, nawet wst─?p do instrukcji czyta??o si─? z zapartym tchem.
Grali??my na tarasie - por─?czy ani kafelk??w jeszcze nie by??o, ale nikomu to nie przeszkadza??o, podobnie jak wiatr, kt??ry co pewien czas wysy??a?? Mieszki Z??ota na podwaliny przysz??ego trawnika. W tej pierwszej partii by??am Nizio??kiem, zupe??nie nie pojmowa??am u??yteczno??ci "Nie rzucasz ko??ci─? na Ska??ach i w Przepa??ci", a jednocze??nie ju?? wtedy mia??am te?? okazj─? przekona─? si─?, ??e Wr????k─? albo grasz ty, albo nikt :>

Musia??y??my mie─? t─? gr─? i w ko??cu, wraz z ukazaniem si─? drugiej edycji (1993) si─? uda??o! Potem gra??y??my nawet na ??aglach, plansza i karty mie??ci??y si─? na dziobie Venuski.
Pami─?tam te??, ??e drugi i ostatni z naszych dodatk??w, "Podziemia", zosta??y kupiony w Smyku (dla nie-warszawiak??w: to taki PRLowski dom handlowy z towarami dla dzieci, obecnie znacznie mniej PRLowski) ju?? w czasach, gdy sama "Magia i Miecz" by??a nie do zdobycia, a na p????kach kr??lowa?? jej klon, "Magiczny Miecz". Warto wspomnie─?, ??e "Magiczny Miecz", odpowied?? wydawcy wydawcy "Magii i Miecza", Sfery, na utrat─? praw do brytyjskiego "Talisman", by?? wtedy powszechnie uwa??any za s??ab─? podr??bk─? "Magii i Miecza".

"Magia i Miecz", "Wojna o pier??cie??" czy "Przekle??stwo mumii" idealnie wpisa??y si─? w boom na fantastyk─? z pocz─?tk??w lat 90'tych. Pierwsze ksi─???ki fantasy, pierwsze RPGi, miesi─?cznik "Magia i Miecz" ... kto by pomy??la??, ??e 10 lat p????niej plansz??wki stan─? si─? mainstreamow─? rozrywk─? dla mas?

RPG

Warhammer Fantasy Role Play: Edycja Polska

Pocz─?tek lat 90'tych przyni??s?? nie tylko kolorowe gry planszowe, ale i miesi─?cznik "Magia i Miecz" (jak tu go nie kupi─?, skoro jego logo jest identyczne z logiem ukochanej plansz??wki?), a niebawem tak??e ogromny podr─?cznik do gry wyobra??ni.
Tak! W 1994 roku nak??adem Wydawnictwa MAG ukaza?? si─? pierwszy polski podr─?cznik do gry role-playing, "Warhammer Fantasy Role Play. Edycja Polska". Chwa??a Magowi i za Warhammera, i za obecnie wydawan─? Uczt─? Wyobra??ni.

Legendarne pierwsze wydanie by??o w??asno??ci─? kolejnych z naszych s─?siad??w, zosta??o wielokrotnie przeczytane i om??wione, a w trakcie skutecznie i bardzo dok??adnie rozpad??o si─? nam na stos pojedynczych stronic, kt??re metodycznie prze??o??yli??my do folijek, a te do segregatora. Naprawd─? du??ego segregatora. Z tego co pami─?tam wznowienia by??y szyte, nie klejone - wszyscy uczymy si─? na b??─?dach.

Podr─?cznik mia?? kilka kolorowych stron z grafikami oraz ze zdj─?ciami figurek mog─?cych s??u??y─? za pomoc w rozgrywce. Figurki te, podobnie jak wielo??cienne kostki, by??y przez d??ugi czas w sferze marze?? - sam zestaw ko??ci kompletowa??am bodaj??e 2 lata!

W Warhammera grali??my latami (podpisana g????wnie jako MG), we w??asne scenariusze, a tak??e te wydawane przez Maga, te?? na ??amach "Magii i Miecza". Dopiero "Wampir: Maskarada" wyrwa?? mnie z zakl─?tego kr─?gu Wojennego M??ota, turlania kostkami i prowadzenia sesji.
W RPGi nie gra??am od lat, nie bardzo mam czas i ch─?─?, ale sentyment pozosta??.

w??adca magii

Master of Magic

Rozkwit rozrywek dotyka?? te?? rynku gier komputerowych, w polskich warunkach g????wnie tych na PC. Na razie by?? to g????wnie rozkwit rynku gier pirackich, ale z ka??dym rokiem sytuacja si─? poprawia??a na rzecz legalnych wyda?? w legendarnych, wielkich, kartonowych pud??ach.
Pami─?tam moj─? pierwsz─? oryginaln─? gr─?. By?? to "Star Trek: The Next Generation Ô?? A Final Unity", wydany w Polsce przez CD Projekt. Serial "Star Trek" przyczyni?? si─? walnie do mojej transformacji w geeka, ale spo??r??d wszystkich gier ??adna nie wywar??a na mnie takiego wra??enia, jak "Master of Magic" (1994).

By??a to turowa strategia, w kt??rej gracz w roli jednego z pot─???nych mag??w toczy wojn─? o w??adz─? nad dwoma ??wiatami, zwanymi Arcanus i Myrror. Poza rekrutacj─? nowych jednostek w rozwijanych miastach gracz m??g?? do swojej sprawy zatrudni─? bohater??w, kt??rzy zdobywali do??wiadczenie i ro??li w si??─?, a dodatkowo mo??na by??o wyposa??y─? ich w znajdywane magiczne przedmioty. Ta z??o??ono??─? osza??amia??a.
Gra by??a cudowna, cho─? niepozbawiona b??─?d??w ko??cz─?cych si─? z regu??y powrotem do prompta w DOSie. Niech dowodem, ile jej po??wi─?ci??am czasu b─?dzie fakt, ??e przesz??am j─? ka??d─? ras─?, ka??dym magiem i na ka??dym poziomie trudno??ci (tak, te?? halflingami).

Wiele innych gier wspominam z ogromnym sentymentem, "Albion", "Baldur's Gate", "Heroes of Might and Magic", "Neverwinter Nights", "Lords of Magic", ale ??adna nie mo??e si─? r??wna─? W??adcy Magii.

Master of Magic

??o??nierzyki

Wspomina??am ju?? o Warhammerze, grze RPGie w kt??r─? grali??my nami─?tnie od czasu podstaw??wki. To w podr─?czniku do WFRP na kilku kolorowych stronach zaprezentowano zdj─?cia male??kich, bardzo szczeg????owych figurek bohater??w i potwor??w ze ??wiata Warhammera. Och, co by??my dali, ??eby je mie─?.

Warhammer The Game of Fantasy Battles

Dopiero kilka lat p????niej, w nieistniej─?cej ju?? warszawskiej ksi─?garni "Sophia" s─?siad odnalaz?? grala - figurki ork??w sprzedawane na sztuki, bo nikogo na blister nie by??oby sta─?. Pami─?tam swoje zdziwienie, gdy, zach─?cona rozmow─? telefoniczn─? wpad??am do s─?siada je podziwia─? - by??y ca??e srebrne i wymaga??y samodzielnego pomalowania!

To by??o pierwsze zetkni─?cie z figurkami do "Warhammer Fantasy Battle", gry strategicznej, w kt??rej gracze dowodz─? fantastycznymi armiami o??owianych ??o??nierzyk??w, samodzielnie sklejonych i pomalowanych. Ten miks gry i modelarstwa trafi?? idealnie trafi?? w nasze gusta, ale nasza wieloletnia przygoda z "battlem" rozpocz─???a si─? na gwiazdk─?, gdy dosta??am .... pud??o z zasadami i armiami Elf??w oraz Ork??w i Goblin??w. To by??y jeszcze czasy 4tej edycji WFB, jaki?? czas potem zast─?pionej dosy─? miern─? 5t─? edycj─? (pasmo szcz─???cia mnie wtedy nie opuszcza??o: pud??o do 5tej edycji, z armiami Jaszczuroludzi i Bretonii, wygra??am w konkursie "Gamblera" :)), a od tego czasu konsekwentnie poprawianej. Obecna, 8ma edycja, jako?? mnie omin─???a, armia Ork??w i Goblin??w czeka na lepsze czasy, ale czeka.

s??yszysz tupot bia??ych mew

Internet ??rednio mnie interesowa??. Owszem, poczytanie o najnowszych odcinkach Star Treka, nieodst─?pnych w Polsce, mia??o jak─??? warto??─?, ale nie tak du??─? jak farbki do kolejnych figurek czy najnowszy tom o ??wiecie Dysku. Jednak tu g??owa rodziny okaza??a si─? mie─? g??ow─? na karku i stali??my si─? posiadaczami modemu. Kr??lowa??a AltaVista, grupy na usenecie wyrasta??y jak grzyby po deszczu, oficjalna strona Star Treka otwiera??a si─? przynajmniej 10 minut, ale Internet zdo??a?? mnie do siebie przekona─?. Teraz jeste??my nieroz??─?czni.

Cygnus

Przed er─? Internetu granie po sieci sprowadza??o si─? do kabla szeregowego i z racji niskiej jako??ci po??─?czenia, nie zdoby??o wi─?kszego uznania ni?? Hot Seat, tryb, w kt??rym gracze zamieniaj─? si─? kolejno przed komputerem, a czekaj─?cy wywieraj─? presj─? ci─?g??ym "Szybciej. No szybciej. Ile mo??na jedn─? tur─? wykonywa─??".

Internet, cho─? wdzwaniany i niepr─?dki, przyni??s?? wiele rewelacji. W Diablo mo??na by??o gra─? w wi─?cej ni?? 2 osoby, a potem odkry??y??my z siostr─? MUDy. W naszym przypadku by?? to "Cygnus" (1996), wtedy MERC 2.1, wybrany jako jedyna sensowna alternatywa do najbardziej popularnej w tym czasie "Studni Dusz". Do ko??ca ??ycia b─?d─? pami─?ta─? tony wdzwaniania si─? na lini─? TP i te wieczne zabiegi u rodzic??w o dodatkowe godziny "na internet"!

Jednak nawet maniakalne granie w MUDa nie osi─?gn─???o nigdy stopnia uzale??nienia od WoWa. I dobrze. Jedno uzale??nienie wystarczy.

Wydaje mi si─?, ??e pow??d porzucenia MUDa by?? prozaiczny: w ramach jaki?? wi─?kszych represji odci─?to nas od Internetu, a po jakim?? czasie pojawi??y si─? inne rozrywki. Czasy sp─?dzone z Cygnusem wspominam jednak z wielkim sentymentem.

koniec?

"Secret Service", "Gambler "i Gambleriady, Sophia, Estel, Strefa 51 na Dworcu Centralnym, karcianki, Star Trek.... Co?? mi m??wi, ??e tych wycieczek sentymentalnych mo??e by─? wi─?cej.

I jeszcze ciekawostki:

trwa??y link do tego wpisu

środa
8
maj'13

wiosna

8 maj 2013, 8:37| | Komentarze (0)

Pyrkon by?? dawno i nieprawda. Z ca??ej ekipy to ja, Consumpcionis Maximus, wr??ci??am z konwentu z 2 (s??ownie: dwoma) nowymi nabytkami - bardzo zielon─? czapk─? i zupe??nie nie zielon─? ksi─???k─?. Co wiecz??r wok???? mnie ros??y stosy nabytk??w moich towarzyszy. Wyobra??cie sobie smoka na stosie z??ota, pomn????cie przez cztery i macie obraz naszego pokoju....

Poprzysi─?g??am odbi─? sobie p????niej i sko??czy??o si─? jak si─? sko??czy??o: stosik ksi─???ek, stos gier, nowa konsola (jeszcze si─? nie ukaza??a, ale zam??wienie z??o??one) i kilka dodatkowych prezent??w. Z maj??wki wr??ci??am z kolejnym ??upem. ECH. Po tym, jak Urz─?d Celny zatrzyma?? mi jedn─? z paczek zrobi??am sobie bana na zakupy.

Tak??e dlatego, ??e przed maj??wk─? naby??am 7 nowych gier (grrr, przeceny), a wiosenne porz─?dki wygada??y tak:

Spring Cleaning

Chcia??abym potrafi─? odchudzi─? ten zbiorek.

CDN

W nast─?pnych odcinkach: L─?dek, pile of shame i WTT!

trwa??y link do tego wpisu

niedziela
21
kwiecień'13

OW Troszczykowo

21 kwiecień 2013, 20:01| | Komentarze (0)

Na ruiny O??rodka Wypoczynkowego Troszczykowo wpadli??my przypadkiem, spaceruj─?c wok???? jeziora Czos.
Ca??o??─? sprawia dosy─? przygn─?biaj─?ce wra??enie, ale za czas??w swej ??wietno??ci mog??o by─? naprawd─? przyjemnym miejscem na wakacje. G─?szcz ma??ych domk??w i (przypuszczalnie) wsp??lne ??azienki i sale, wok???? las, a przy pla??y wyznaczone k─?pielisko....

Domki s─? b. interesuj─?ce, mia??y ??ciany z otynkowanej s??omy, o czym teraz ka??dy mo??e si─? przekona─?.

OW Troszczykowo

OW Troszczykowo OW Troszczykowo OW Troszczykowo OW Troszczykowo OW Troszczykowo OW Troszczykowo OW Troszczykowo OW Troszczykowo

I jeszcze odno??nik do odnalezionego w sieci artyku??u pod wielce stosownym tytu??em "Troszczykowo, o kt??re nikt ju?? si─? nie troszczy". Warto obejrze─? zdj─?cie z czas??w dzia??ania o??rodka.

trwa??y link do tego wpisu

czwartek
21
marzec'13

Kierunek na dzi??: Pyrkon!

21 marzec 2013, 12:04| | Komentarze (0)

Trzy dni rozrywki. Nawet pogoda nie mo??e mnie zniech─?ci─?, mimo ??e pr??buje.

Ogromna lista go??ci, gargantuiczny program i zaktualizowana aplikacja pyrkonowa s─? dost─?pne na oficjalnej stronie Festiwalu Fantastyki Pyrkon.

trwa??y link do tego wpisu

poniedziałek
31
grudzień'12

ostatnia szansa w tym roku :)

31 grudzień 2012, 10:56| | Komentarze (1)

Ostatnia szansa, by w tym roku jeszcze co?? napisa─? na po??ywce. Przez kilka ostatnich miesi─?cy by??o tu bardzo cicho. Powod??w jest kilka, zw??aszcza brak zapa??u. Dzielenie si─? czymkolwiek na pi??mie straci??o na atrakcyjno??ci.

Cho─? by?? to rok pod znakiem s??owa pisanego, po prostu pisanego przez kogo innego :) Cho─? nie uda??o mi si─? przeczyta─? tylu ksi─???ek, by ich stos by?? mojego wzrostu, to i tak by??o ich ca??kiem sporo, zw??aszcza, ??e znalaz??am te?? czas na kilka konsolowych rpg??w, a te s─? czasoch??onne.

Spr??buj─? wr??ci─? do regularnego sporz─?dzanie notek, mo??e na pocz─?tku b─?d─? dosy─? ko??lawe, ale z czasem wena musi wr??ci─?. W ko??cu jakie?? zyski z czytelnictwa musz─? by─?!

trwa??y link do tego wpisu

sobota
28
lipiec'12

Ava 8 trwa

28 lipiec 2012, 21:32| | Komentarze (0)

Znowu wr??ci??am z Avy z ton─? ??up??w... ale to nic. Ava 8 jest mocno zjavowa tj. nastawiona raczej na gry planszowe ni?? literatur─?, ale nie powiem, ??ebym si─? ??le bawi??a.

Obecnie nie mam si??y na zdj─?cia zdobyczy, ale ju?? planuj─? Polcon (Brzezi??ska, Sapkowski) i rozwa??am cho─?by dzie?? w Zielonej G??rze, gdzie na Bachanaliach ma si─? pojawi─? Ian R. MacLeod! :-)

trwa??y link do tego wpisu

sobota
16
czerwiec'12

urlop!

16 czerwiec 2012, 9:53| | Komentarze (0)

Ju?? jutro lec─? do Kairu. Po pracy, ma si─? rozumie─?.

trwa??y link do tego wpisu

niedziela
27
maj'12

MebleQuest zbli??a si─? do ko??ca

27 maj 2012, 22:03| | Komentarze (0)

Tak! Epickie zako??czenie sagi ju?? wkr??tce. W rolach g????wnych: mackijuczne. Stay tuned :>

trwa??y link do tego wpisu

niedziela
20
maj'12

ksi─???ki, ksi─???ki

20 maj 2012, 13:54| | Komentarze (1)

Po kafelku zosta?? tylko guz, kaloryfer naprawi??am, ??aluzj─? te??. Miejsce pod krzyw─? progresu utrzymane.

Warszawskie Targi Ksi─???ki

Sp─?dzi??am tam 2 dni, mimo ??e nie planowa??am. Zaowocowa??y nowymi ksi─???kami (naprawd─? ci─???ko wyj??─? z WTK bez ksi─???ki), nowymi znajomo??ciami i wielogodzinn─? rozrywk─?.

Grzegorz Rosi??ski

Grzegorz Rosi??ski, autor Szninkla i Thorgala, w tej kolejno??ci!
Nie za??apa??am si─? na obrazek, bo by??am w kolejce 26, a po 24 rysunkach Pani Cerber kaza??a przesta─? rysowa─? i zabra─? si─? za podpisywanie. Buuuu. Ale mam Szninkla z autografem :)

figurki z "Porwania Baltazara G─?bki"!

Obok alei komiksowej by??o stoisko producenta figurek z polskich kresk??wek. Okoliczno??ciowe wersje Reksia i Tytusa w barwach bia??o-czerwonych im wybacz─?, gdy ju?? wreszcie wydadz─? zapowiedzianych ??wirka i Muchomorka.

Czytaj wi─?cej o "ksi─???ki, ksi─???ki"

trwa??y link do tego wpisu

czwartek
17
maj'12

fck

17 maj 2012, 21:06| | Komentarze (3)

Dosta??am w g??ow─? kafelkiem. Jednym z tych, co od miesi─?ca lec─? z nieba. Pozosta??o przy??o??y─? lodu i ponownie zadzwoni─? do administracji.

Potem kaloryfer si─? zepsu??. B─?dzie do kompletu z p─?kni─?t─? ??aluzj─?.

Nast─?pnie jakie?? dzieci stratowa??y mi krzaki, bo im pi??ka wpad??a, a w poszukiwaniu pi??ki dzieci potrafi─? si─? wspina─? naprawd─? wysoko.

O PZU ju?? nie b─?d─? pisa─?.


Niech kto?? zgasi ??wiat??o.

trwa??y link do tego wpisu

piątek
27
kwiecień'12

DIY 1

27 kwiecień 2012, 9:02| | Komentarze (0)

P─?k??a mi ??aluzja. A dok??adnie plastikowa ko??c??wka: nareperowa??am uszkodzenie przy u??yciu poksyliny, ale blokada ko??owrotka bezpowrotnie przepad??a. Teraz musz─? dorobi─? blokad─?, o powrocie do systemu samohamuj─?cego chyba nie ma co marzy─?, ale przynajmniej b─?dzie si─? zwija─?....
Ech no.

Kair

Tydzie?? mi─?dzy 17 a 25 czerwca sp─?dzam w Kairze! Ju?? robi─? plany!

trwa??y link do tego wpisu

środa
25
kwiecień'12

polski autobus

25 kwiecień 2012, 9:19| | Komentarze (0)

Zawsze jest ten pierwszy raz: z Wroc??awia powr??c─? autobusem. Wra??eniami nie omieszkam si─? podzieli─?.

Dzi?? zapadnie te?? decyzja, czy dostan─? urlop w czerwcu czy nie. Kair czeka...

trwa??y link do tego wpisu

czwartek
12
kwiecień'12

over & done

12 kwiecień 2012, 8:50| | Komentarze (4)

Remont sko??czony. Sprz─?tanie: 3 bite dni. Bez okien. Bior─? miesi─?c urlopu od sprz─?tania.

Podobno w ci─?gu roku wszystkich nas zwolni─? - b─?dzie okazja na poszukanie pracy w Azji. Chyba ??e mi wcze??niej si─? odmieni.

Poza tym nic si─? nie dzieje: praca, zakupy, sprz─?tanie, ksi─???ka, konsola i od pocz─?tku. Dobrze, ??e ju?? si─? robi ciep??o, przynajmniej rusz─? si─? z Warszawy.

A jutro jest premiera Wied??mina 2! :)

By??abym zapomnia??a: nadal nie mam mebli na taras i nadal z nieba spadaj─? przedmioty. Do faworyt??w nale??y manna, ale za kafelki i zapraw─? ju?? dzi─?kuj─?.
Mo??na zgin─?─? od uderzenia workiem manny z nieba?

W ramach nowych, licznych nabytk??w sta??am si─? posiadaczk─? nowego albumu "Within Temptation" - "The Unforgiving", kt??rego sporo s??ucham, wi─?c a?? taki z??y by─? nie mo??e, oraz albumu szkic??w "Franka Frazetty = "Frank Frazetta: Rough Work". Baaaaardzo polecam.

trwa??y link do tego wpisu

sobota
10
marzec'12

no bonus

10 marzec 2012, 16:21| | Komentarze (1)

Przetrwa??am 15 dniowy tydzie?? pracy, zalanie, wizyt─? rzeczoznawcy, si??─? z??ego na jednego i mr??z ... Wiwat!

ok??adek!

Obecnie nasz??o mnie na ok??adki. Ok??adki do p??yt CD.

Mam kilkana??cie p??yt, kt??re dodawano bonusowo najcz─???ciej do gier, ale bonusu starczy??o tylko na t??oczenie, wi─?c p??yty nie maj─? ani pude??ek ani ok??adek. W efekcie le??─? z regu??y gdzie?? schowane bezpiecznie i s??ucham ich bardzo rzadko. To ma si─? zmieni─?!

Usi??owa??am wykopa─? brakuj─?ce ok??adki na portalach ok??adkowych, ale niewiele wydoby??am. Trzeba b─?dzie ok??adki zaprojektowa─? samemu. ??eby by??y ??adne, ??atwo si─? drukowa??y (wiwat laserowe drukarki!) i ??eby si─? cz??owiek nie narobi??.

Jakie?? rady?

trwa??y link do tego wpisu

sobota
3
marzec'12

a potem popracuj─?

3 marzec 2012, 19:16| | Komentarze (0)

Czy ja po to zmienia??am prac─?, ??eby tak zasuwa─?? Mo??e nie rzuci??am pracy z powodu jej nadmiaru, ale bez przesady z tymi cechami wsp??lnymi.

March 2012 begins

W teorii ogl─?dam Tudor??w. W teorii, bo nadal jestem w trakcie sezonu 1. Tak od grudnia.

W teorii gram w Xenoblade Chronicles. Na Wii!. Tak, na Wii! Odkurzy??am je tylko dla Xenoblade (jej duchowi poprzednicy, Xenogears na PSX i Xenosaga na PS2, byli wspaniali) i powiem tak: WARTO. Nie rozumiem dlaczego taka gra wychodzi pod koniec ??ycia Wii. Nie mog??a wyj??─? 3 lata temu? A razem z ni─? 3 inne, podobne tytu??y? Mech.
Ale to w teorii, bo z racji d??ugiego dnia pracy rzadko kiedy mam si??y odpali─? konsol─?. Gra trwa ok. 100h. No to przy obecnym trybie pracy mam rozrywki na 2 lata.

W teorii czytam. Tu teoria i praktyka czasem si─? spotykaj─?, ale na sko??czenie takich tomiszczy jak "Lem - Mro??ek. Listy" naprawd─? nie mam czasu.
Na jedn─? ksi─???k─? czas si─? jednak musi znale??─?. Na "Enemy of God" Bernarda Cornwella. To drugi tom z trzech (ten te?? ju?? czeka na p????ce! ^_^) i na po??kni─?cie potrzebuj─? dw??ch wieczor??w. Uwielbiam takie czytad??a, cho─? w temacie legend arturia??skich nadal nie pobita jest Marion Zimmer Bradley i jej "Mg??y Avalonu".

A poza tym w??a??nie rozpocz─??? si─? m??j weekend. Pierwszy, cho─? kr??tszy, wolny weekend od 3 tygodni!

trwa??y link do tego wpisu

środa
29
luty'12

zala??o

29 luty 2012, 10:57| | Komentarze (0)

Prze??y??am wybicie pionu i potop. Nie ma to jak wr??ci─? z urlopu, otworzy─? drzwi i zrobi─? krok zako??czony wielkim 'chlup'.

Straty w sumie niewielkie, nawet instalacja elektryczna przetrwa??a, ale stres 10, a sprz─?tania na kilkana??cie godzin.

Zas??u??y??am na prezent.

trwa??y link do tego wpisu

wtorek
7
luty'12

??nieg powinien wyst─?powa─? wy??─?cznie w g??rach

7 luty 2012, 9:17| | Komentarze (2)

... gdy cz??owiek jest zako??czony nartami. I bez przesady z tym mrozem.

Na razie mam ju?? stosik lektur na wyjazd, losowanie konsoli dopiero w planach. Szcz─???liwi zwyci─?zcy to:

Jeszcze konsola i ??nieg przestanie by─? mi potrzebny.

trwa??y link do tego wpisu

piątek
3
luty'12

zimno

3 luty 2012, 8:54| | Komentarze (0)

A?? trza by??o podnie??─? temperatur─? w ??azience, ??eby przesta??o wia─? ch??odem.

Teoretycznie wywo??uj─? zdj─?cia z Wietnamu i Kambod??y. Z tych, kt??re ju?? przerobi??am, jestem ma??o zadowolona, ale w pracy twierdz─?, ??e s─? ok. Prawdopodobnie cz─???─? przerobi─? na pseudo-HDRy, b─?d─? lepsze. Lepsze = b─?d─? mi si─? bardziej podoba??y.

Poza tym (za) du??o pracuj─? i czekam wiosny. A w sobot─? - plansz??wki!

trwa??y link do tego wpisu

środa
9
listopad'11

Podwy??ka!

9 listopad 2011, 11:23| | Komentarze (2)

Zas??u??ona oczywi??cie :-))

Ju?? j─? zaczynam wydawa─?.

trwa??y link do tego wpisu

wtorek
18
październik'11

ciemno i zimno i le??─?

18 październik 2011, 8:32| | Komentarze (0)

W efekcie mog─? pisa─? wy??─?cznie o tym, co mo??na robi─? w zaciszu 4 ??cian. Moich nowych 4 ??cian, zamieszkiwanych skutecznie od 2 miesi─?cy.

4 ??ciany i dach

W??asne 4 ??ciany (i dach) maj─? jeszcze pewne braki, np. brak p????ek na ksi─???ki, ale maj─? lod??wk─?, internet i telewizor oraz bardzo wygodn─? kanap─?, wi─?c nie narzekam. Le??─? i nic nie robi─?. Przeczyta??am 6 ksi─???ek - stosy to bardzo stabilne konstrukcje.

Planuj─? wycieczk─? po meble ogrodowe, bo ogrodu u mienia niet, ale mam taras wielko??ci boiska. Ma??ego boiska. W sam raz na baaaaardzo wygodne fotele. Tylko trzeba je kupi─?.

papier

Poza tym choruj─? na ksi─???ki z serii "Uczta wyobra??ni" (ju?? kiedy?? o niej wspomina??am): naprawd─? mo??na przy nich ryzykowa─? zakupy w ciemno.

Przeczyta??am "Fincha" Jeffa VenderMeer'a - wilgotny, grzybowy klimat tak mi si─? spodoba??, ??e teraz poluj─? na reszt─? opowie??ci o mie??cie szale??c??w. Niestety, pierwsza ksi─???ka VenderMeer'a ukaza??a si─? dosy─? dawno temu nak??adem Solaris i na razie nie uda??o mi si─? jej dopa??─?.

Skompiluj─? list─? ksi─???ek z ostatniego p????rocza i podziel─? si─? wra??eniami. Wcze??niej jednak potrzebuj─? p????ek na ksi─???ki. Nic tak nie od??wie??a pami─?ci jak ustawianie ksi─???ek.

WWF - Warszawski Festiwal Filmowy

W tym roku nie szala??am, posz??am na 4 filmy. Tak??e dlatego, ??e nie bardzo by??o na co i??─?. Wi─?kszo??─? filmu wydawa??a si─? bardzo siebie podobna, tylko dekoracja si─? zmienia??a.

Obejrza??am "List do Momo", "Majid", "Szepcz─?cy w ciemno??ci" i "Alois Nebel".

Czytaj wi─?cej o "ciemno i zimno i le??─?"

trwa??y link do tego wpisu

poniedziałek
18
lipiec'11

front

18 lipiec 2011, 9:09| | Komentarze (1)

Nie ma mnie tu, bo le??─? w okopie na froncie mieszkaniowym. Ale gdy ju?? mieszkanie b─?dzie moje.....

trwa??y link do tego wpisu

poniedziałek
23
maj'11

na aukcje

23 maj 2011, 18:03| | Komentarze (0)

Dra??ni─? mnie ludzie, kt??rzy licytuj─? gdzie popadnie, a potem po prostu ignoruj─? temat.

Nie, nie dra??ni─?. Wkurzaj─?.

trwa??y link do tego wpisu

sobota
9
kwiecień'11

wsta─?, je??─?, pracowa─?, spa─?

9 kwiecień 2011, 14:47| | Komentarze (1)

Najpierw mia??am czas.

Potem czas uleg?? (tymczasowemu :>) skr??ceniu.

Wiiplan wzi─??? w ??eb.

wiiplans

Wiecz??r si─? skurczy??, trzeba by??o wybiera─?.

evening after work

Teraz ju?? nie ma z czego.

trwa??y link do tego wpisu

sobota
26
marzec'11

poczt??wka z wakacji

26 marzec 2011, 10:51| | Komentarze (2)

Tu wprawdzie nie ma ??niegu..

poczt??wka z wakacji

Ale te?? jest nieciekawie.

Na rodzin─? ZAWSZE mo??na liczy─?.

trwa??y link do tego wpisu

poniedziałek
21
marzec'11

ebay przesta?? wsp????pracowa─?

21 marzec 2011, 16:23| | Komentarze (3)

To, ??e ebay od dawna mia?? problemy z Firefoxem nie jest tajemnic─?. Spiesz─? donie??─?, ??e choroba si─? rozprzestrzenia!

Objawy: wyszukiwanie nie zwraca ??adnych wynik??w, a wej??cie na losow─? stron─? z list─? sprzedawanych przedmiot??w generuje wy??─?cznie zdj─?cia i czas pozosta??y do ko??ca aukcji, pomijaj─?c nazw─?, cen─? czy dzia??aj─?cy link do strony ze szczeg????ami. Innymi s??owy: ebay robi si─? bezu??yteczny.

Kiedy?? ratowa??am si─? IE. Potem, po utracie s??u??bowego kompa, z pomoc─? przyszed?? nie zr??wnany Epiphany (ratowa?? mnie ju?? nie raz, np. w czasach, gdy Firefox przesta?? rozumie─? CGI).

Na nowym s??u??bowym kompie mam IE (od niedawna w wersji 8.0), ale ??adnej z jego 3 tryb??w zgodno??ci nie rozmawia z ebay d??u??ej ni?? przez trzy wyszukiwania. Potem IE ma objawy Firefoxowe i zakupy bior─? w ??eb.

CHLIP.

trwa??y link do tego wpisu

piątek
18
marzec'11

s??owo drukowane II

18 marzec 2011, 20:23| | Komentarze (0)

A jednak uda??o mi si─? omin─?─? kilka tytu????w. Kto by pomy??la??.

I to ju?? chyba tyle. W sumie to nie wiem, bo nie czuj─? si─? na si??ach przesuwa─? stosy w pierwszym rz─?dzie.

mia??o by─? o komiksach, ale jest lod??wka

Atractive refrigerator of mine.

W ??rodku s─? jeszcze 4 puszki Dr.Peppera. Towaru deficytowego, produkowanego, ale nie dystrybuowanego w naszym kraju. Czad, no nie?

trwa??y link do tego wpisu

niedziela
13
marzec'11

s??owo drukowane

13 marzec 2011, 13:11| | Komentarze (2)

Ile ja ostatnio ksi─???ek czytam! A w ci─?gu ostatniego roku? Ho ho! Nie, ??ebym mia??a list─?. Usi??owa??am ??ledzi─? przeczytane w 2010 roku ksi─???ki uk??adaj─?c te uko??czone na wsp??lny stos. Niestety, system nie by?? sp??jny, ksi─???ki b─?d─?ce cz─???ci─? wcze??niej czytanych serii dok??ada??am do wcze??niejszych tom??w, a ksi─???ki po??yczone oddawa??am i w efekcie list─? mam kompletn─? tylko po??owicznie.

W du??ym skr??cie:

I tyle. Nie pami─?tam pozosta??ych. Ko??acze mi si─? 2gi tom Go??ubiewa, jaka?? ksi─???ka od Vela, kt??r─? mu odda??am, ale ju?? nie pami─?tam, co to by??o, ponowne podej??cie do Lodu - znowu zamarz??am ko??o dziewi─?tej setki - i oczywi??cie stos komiks??w.

Ale nie jest ??le. 30 ksi─???ek to nadal wi─?cej ni?? ??rednia. Albo dziesi─?─? ??rednich, je??li ju?? mam by─? precyzyjna.

Obecnie choruj─? na MacDonalda i Bacigalupiego, wi─?c plan od??wie??enia sobie ca??ego Lovecrafta ca??y czas si─? odsuwa. Dobrze, ??e planuj─? ??y─? wiecznie.

przydatne linki

nius!

12 lipca 2011 ??wiat??o dzienne ujrzy d??ugo wyczekiwany pi─?ty tom Pie??ni Lodu i Ognia, "A Dance with Dragons". Rejoice!

(* i pami─?tajcie, by omija─? polskie wydanie duuuu??ym ??ukiem)

trwa??y link do tego wpisu

piątek
21
styczeń'11

zaniedba??am

21 styczeń 2011, 16:35| | Komentarze (2)

Poprawi─? si─? jak ju?? opanuj─? obecne tempo ??ycia.

Gad??etami si─? pochwal─? ;p

trwa??y link do tego wpisu

środa
10
listopad'10

urodziwy!

10 listopad 2010, 9:40| | Komentarze (4)

No i tydzie?? min─???. Odkry??am, ??e o??miogodzinny czas pracy bardzo mi s??u??y, dosta??am pi─?knego (acz nie pozbawionego licznych wad) laptopa, obiekt zazdro??ci po??owy pi─?tra, a czwartek jest wolny :)

Laptop nie ma kilku kluczowych klawiszy, ale powoli przyzwyczajam si─? do kombinacji Fn+strza??ka zamiast Start i End. Bardziej boli brak klawisza Delete (jest kombinacja, Fn+Backspace), bardzo niewygodna. A prawy macklawisz wymaga przemapowania, bo non stop wciskam go zamiast Alt. Ech. Og??lnie dochodz─? do wniosku, ??e przeci─?tny u??ytkownik MacBooka g????wnie klika, wzgl─?dnie pisze na tej pi─?knej klawiaturze przy u??yciu dw??ch palc??w, ??ledz─?c ich ruchy nad klawiatur─?, bo nie wiem, jak to mo??na opanowa─?. Potrzeba umieszczenia macklawiszy po obu stronach spacji umyka mi zupe??nie - tylko u??ytkownicy ogromnego touchpada maj─? pewnie z tego jaki?? zysk.

No to ponarzeka??am. Poszukam jakiego?? mapera klawiszy i pozmieniam to i owo.

Ale komputer mam pi─?kny. Pi─?─?─?─?kny.

lajw

Dzi?? jest te?? dzie?? premiery polskiej us??ugi Xbox Live. To p??atna us??uga umo??liwiaj─?ca m.in. granie online. W wersji polskiej jest klasycznie: biednie i bardzo drogo. Ech.

Microsoft Polska kusi migracj─?, ale przy takim poziomie us??ug wol─? pozosta─? przy swoim brytyjskim koncie. Przynajmniej gier i dem jest sporo, i nic nie jest po polskawemu.

trwa??y link do tego wpisu

czwartek
4
listopad'10

g??osy z oddali

4 listopad 2010, 14:06| | Komentarze (0)

Zatoczy??am pe??en kr─?g.

W nowej pracy siedz─? w tym samym miejscu, na kt??rym zaczyna??am w pracy poprzedniej. Mam znajomy widok z okna. :)

Mam te?? internet, wielkie biurko (tylko dla siebie!) i pracuj─? 8 godzin. Niesamowite.

prv

Dwa bilety koncertowe (jeden kupiony jeszcze w sierpniu :)) rozwijaj─? si─? w przyjemn─? perspektyw─? muzycznego zako??czenia miesi─?ca. 22 listopada w Progresji gra APOPTYGMA BERZERK, a tydzie?? p????niej, w Stodole, THERION. Hehe.

Szkoda, ??e aktualna trasa koncertowa SABATON omija Warszaw─?. Na wycieczk─? do ?üodzi nie bardzo mam si??y i czas.

Z rozp─?du naby??am sobie now─? gr─?, ale z racji podj─?cia pracy nie bardzo wiem, kiedy uda mi si─? do niej zasi─???─?. Obecnie d??ubi─? w po??yczonym "Final Fantasy 13", z 47 godzinami na liczniku mo??na uzna─?, ??e jestem gdzie?? w po??owie drogi. Obecnie, po powrocie do domu jestem troch─? zbyt zm─?czona, ??eby intensywnie gra─? dalej. Nieprzyzwyczajonemu....

Og??lnie jest dobrze. Szukam ksi─?gowej.

trwa??y link do tego wpisu

wtorek
14
wrzesień'10

b??yskawiczna

14 wrzesień 2010, 11:29| | Komentarze (2)

Wczoraj by??am obiektem najszybszej rekrutacji w ??yciu. Po godzinie sprawa by??a zako??czona. GODZINA i mam prac─?. :)
Musimy jeszcze dogada─? szczeg????y, ale to ju?? formalno??ci. Z wolnego pa??dziernika raczej nici, je??li wszystko dobrze p??jdzie, zaczynam od pierwszego. Heh.

Troch─? p????niej kibicowa??am zakupom w Vobisie i, w roli radyjka, opowiada??am o przebytej rekrutacji. Sprzedawca by?? tak zszokowany, ??e a?? zapyta??, gdzie si─? tak rekrutuj─? dodaj─?c, ??e on do swojej obecnej pracy rekrutowa?? si─? DWA MIESI─?CE.

Bo do pracy w sklepie to trzeba jakie?? umiej─?tno??ci mie─?.

trwa??y link do tego wpisu

piątek
10
wrzesień'10

w oczekiwaniu na

10 wrzesień 2010, 9:00| | Komentarze (4)

Migracja wsteczna ma nast─?pi─? w niedziel─?, do tego czasu nadal b─?d─? krzycze─? w pustk─?.

W czwartek zaczynam dwutygodniowy urlop. Planuje NIC nie robi─?, a przynajmniej nic z sensem. Je??li pogoda dopisze, zrobimy sobie wycieczk─?. A je??li nie - zalegn─? z ksi─???k─? przed TV.

Ju?? si─? nie mog─? doczeka─?, chc─? w Fallouta pogra─? i wprowadzi─? SYSTEM w ksi─???kach.

Planowa??am wolny pa??dziernik, ale kadrowe s─? namolne, mo??e si─? nie uda─?. Jest lepiej.

trwa??y link do tego wpisu

piątek
27
sierpień'10

argh

27 sierpień 2010, 10:24| | Komentarze (3)

Livenet zdech??. Zamienili domen─? z dnia na dzie??, wi─?c jestem tu, a czytelnicy tam gdzie 404.

&%^$#(!.

trwa??y link do tego wpisu

czwartek
26
sierpień'10

poszukiwanie Wzorca

26 sierpień 2010, 14:56| | Komentarze (0)

Na froncie pracowym nie??le, du??o ofert i spore zainteresowanie. W niedziel─? jad─? do Wroc??awia, zobaczymy, jak to si─? sko??czy.

Cie??

Wczoraj nasz??o mnie na Ksi─???k─? Specjalistyczn─?. Uda??am si─? do najwi─?kszego Empiku z tej prozaicznej przyczyny, i?? le??y na linii metra i nie trzeba daleko chodzi─?.

Schody ruchome zawioz??y mnie na najwy??sze pi─?tro, a strza??ka z tablicy informacyjnej pokierowa??a w kierunku przeciwnym do jedynego s??usznego. ??cie??ki rozpl─?ta?? jaki?? pracownik i wreszcie!

Rega??y opatrzone etykiet─? "Informatyka" uzbrojono w system, kt??rego umys?? m??j nie pojmuje. Pozostawa?? algorytm liniowy. Nie zra??ona zrobi??am 2 pe??ne ??semki wok???? szaf. Windows, Linux, Ubuntu, programowanie, .NET, ASP, Ajax .... ... UML, Oracle, ... ... ... Flash, Photoshop. Koniec. No nie ma. Czas ratowa─? si─? systemem pomocy podr─?cznej. Kierunek: punkt informacyjny.

Na pytanie gdzie znajd─? ksi─???ki o wzorcach pani zasugerowa??a szukanie w odpowiednim dziale.
IT? - upewni??am si─?.
Tak. Bo widzi pani, my tam mamy ksi─???ki pouk??adane kategoriami.
Super, kocham kategorie. To w jakich mam szuka─?? :>

I tu, niestety, pani z punktu informacyjnego, nie potrafi??a mi pom??c. Na szcz─???cie jej komputer umo??liwia?? wyszukiwanie pe??notekstowe i po kilku sekundach by??o wiadomo, ??e ??adnych ksi─???ek na stanie nie ma. Heh. Z ciekawo??ci sprawdzi??am, gdzie by le??a??y, gdyby na stanie by??y. Wzorce do VBA by??yby z ksi─???kami o VBA. Podr─?czniki og??lne powinny by─? ... w dziale prawnym. Wypas.

Informatyka dzieli rega?? z Ezoteryk─?.

trwa??y link do tego wpisu

wtorek
24
sierpień'10

co ja robi─? tu

24 sierpień 2010, 10:42| | Komentarze (2)

Motywacja do pracy przychodzi z trudem. Wszystko idzie dobrze do momentu, gdy prosz─? o jakie?? dodatkowe, potrzebne informacje i s??ysz─? "Po co? Przecie?? odchodzisz.". I wtedy motywacja wraca do punktu startu. Sp─?dzam dzie?? szukaj─?c powod??w do naci??ni─?cia kolejnego klawisza.

Czas przedyskutowa─? szybsze zako??czenie wsp????pracy.

trwa??y link do tego wpisu

wtorek
17
sierpień'10

przepis na niewidzialno??─? (w korpo)

17 sierpień 2010, 14:43| | Komentarze (3)

Wystarczy z??o??y─? wypowiedzenie. Znikasz.

trwa??y link do tego wpisu

niedziela
8
sierpień'10

zaraza ziej─?ca z chocho??a

8 sierpień 2010, 12:56| | Komentarze (2)

S??ucham elektroniki i walcz─? z LAME.
To grozi d??uuugim wpisem.

Po prawie dw??ch miesi─?cach intensywna rzeczywisto??─? przyhamowa??a, wi─?c znalaz?? si─? czas na Pr??b─? Ogarni─?cia Chaosu, sprz─?tanie, czytanie i czyszczenie. Od maja uda??o si─? dwukrotnie trafi─? do Wroc??awia, trzy dni bawi─? na Avie, kolejne trzy na Mazurach i przeczyta─? kolejne kilka ksi─???ek. Czyli og??lnie post─?p w ??yciu w nie??yciu, mimo kwietniowego "co?? si─? ko??czy". Dalej do przodu!

muzycznie

Zesz??otygodniowe Castle Party min─???o bez fotomachen, bo tym razem chcia??am festiwal prze??y─? bez przymusu ci─?g??ego fotografowania. Dla odmiany zaliczyli??my zdecydowanie wi─?ksz─? liczb─? koncert??w ni?? w zesz??ym (m)roku, cz─???ciowo te?? z powodu dopisuj─?cej pogody - w ca??ej Polsce leje, a w Bolkowie spopielaj─?ce got??w upa??y :)

CP przynios??o kilka muzycznych odkry─?, cho─? za najwi─?kszy plus uznaj─? odnowion─? mi??o??─? do Anne Clark, kt??rej koncert by?? tak klimatyczny, ??e na graj─?cym po niej Clan of Xymox zupe??nie nie mog??am si─? odnale??─? :)

Marudzi??am na brak p??yt, kt??re zamierza??am na CP upolowa─?, ale z pustymi r─?koma wyjecha─? si─? nie uda??o - poza najnowszymi albumami Anne Clark i Theatres des Vampires (a co ;P) - przywioz??am te?? kilka staroci i sk??adanek. Wczoraj nasz??o mnie na wprowadzenie Metody w kolekcji muzyki celem minimalizacji ba??aganu.

Pr??ba Ogarni─?cia Chaosu zako??czy??a si─? sukcesem po??owicznym, ale od dzi?? twierdz─? mi─?dzy innymi, ??e mam System na p????ce z CD. Mam te?? tam dwa stosy.

CDs, chaos controlled

Dlaczego Yello stoi obok Cohena? Tak mi wysz??o z p??ytowego feng shui. Co?? tam musia??o sta─?, a Yello pasowa?? bardziej ni?? Deine Lakaien...

Notatka na przysz??o??─?: wi─?cej Otto Dix!

s??owo pisane

Mo??e z op????nieniem, ale odkry??am, ??e w metrze bardzo wygodnie si─? czyta. A ??e sp─?dzam w nim przynajmniej 3 godziny tygodniowo, to w po??─?czeniu z reszt─? czasu sp─?dzanego w podro??y pozwala spokojnie sko??czy─? jedn─?, nie za d??ug─? ksi─???k─?. Trylogii Millenium w ten spos??b nie przeczytam, ale bibli─? porno w odcinkach ju?? tak.

LAME z konsoli dzia??a jak trzeba. Z ??adnym GUIem nie chce jednak wsp????pracowa─?. N─?dza jedna.

Pismo obrazkowe ostatnio zaniedba??am, niedoczytane pozycje czekaj─? na zmian─? pogody. Z komiks??w dawkuj─? sobie jedynie "Syberyjskie sny", antologi─? kr??tkich opowiada?? Konstantyna Komardina. Nie powiem, bardzo dobrze wydane 22z??.

Syberyjskie sny

Ch─?tnie doczyta??abym Lucyfera, kt??rego sz??sty tom uka??e si─? ju?? niebawem - ale wysoka cena kolejnych tom??w zniech─?ca do zakupu.

Mia??am te?? bojowy plan przeczytania ca??o??ci "Anne Freaks", ale jako?? rozesz??o si─? po ko??ciach. Le??y i k??uje w oczy.

A jednak nie pisane mi dzi?? spisanie rzeczywisto??ci do ko??ca. LAME wr??ci?? do normalno??ci, czas co?? zripowa─?. :>

trwa??y link do tego wpisu

poniedziałek
14
czerwiec'10

??????ta ksi─???eczka

14 czerwiec 2010, 22:13| | Komentarze (0)

Uda??o mi si─? zrobi─? pierwsze (z trzech) szczepienie na WZW. Pani upowa??niona wpisa??a mi je do ??????tej ksi─???eczki, szkoda tylko, ??e w polu 'P??e─?' wpisa??a moj─? dat─? urodzenia, w polu 'Szczepienie' wpisa??a wczorajsza dat─?, a w polu 'Data' - WZW A+B. Co?? mi m??wi, ??e WZW to nie jest mi─?dzynarodowy skr??t tej choroby...

Przy kolejnej wizycie spr??buj─? to jako?? wyprostowa─?. Nie wyprostuj─? tylko samej ??????tej ksi─???eczki, w kt??rej od pierwszego podej??cia znalaz??am z 10 liter??wek x_X. Dziesi─?─?.

Pocieszaj─?ce jest to, ??e potwierdzenie szczepie?? wymagane jest z regu??y w krajach, w kt??rych angielski i francuski, j─?zyki u??ywane w ??????tej ksi─???eczce, s─? j─?zykami obcymi. Mo??e nikt nie zauwa??y :D

IMG_1127-1

Wielki sukces, szkoda, ??e za miesi─?c trzeba go b─?dzie powt??rzy─?.

trwa??y link do tego wpisu

środa
9
czerwiec'10

oszukali!

9 czerwiec 2010, 11:32| | Komentarze (0)

Honorowemu Dawcy Krwi, zgodnie z art. 9 ustawy o publicznej s??u??bie krwi przys??uguje:
(...) * posi??ek regeneracyjny po oddaniu krwi lub jej sk??adnik??w o warto??ci kalorycznej 4.500 kalorii (tj. 8 czekolad)

Rysio krew odda?? i dosta?? osiem czekolad za 3654 kalorii. Sama liczy??am. To?? do progu 4500kcal jeszcze ze dwie tabliczki by si─? zmie??ci??y.

Pad?? pomys??, ??e woda, kt??r─? poj─? krwiodawc??w, ma jakie?? ??ladowe kalorie, wi─?c m??g?? sobie dopi─? brakuj─?cy tysi─?c. Co to jest sto litr??w wody dla zdrowego cz??owieka ;)

trwa??y link do tego wpisu

czwartek
20
maj'10

braki

20 maj 2010, 11:44| | Komentarze (0)

Sezon lewor─?cznej niesprawno??ci p??ynnie przeszed?? w sezon nieprzerwanego zasuwu. Jednak znaki na niebie i ziemi wskazuj─?, ??e i ten ma si─? niebawem sko??czy─?. Gdy tylko ustalimy wsp??ln─? definicj─? "niebawem".

Ky??

Stan obecny - 6 dni pracy po 10 godzin dziennie przetykane nitk─? wycieczki na ??era?? celem rehabilitacji - nie pozostawia zbyt wiele miejsca na inne uciechy. Zm─?czonam, licz─? dni do ko??ca wyroku.

D??ugie podr????e i czas sp─?dzony w poczekalni przyczyniaj─? si─? znacznie do spustoszenia na p????ce "Do przeczytania / Do sko??czenia / O, matko, nigdy przez to nie przebrn─?". Pech chcia??, ??e rano w autobusie sko??czy??am "Kysia", a dzi?? lektury jeszcze na godzin─? by si─? przyda??o. Taka ksi─???ka czytana w poczekalni mo??e cz??owieka z niejednej opresji wybawi─?. Zw??aszcza opresji po pi─?─?dziesi─?tce, takiej, co lubi opowiada─? o swych licznych schorzeniach ka??demu, kto skieruje nos w jej stron─?. Lepiej nos w ksi─???k─? schowa─?, opresja mo??e bokiem nie przejdzie, ale i zaczepi─? nie ma jak.

cantos

Ko??cz─? te?? kolejne tomiszcze Pie??ni Hyperiona i coraz cz─???ciej ??api─? si─? na poszukiwaniu cho─?by skrawk??w informacji na temat planowanej ekranizacji dw??ch pierwszych tom??w Pie??ni, opowie??ci o Pielgrzymach. Brakuje udanych ekranizacji dobrych powie??ci sci-fi (bo tych nieudanych jako?? nigdy nie brakuje ... patrz Solaris), pozostaje mie─? nadziej─?, ??e Hyperiona nie sp??yc─? i nie zohydz─?.

Na froncie konsolowym gorzej, czasu brak, nawet now─? bateri─? do DSa nie idzie si─? nacieszy─?, bo kiedy. A zaleg??o??ci rosn─?...

CrackdownBully Scholarship EditionThe Orange Box

woda idzie nam naprzeciw

Od wczoraj mamy w Warszawie alarm przeciwpowodziowy, mamy chroni─? inwentarz i osoby w??asne. Osoba w??asna interesuje mnie znacznie mniej ni?? zawarto??─? piwniczki - piwniczne okienko nie ma certyfikatu wis??oszelno??ci. ??ubry z zoo maj─? gorzej, s─? pod ochron─?, wi─?c je w razie czego zastrzel─?.

trwa??y link do tego wpisu

sobota
17
kwiecień'10

niezno??no??─?

17 kwiecień 2010, 17:25| | Komentarze (2)

Od dw??ch tygodni jestem kontuzjowana w ko??czyn─? g??rn─?, lew─?. Brak lewej r─?ki czyni ??ycie trudnym, rzeczywisto??─? czyni je wr─?cz niezno??nym.

Si─? nie gra, si─? nie bywa, si─? czyta.

recent reads

Zaserwowa??am sobie odpowiedni─? mieszank─?. Po tygodniowym maratonie zaprezentowanym przez liczne stacje telewizyjne, po m─?ce "??o??nierzy kosmosu" i po??kni─?tym w kilka godzin "Charakterniku" Jacka Piekary posypa??am ca??o??─? najnowszym klipem Pata Condella. Jestem gotowa na wojn─?.

fajnie jest by─? ??o??nierzem

Pami─?tam, gdy kilka lat temu, jeszcze w pierwszym Paradoxie, podczas dyskusji na temat ekranizacji r????nych powie??ci kto?? zachwala?? "??o??nierzy kosmosu" (org. "Starship Troopers") Roberta A. Heinlein'a. TEGO Heinlein'a, od "Obcego w obcym kraju". Pozytywne opinie oparte by??y na lekturze jedynego wtedy dost─?pnego polskiego wydania ??o??nierzy, pozbawionego 100 stron militarystycznej sieczki, kt??rej nie pozbawione jest moje wydanie. Ja na te 100 stron nie by??am przygotowana, bola??a mnie ka??da linijka. Nikomu nie polecam, chyba ??e ??wiadom jest, co znajdzie w ??rodku. Nie dziwota, ??e ksi─???ka do tej pory budzi skrajne emocje.

Dzikie Pola daleko

Tak jak nie przepadam za tw??rczo??ci─? Jacka Piekary i nie przemawia do mnie jego najbardziej znana seria ksi─???kowa, ta o inkwizytorze Mortimerze, tak "Charakternika" czyta??o mi si─? wy??mienicie, cho─? kr??tko. Nawet licznych "parch??w" (czyt. ??yd??w) zdo??a??am przetrwa─?, wszystko ku chwale Rzeczpospolitej. Gdyby kiedy?? Piekara pope??ni?? tom drugi, nie omieszkam po niego si─?gn─?─?.

ave, Satane

I na koniec wspomniany ju?? Pat Condell. W oryginale, bowiem do polskiego t??umaczenia mia??am zbyt wiele zastrze??e??, by go tu z czystym sumieniem zaprezentowa─?. Dla potrzebuj─?cych odno??nik do polskiej zamieszcz─? poni??ej.

trwa??y link do tego wpisu

niedziela
21
marzec'10

it's alive!

21 marzec 2010, 12:21| | Komentarze (1)

??yj─? ??yj─? ??yj─? ??yj─?.

Kombinacja praca-urlop-konsola okaza??a si─? by─? 100% skuteczna w zjadaniu mojego czasu, kt??ry mog??am przecie?? po??wi─?ci─? na zaj─?cia znacznie bardziej kszta??c─?ce, cho─?by pisanie na po??ywce. A tak czego nie zarobi??am i nie zjad??am, to zgubi??am.

Z tegorocznych plus??w: liczba przeczytanych ksi─???ek wzrasta systematycznie, co po zesz??orocznym braku osi─?gni─?─? w tej dziedzinie brzmi naprawd─? nie??le :)

HyperionUpadek Hyperiona

Ka??dy z kolejnych trzech tom??w "Pana Lodowego Ogrodu" Jaros??awa Grz─?dowicza by?? s??abszy od poprzedniego, pozostaje nadzieja, ??e zamykaj─?cy sag─? tom czwarty podniesie poprzeczk─?.

Nadal nic nie pobija "Hyperiona" Dana Simmonsa. Siedmiu pielgrzym??w, sze??─? historii, u celu podr????y ??yczenie jednego zostanie spe??nione, reszta zgodnie. Po??kn─???am w 2 dni. Na p????ce czeka jeszcze dwutomowy "Endymion".

Wygrzeba??am wszystkie ksi─???ki, kt??rych nie czyta??am / nie sko??czy??am / nie pami─?tam i metodycznie ko??cz─? ka??d─?. Na ko??cu p????ki czeka "L??d". Ju?? mam dreszcze.

♩♭♫

Z obrazu pe??nego nie??ycia wy??amuj─? si─? wy??─?cznie koncertowo: w styczniu dotar??am na "The 69 Eyes" (♡), a w marcu do ?üodzi, na "Rammstein'a". Swoj─? drog─? ????dzki support w postaci "Combichrist" by?? beznadziejny - mam wra??enie ??e g????wnie w powodu tragicznie ustawionego d??wi─?ku - szkoda, bo zesp???? lubi─?. I ??nieg mogli ju?? sobie w marcu darowa─?.

trwa??y link do tego wpisu

wtorek
29
grudzień'09

wdech, wydech (II)

29 grudzień 2009, 17:22| | Komentarze (1)

Kupuje cz??owiek serial z nadziej─?, ??e go sobie w ??wi─?ta obejrzy i co? Na progu l─?duje wy??─?cznie sezon drugi. No ludzie....

trwa??y link do tego wpisu

poniedziałek
28
grudzień'09

wdech, wydech

28 grudzień 2009, 23:56| | Komentarze (1)

Po??ywk─? napotka??o zaniedbanie. Ale ??e zupe??nie nic si─? nie dzia??o, to zaniedbanie zesz??o.
Sko??czy?? si─? czas orki, wi─?c szanse, ??e znowu nastanie tu taka pustka s─? tylko niewielkie.

nadrabianie

W ci─?gu ostatnich kilku (wolnych!) dni uda??o mi si─? przeczyta─? cztery ksi─???ki (te najcie??sze :> ), wyczy??ci─? wszystkie buty, jakie wesz??y mi pod nogi oraz wyprodukowa─? i zam??wi─? spersonalizowan─? kart─? miejsk─? cudnej urody (ju?? samo moje zdj─?cie daje jej +10).

Wzorem pochwal─? si─?, gdy ju?? b─?d─? mie─? pewno??─?, ??e mi j─? ZTM wyprodukuje. Czyli pewnie nie w tym roku, bo spersonalizowana karta to marzenie ka??dego Warszawiaka, wi─?c kolejki s─? ogromne. Ale wystoj─? moj─?, ju?? wy si─? nie b??jcie.

Na polu muzycznym posucha, trafi?? si─? jeden jedyny koncert - grudniowy "Samael" + "Paradise Lost", ale wra??enia po nim mieszane. W styczniu szykuje si─? "The 69 Eyes" w Progresji, mo??e tam b─?dzie lepiej, zw??aszcza ??e ostatni ich koncert w PL by?? ??wietny.
Na wiosn─? "Rammstein", a w lecie trza przecie do Bolkowa trafi─?, a i na warszawsk─? "Metallik─?" wypada??oby p??j??─?, "Behemotha" pos??ucha─?.

Mia??am faz─? na iPhone'a, orze??wienie przysz??o razem z cen─?. Na pocieszenie mam nowy dysk twardy, na kt??rego obecnie zrzucam ca??─? posiadan─? muzyk─?. Szkoda tylko, ??e EAC za nic nie chce obs??ugiwa─? kanji. I UTF-8 w ca??o??ci. Ech.

CDN jutro. 'noc.

trwa??y link do tego wpisu

niedziela
1
listopad'09

przyznaj─? si─? do zaniedbania

1 listopad 2009, 19:19| | Komentarze (1)

Win─? za ten stan ponosi szerokopasmowy internet, bez kt??rego moja czerwona konsola by??aby zupe??nie nie gro??na. A tak sp─?dzam wieczory w ??wiecie wirtualnym, z rzeczywistym staraj─?c si─? mie─? do czynienia jak najmniej.

Wywo??a??am dwie z trzech kart ze zdj─?ciami z Chin, ale zupe??nie nie mam nastroju do ich selekcji i wrzucenia na flickr. Nie chce mi si─?. Mo??e, gdybym mia??a tydzie?? wolnego ,to bym si─? wzi─???a i zmotywowa??a. Ale obecnie nie mam si??y.

Cho─? nie. Gdyby za wrzucenie zdj─?─? na flickr by??y osi─?gni─?cia jak w moich grach na Xsa, to ju?? dawno bym to zrobi??a. Wg mnie mogliby tak zreorganizowac ??wiat, by za wszystko by??y osi─?gni─?cia. Codzienne mycie z─?b??w i punktualne chodzenie spa─? by??yby nagradzane najwy??ej. Ha!

Achievement unlocked: Left the house

trwa??y link do tego wpisu

czwartek
1
październik'09

Przepis na sukces

1 październik 2009, 11:53| | Komentarze (9)

Pierwszy dzie?? po powrocie do pracy i ju?? sukcesy.

Sk??adniki: znajomi z pracy, paczka cukierk??w z duriana.

Przepis: paczk─? otworzy─? i dokona─? dystrybucji. Konsumpcja niekonieczna, cho─? polecana. Spodziewane liczne komentarze, nie zawsze pozytywne.

Pierwsze efekty: dziwny zapach w CA?üYM biurze, stan lekkiej paniki, wezwanie administracji i technik??w.

Efekt ko??cowy: wietrzenie biura, kose spojrzenia i dziwne komentarze. Oraz kilku nowych fan??w duriana, mam nadziej─? :>

trwa??y link do tego wpisu

poniedziałek
31
sierpień'09

ju?? nied??ugo, ju?? zaraz

31 sierpień 2009, 9:27| | Komentarze (0)

Wst─?pne wa??enie wst─?pnie spakowanego plecaka da??o osza??amiaj─?cy wynik: tyllko 8 i p???? kilograma. W rezultacie od wczoraj zastanawiam si─?, o czym mog??am zapomniec.

Baga?? podr─?czny troch─? mi ten (osza??amiaj─?cy!) wynik fa??szuje: tak o +5 pewnie - w koncu przewodnik czy fotomachen to nie waga pi??rkowa.

Do zagospdarowania zosta?? czas w Helsinkach, na szcz─???cie w tym przypadku decyzj─? mo??na podj─?─? z marszu.

Always Remember tour

Taaaaak. Sabaton gra dzi?? na Bemowie, a wcze??niej podpisuje p??yty w Empiku. I tu, i tu chcia??abym trafi─?, nie wiem tylko, kiedy bateryjka mi si─? wyczerpie. Ale chcie─? mo??na.

trwa??y link do tego wpisu

poniedziałek
24
sierpień'09

wygodne to krzes??o

24 sierpień 2009, 17:10| | Komentarze (2)

W??a??nie si─? dowiedzia??am, ??e arcywygodny fotel, na kt??rym codziennie siadam b─?d─?c w biurze, to s??ynny Aeron.

Oceniaj─?c, bo jego warto??ci, znalaz??am chyba szybki spos??b wzbogacenia si─? kosztem maj─?tku firmy.

trwa??y link do tego wpisu

niedziela
16
sierpień'09

grunt, to si─? przygotowa─?

16 sierpień 2009, 18:27| | Komentarze (0)

Oto znak ??ycia.

whoooops

Pr??ba zej??cia nie wypali??a, teraz jednak skazana jestem wypoczynek i trzy posi??ki dziennie. Trza si─? wzmocni─? przed urlopem, ??eby i jego prze??y─?.

Skoro jestem ju?? przy urlopie: jutro odbieram paszporty z ambasady, mam nadziej─?, ??e wyjd─? bez 500 z??otych, ale ze ??wie??o wklejonymi wizami.

Harmonogram wycieczki ju?? mamy, tradycyjnie wklej─? go tu przed wyjazdem, b─?dziecie mogli zgadywa─?, czy dotar??y??my tam, gdzie zamierza??y??my. Na zdj─?cia bym jednak nie liczy??a. Wr??cimy do ??r??de?? i s??owa pisanego.

Castle Party 2009

Castle Party - KMFDM

Paskudna pogoda (zzzzzimno, panie) i og??lna awaria szarych kom??rek zapobieg??y robieniu licznych-zdj─?─?-najlepiej-w-RAWach. Dlatego te?? tych mniej lub bardziej udanych jest niewiele. Ale poogl─?da─? mo??na (link do albumu na flickr):

VeloCastle PartyCastle PartyOlgaCastle PartyCastle Party

trwa??y link do tego wpisu

środa
22
lipiec'09

CP 2009 a rzeczywisto??─?

22 lipiec 2009, 14:17| | Komentarze (0)

Niestety, nie dosta??am urlopu w pi─?tek, 23 lipca, wi─?c na CP do Bolkowa dotr─? dopiero w sobot─? bladym ??witem. Troch─? szkoda, ale co robi─?.

Mia??am si─? tym razem przygotowa─?, ale praca nie pozwala. W zesz??ym (m)roku obecywa??am sobie nowe ciuchy i du??ego zooma, ale plany nie wypali??y, na obiektyw mnie nie sta─?, jad─? ze starymi ??mieciami. Ale i z wi─?ksz─? potrzeb─? rozrywki ^^.

Castle Party 2009 poster

Byle do pi─?tku!

trwa??y link do tego wpisu

czwartek
16
lipiec'09

toczy si─?

16 lipiec 2009, 19:43| | Komentarze (1)

Od poniedzia??ku jestem na nowym projekcie, w niezupe??nie nowym miejscu, bo w siedzibie w??asnej Korporacji. Miejsce sobie chwal─?, bo jest w Centrum, jest czyste (tak! codziennie sprz─?tane!) i op??ywa w luksusy typu papier toaletowy czy herbata. Moje serce zdoby?? jednak automat do kawy, produkuj─?cy zawsze i prawie wszystko :)

Projekt nie jest z??y, Javowy. Ale ??ycie znowu zamieni??o si─? w tryb sen-praca-jawa. Oby do przysz??ego tygodnia!

"Dummies"

"We buy HAIR"

Used to be a bookstore secondary entrance...

No smoking near ashtrays!

neonasis on TV?

Tak w??a??nie.

trwa??y link do tego wpisu

niedziela
5
lipiec'09

Kulturalne Odrealnienie - Avangarda 2009

5 lipiec 2009, 13:57| | Komentarze (3)

banner Avangarda V

Mia??am by─? na Avie tylko w pi─?tek i sobot─?, i to wcale nie ca??─?, ale jako?? tak wysz??o, ??e ??y??am konwentem ca??y weekend. Zacz─???o si─? w pi─?tek p????nym popo??udniem: dotar??am, kupi??am akredytacj─? (dodawali do niej torb─? z garstk─? zak??adek i naklejek, ma??a rzecz, a cieszy), zd─???y??am przywita─? si─? z ka??dym, na kogo wpad??am, a kogo nie zawsze zna??am, i nie sp????ni??am si─? na panel Anny Brzezi??skiej (pt, 18:00, "Ty?? trup i jam trup, czyli o ??mierci i zabijaniu w danych czasach"). Warto by??o, o czym ??wiadczy cho─?by fakt, ??e sala, mimo potwornego upa??u, by??a pe??na i nikt nie wyszed?? przez czasem :)

Ava odbywa??a si─? w zespole szk???? na Saskiej K─?pie, zaraz przy Urugwajskiej - lokalizacja genialna: wygodny dojazd z Centrum, szybki transport do Paradoxu...

Szko??a, jak to szko??a, o klimatyzacji nie by??o co marzy─?, a WC straszy??y ju?? od czwartku, woniej─?c intensywnie. Rozmiar budynku powodowa??, ??e opanowanie wszystkich przej??─? i rozk??adu sal zajmowa??o troch─? czasu. Przyda??oby si─? troch─? wi─?cej kierunkowskaz??w.

Potem ju?? posz??o z g??rki: zaliczy??am wpadk─? z Ew─? B., Paradox opu??ci??am mocno po 1 w nocy, a ca??─? sobot─? jak nie uczestniczy??am w panelach, to wygrywa??am konkursy :]

To by??a jaka?? fala - czego nie dotkn─???am, zmienia??o si─? w z??oto.

W efekcie przyby??a mi kostka do Munchkina wraz z Munchkinowym kostko-woreczkiem, ksi─???ka Przyby??ka (na panel autora nie zd─???y??am, zagada??am si─? i przepad??, argh argh) i gar??─? z??ych szel─?g??w do wydania w konwentowym sklepie.

Shark Waterhouse Mo??ci Panowie Obcy w obcym kraju Cielaq z dobrodziejstwem inwentarza
Gameroom Gameroom rebel.pl Gameroom stoisko Q-Workshop tajne, podziemne przej??cie

Z sobotnich paneli najlepiej wspominam ten Anny B. (znowu!), po??wi─?cony czarownicom "Szata??ski pomiot czy m─?dra dama" i wcze??niejszy, "Kolonizacja obcych planet dla poczatkuj─?cych" w wykonaniu Oli Janusz.

W sobotni wiecz??r dotar??am do domu o 23, zziajana i ob??adowana niczym osio??.

Przyczyn─? zadyszki nie by?? oczywi??cie brak kondycji, a dwie wielkie torby pe??ne d??br doczesnych, kt??re nagromadzi??am w ci─?gu jednego tylko dnia!

awangardowe ??upy

Jedna z toreb to wynik losowania 3 zwyci─?skich ankiet na zako??czenie imprezy - tadddam, wylosowali i mnie :) Nagrod─? by??a torba wypchana po brzegi ksi─???kami, grami, i kilkoma innymi gad??etami (kubek, figurka, plakat, magazyny). Szcz─?ka mi opad??a, gdy mi j─? wr─?czono.

Niedziela to ju?? dzie?? zamkni─?cia, panele jeszcze trwaj─?, ale cz─???─? luda ju?? tylko si─? pakuje i zwija stoiska. Mimo to zobaczy??am, co chcia??am oraz .... wygra??am kostk─? :D

Teraz odpoczywam, przerzucam zdj─?cia i odpoczywam.

Ca??o??─? ??up??w prezentuje si─? nast─?puj─?co:

awangardowe ??upy w pe??nej krasie

"Carcassone" kupi??am w??asnor─?cznie, tak jak 3 ksi─???ki (czwart─? dosta??am gratis ^_^) i cthulhowe kostki Q-Workshop.

Wi─?cej zdj─?─? w albumie "Avangarda V" na flickr. Do nast─?pnego.

trwa??y link do tego wpisu

środa
24
czerwiec'09

po trzykro─?

24 czerwiec 2009, 14:38| | Komentarze (1)

Wpis po wpisie, ale mam dzi?? nastr??j filozoficzny. I nic do roboty.

1.

Po pierwsze, pojawi?? si─? kolejny pozwew przeciew Nergalowi, liderowi "Behemoth'a", tym razem za zranione uczucia braci katolickiej, co je "Chwa??a Mordercom Wojciecha" obra??a. Obra??liwy jest im pewnie nie tylko sam tytu??, ale i tekst, w kt??rym u??yto - jednokrotnie, wysoki s─?dzie - s??owa "pierdoli─?". I nie wydaje si─? by─? u??yte w znaczeniu "pierdoln─?─? sobie ??cian─? na zielono".
Tytu?? jest problemem wi─?kszym. Faktycznie, nie nale??y wychwala─? morderc??w, ale nie oszukujmy si─?, technicznie to ci zab??jcy mordercami nie byli (myl─?cy tytu?? mo??na to podci─?gn─?─? pod pr??b─? oszukania s??uchacza!) - naje??d??c─? zat??ukli za ca??okszta??t, ze zignorowaniem nakazu opuszczenia granic w??─?cznie. A broni─? si─? przed fundamentalizmem mieli prawo, w ko??cu wieki to mo??e by??y dzikie, ale w sumie nieodbiegaj─?ce czasom obecnym. Innymi s??owy: sam si─? prosi??. Jednak w ramach polityki mi??o??ci sugeruj─?, by tytu?? zmieni─? na "Odejdzcie st─?d", na p??ycie waln─?─? nadruk "Uwaga, niecenzuralne s??ownictwo." i ju?? nikt si─? obra??ony czu─? nie b─?dzie :)

2.

Drugie, co mnie nasz??o, a raczej odesz??o, to ch─?─? nabycia Ipoda. Nie to, ??e mi si─? nie podoba. Podoba mi si─? szalenie. Ale drogi jest, a w ko??cu ciu??anie na mieszkanie jest wa??niejsze. Nie jest tak, ??e nie mam na czym muzy s??ucha─? - mam telefon. Nie tak pi─?kny, ale dzia??a podobnie.

3.

Ju?? chc─? do domu, a tu jeszcze 1,5h do wysiedzenia. Pracy...

trwa??y link do tego wpisu

środa
24
czerwiec'09

straci?? ucho

24 czerwiec 2009, 9:22| | Komentarze (2)

Odebra??o mu to z jego kubkowato??ci.

Kubek bez

Pochowa─? za ??ycia? Ratowa─??

trwa??y link do tego wpisu

wtorek
23
czerwiec'09

nolife

23 czerwiec 2009, 8:52| | Komentarze (2)

Przyznaj─? bez bicia, zno??lajfi??am troch─? przez ostatni miesi─?c. Zacz─???o si─? od sytuacji kryzysowej w pracy (3 projekty w ci─?gu miesi─?ca + ogarni─?cie nowych temat??w) i g??upawego przezi─?bienia, kt??re wywioz??am z USA, a kt??re najwyra??niej nie chcia??o mnie opu??ci─?, potem posz??o z g??rki...

Omin─???am po??ow─? imprez, nie widzia??am dna basenu od maja. Za to bardzo dobrze znam rozk??ad linii na moim TV ;-) W ramach nie posiadania ??ycia gram sobie spokojnie, na przemian w "Guitar Hero" (5 klawiszy, hyhyhy), "Elder Scrolls 4" i Pinaty (Pinaty s─? wieczne!), a dni sp─?dzam na ??rednio produktywnej, ale zawsze jakiej??, pracy.

Trza by usi─???─? i za??atwi─? hostel w Pekinie, a potem i wiz─?, ale nie chce mi si─?. Nie??ycie mi s??u??y.

trwa??y link do tego wpisu

piątek
29
maj'09

a i ekipa zebra??a si─? niez??a

29 maj 2009, 17:00| | Komentarze (1)

Nie ma to jak koncert genialnego zesp????u zmieszany z dobrym supportem.

29.05 Haggard at Progresja

Szkoda, ??e zesp???? sp????ni?? si─? o 3,5h, skutecznie gubi─?c si─? wsz─?dzie, ??─?cznie z Bemowem. Zm─?czenie robi??o swoje, na sali w szczytowym momencie by??o mo??e 100 os??b.

Koncert by?? jednak bardzo dobry i, o dziwo, z bardzo dobrze ustawionym d??wi─?kiem. "Haggard" przywi??z?? w??asnego technika, mo??e to dlatego.

Sk??ad by?? 14 osobowy, a mimo to jakiego?? wielkiego ??cisku na scenie nie by??o. Oryginalny, 21 osobowy sk??ad by si─? jednak nie zmie??ci??.

Ku mojemu zachwytowi zagrali wiele starych kawa??k??w i bodaj??e tylko 2 z nowej p??yty, kt??ra nie jest z??a, ale do moich ulubionych, starych p??yt troch─? jej brakuje. Nie uda??o mi si─? jednak poszerzy─? zbioru p??yt, bo "Haggard", pewnie z racji sp????nienia, nie roz??o??y?? sklepiku. Szkoda, bo przyjecha??am przygotowana.

Warto jeszcze wspomnie─? o supportuj─?cym "At the Lake", polskim zespole ala "Epica", kt??ry znam ze ??.p. last.fm. Muzycznie byli ok, bardzo lubi─? ich kompozycje, szkoda, ??e wokalistka robi??a za Ma??gorzat─? Ostrowsk─?. Nie taki g??os zapami─?ta??am z przes??uchanych kawa??k??w. Na pocieszenie: przynajmniej drugi wokal dawa?? rad─?.

"Haggard" zako??czy?? wyst─?p g??o??nym "C'u soon!". Wi─?c do bliskiego!

trwa??y link do tego wpisu

środa
20
maj'09

zastosowanie

20 maj 2009, 14:26| | Komentarze (0)

Nie lubi─? zmian. Zw??aszcza takich, kt??re zmuszaj─? mnie do bezczynnego siedzenia bez klimatyzacji.

Niczego si─? nie ucz─?, siedz─? i klikam na ??lepo, licz─?c godziny do ko??ca wachty.

Musz─? przyzna─?, ??e szkolenie nie by??o ca??kowicie pozbawione sensu. W??a??nie wykorzystuj─? jedn─? z umiej─?tno??ci rozwini─?tych w??a??nie tam.

Siedz─? na facebooku.

trwa??y link do tego wpisu

wtorek
28
kwiecień'09

Straci??am 2/3 w??os??w. A teraz umr─? na ??winsk─? gryp─?.

28 kwiecień 2009, 23:01| | Komentarze (5)

Idealny fina?? tygodnia. Zd─???─? jeszcze zapomnie─? kilku kluczowych rzeczy i w rezultacie umr─? p????naga b─?d?? nieuczesana. Nie, ??ebym zbytnio mia??a co czesa─?.

trwa??y link do tego wpisu

poniedziałek
20
kwiecień'09

Phraseologisches W??rterbuch

20 kwiecień 2009, 16:26| | Komentarze (0)

Nowy s??ownik ko??chozowy sponsoruj─? litery C, R, A i P.

S??owo na dzi??:

przekszta??cenie
(obsolete) patrz: tranzycja

Polski nie jest jeszcze j─?zykiem martwym. Czasem a?? szkoda.

Otworzylim biuro t??umacze??, specjalizacja: j─?zyk polskawy.

trwa??y link do tego wpisu

poniedziałek
13
kwiecień'09

otwarcie sezonu

13 kwiecień 2009, 20:14| | Komentarze (8)

Emerycko, ale do przodu.

lewy brzeg

Single

The old & the new (wide)

Czytaj wi─?cej o "otwarcie sezonu"

trwa??y link do tego wpisu

sobota
28
luty'09

??ahu

28 luty 2009, 21:25| | Komentarze (1)

Sta??o si─?. Ostatecznie wyniszczy??am ca??a koloni─? ciasteczek. Dopad??am ka??de, niezale??nie za jaka przegl─?dark─?, w jakim systemie i na jakiej maszynie si─? chowa??o. Misja zako??czona.

Rezultat? Nie mog─? si─? zalogowa─? na flickr.

Swego czasu flickr przeszed?? pod kuratel─? yahoo i ka??dy u??ytkownik wcze??niej czy p????niej musia?? za??o??y─? sobie obowi─?zkowe konto na yahoo, z kt??rym konto na flickr by??o potem ??─?czone. Czad, prawda?

Asertywnie nie za??o??y??am ??ahowego konta, wi─?c wraz z dat─? ca??kowitego wy??─?czenia starego systemu logowania flickr prawdopodobnie (tu pami─?─? mi szwankuje) sprezentowano mi jakie?? domy??lne, obowi─?zkowe konto yahoo. Albo po prostu nadal chroni??a mnie moc ciasteczek.

Dzi?? szmoc mnie opu??ci??a. Ca??a nadzieja w ciemnej stronie i flikerowej obs??udze pacjenta...

trwa??y link do tego wpisu

czwartek
19
luty'09

makabrycznie (du??o)

19 luty 2009, 19:11| | Komentarze (5)

7:30 - pobudka
8:00 - kawa
8:40 - szturm przestrzeni biurowej otwartej
9:20 - kawa
11:40 - przychodzi Pan Kanapka

12:00 - wczesny lunch
albo
12:40 - lunch
albo
13:20 - aha, lunchu nie b─?dzie

14:00 - herbata
16:00 - herbata
17:10 - nadzieja o wyj??cie z pracy o czasie
17:30 - nadzieja umiera
18:00 - praca trwa....

19:20 - doooma
albo
20:30 - doooma
albo
21:00 - koniec pracy

Pssst! Red's cytrusowy.

Rinse & repeat.

Czytaj wi─?cej o "makabrycznie (du??o)"

trwa??y link do tego wpisu

czwartek
22
styczeń'09

Winterfest 2009

22 styczeń 2009, 10:51| | Komentarze (0)

Winterfest 2009

Na support pewnie nie zd─???─?, kraniec ??wiata le??y jednak kawa??ek od Centrum. Pi─?tek b─?dzie .... ci─???ki.

trwa??y link do tego wpisu

sobota
17
styczeń'09

...

17 styczeń 2009, 21:51| | Komentarze (2)

Na po??ywce posucha, bo wiecie co robi─?. Ale ju?? mam przeb??yski ??wiadomo??ci, wi─?c mo??e juz mi si─? nie pogorszy.

Poza graniem w Rzeczony Problem obecnie nic nie sprawia mi takiej rado??ci jak, rozmawianie na jego temat. Poni??ej ilustracja do tematu poruszanego dosy─? cz─?sto, czyli "I don't look warlocky enough. I bet i could sit among beggars in UC and no one would tell a difference.". Po lewej widac, ??e ju?? by??am bliska idea??u, po prawej szmaciarski stan obecny.

Ashka the Warlock

I tak wyrabiam norm─?.

trwa??y link do tego wpisu

środa
24
grudzień'08

kr??tko

24 grudzień 2008, 23:38| | Komentarze (1)

Nigdy wi─?cej tego syfu.

trwa??y link do tego wpisu

czwartek
18
grudzień'08

zbi??rka ??wi─?teczna

18 grudzień 2008, 10:52| | Komentarze (3)

Drogie Kole??anki i Koledzy,
Gor─?co zapraszamy Was do w??─?czenia si─? do dw??ch przed??wi─?tecznych akcji, w kt??rych mo??emy jako [tu nazwa Lepszej z Firm] wesprze─? potrzebuj─?cych.

Pierwsza z nich to zrobienie prezentu dzieciom poprzez wsparcie biblioteki przy warszawskim Centrum Zdrowia Dziecka.

Je??eli mo??ecie podarowa─? szpitalowi now─? ksi─???k─?, bardzo o to prosimy! W za??─?czniku znajdziecie list─? lektur, o kt??re dzieci najcz─???ciej pytaj─?.

Wybrane pozycje z listy lektur, o kt??re najcz─???ciej pytaj─? dzieci

R??wnie Weso??ych wam ??ycz─?.

trwa??y link do tego wpisu

poniedziałek
15
grudzień'08

Pierwszy Krok: przyznanie, ??e ma si─? problem

15 grudzień 2008, 13:13| | Komentarze (9)

Jestem oficjaln─? ofiar─? World of Warcraft. Gram NON STOP. Ca??e wieczory. Ca??e weekendy. Nie czytam, nie ogl─?dam, nie rozmawiam i si─? nie spotykam. Gram w WoWa.

Oficjalnie wini─? za ten stan awari─? telewizora, kt??ry znikn─??? w czelu??ciach serwisu miesi─?c temu i do tej pory nie wr??ci??.

Licz─?, ??e wraz z osi─?gni─?ciem poziomu 70 (a mo??e 80? ;>) mi przejdzie. Spodziewany termin tego osi─?gni─?cia: stycze??. Druga po??owa.

Kto?? chce pogra─??

trwa??y link do tego wpisu

niedziela
23
listopad'08

dzie?? jak co dzie??

23 listopad 2008, 21:43| | Komentarze (7)

Dzi?? p???? dnia zesz??o mi na pr??bach pozbycia si─? 3-portowego data switcha oraz wypasionego kalkulatora, ale fear not!, nadymka wr??ci (mwhahahaha).

Drugie p???? dnia sp─?dzi??am wystawiaj─?c aukcje na allegro, ale wypasione kalkulatory nie ciesz─? si─? tam du??─? popularno??ci─?, a switcha to nawet do odpowiedniej kategorii nie potrafi??abym wrzuci─?. W ko??cu pozby??am si─? wypasionego kalkulatora, ale switch nadal czeka na ch─?tnego. Kto chce? Oddam gratis. M??wimy oczywi??cie o portach LPT, hehehehehe.

A obecnie, po seansie na gametrailers (dzia?? Retrospectives, gor─?co polecam, zw??aszcza odcinki o Warcraft i Final Fantasy) nasz??o mnie na WoW'a. Teraz potrzebuje s????w zniech─?cenia, bo psychicznie ju?? jestem gotowa na nowe uzale??nienie :>

trwa??y link do tego wpisu

piątek
21
listopad'08

po??ywka z ple??ni─?

21 listopad 2008, 14:31| | Komentarze (2)

Jak da??o si─? zauwa??y─?, szlag trafi?? baz─? danych i wszystkie wpisy z listopada, ten o nadymce r??wnie??. Mog??am si─? jednocze??nie na w??asnej sk??rze co znaczy "codzienny backup" w wykonaniu mojego providera. By??o, min─???o, czas zmieni─? nie tylko silnik po??ywki, ale i rozwa??y─? zmian─? hostingu. Grrr.

Odtworz─? wpis o nadymce, a 2 nieopublikowane posty b─?d─? LEPSZE, gdy je napisz─? od nowa i w ko??cu opublikuj─?. Mam du??o czasu, bo nie mam telewizora, wzi─??? i si─? zepsu??, biedaczek. To wszystko przy za??o??eniu, ??e w domu b─?dzie net, bo i on wczoraj mia?? awari─?....

Na poprawienie humoru

Czytaj wi─?cej o "po??ywka z ple??ni─?"

trwa??y link do tego wpisu

poniedziałek
10
listopad'08

dress code

10 listopad 2008, 12:27| | Komentarze (0)

Str??j korporacyjny w obrazkach.

Accenture dress code

Accenture dress code

Accenture dress code

Za Tech,Fun,This n That at www.Hem.com.np

trwa??y link do tego wpisu

piątek
24
październik'08

Sabaton wygrywa 40 do 1

24 październik 2008, 19:00| | Komentarze (0)

The Art of Live Tour 2008 - Sabaton at Progresja (plakat)

Warszawski akcent trasy koncertowej szwedzkiego "Sabatona" ju?? za nami, hype narasta. "Sabaton" w zesz??ym roku go??ci?? w Polsce dwukrotnie (supportowa?? "Theriona" w ramach Gotyckiej Kaba??y, a potem by tu w ramach Metalizing Europe, trasy koncertowej z 2007 roku). Tym razem, mimo wyra??nego wzrostu ceny bilet??w, Progresja p─?ka??a w szwach.

Czytaj wi─?cej o "Sabaton wygrywa 40 do 1"

trwa??y link do tego wpisu

piątek
24
październik'08

Sukces!

24 październik 2008, 9:07| | Komentarze (8)

Gdybym wiedzia??a, ??e to b─?dzie tylko formalno??─?, to bym tak nie dzioba??a, argh argh!

trwa??y link do tego wpisu

czwartek
16
październik'08

czy za tydzie?? b─?d─? magistrem?

16 październik 2008, 14:21| | Komentarze (7)

Termin obrony: 23.X.

Uch uch.

trwa??y link do tego wpisu

niedziela
12
październik'08

przez sport

12 październik 2008, 21:46| | Komentarze (1)

Wynik pierwszego razu na ??y??wach: bardzo du??y i bardzo siny siniak na kolanie lewym, dziura wielko??ci ma??ej ??liwki na stopie prawej, ci─?g??y b??l w ramieniu lewym. Te rany s─? podobno wyleczalne, a ??e przez sport do kalectwa, wi─?c w czwartek powt??rka.

I jeszcze jedno - warto obejrze─? najnowsz─? recenzj─? AVGN'a. Jest naprawd─? bardzo ??mieszna. (Do obejrzenia na gametrailers).

Przeprowadzi??am piwnic─? do piwnicy, weekend mi na to zszed??, odpoczn─? w pracy.

trwa??y link do tego wpisu

sobota
27
wrzesień'08

z pierwszego pi─?tra

27 wrzesień 2008, 20:45| | Komentarze (2)

Niesamowite, co czterodniowe odstawienie od zasob??w piwniczki mo??e zrobi─? z cz??owiekiem. Ko??cz─? ju?? drug─? ksi─???k─?, odkopa??am blat nieu??ywanego od wiek??w biurka, ze zdziwieniem odkrywam, ??e mo??na sp─?dza─? czas w miejscu innym ni?? piwniczka nie cierpi─?c przy tym katuszy.

Usi??owa??am zmie??ci─? walaj─?ce si─? w losowych k─?tach ksi─???ki na p????kach nim przeznaczonych i NIC Z TEGO. Nie ma ju?? miejsca. No chyba ??e na ka??dej p????ce zapanuje re??im Ustawiania W Dwa Rz─?dy.

I HAD a system once

Wstyd przyzna─?, ale cz─???─? odkopywania biurka (inni nazwaliby to sprz─?taniem) polega??o na metodycznym upchaniu wszystkiego, co si─? da??o, do pierwszego wolnego pude??ka kartonowego, a nast─?pnie na wstawieniu tego pude??ka do zamykanej szafy, tak, by mo??na by??o o nim bezpiecznie zapomnie─?. Proste i skuteczne, polecam.

Venus A

Zbudowa??am te?? moj─? Venus (hehehehehe), chogokina wprost z Tajwanu.

assembling Venus

Robienie jej zdj─?─? b─?dzie wyzwaniem - ca??a jest metalowa, srebrno-z??ota i bardzo b??yszcz─?ca. Ale to i tak po powrocie do piwnic...

kiedy??

A na koniec: Czy kto?? to pami─?ta? Odkopa??am j─? wczoraj, my??la??am ??e juz dawno przerobiono j─? na ??cierki....

Czy kto?? to jeszcze pami─?ta?

Ile to ju?? lat :)

trwa??y link do tego wpisu

czwartek
18
wrzesień'08

pami─?tacie, gdy pisa??am o luzie w pracy?

18 wrzesień 2008, 20:46| | Komentarze (2)

K??ama??am.

W ramach hobby w weekend zn??w tam b─?d─?.


Masakra, panie.

trwa??y link do tego wpisu

czwartek
11
wrzesień'08

pracowe zen

11 wrzesień 2008, 10:54| | Komentarze (3)

Pierwszy raz od wiek??w .... nie pierwszy raz, od kiedy tu pracuj─? mam dzie?? bez zaj─?─?. Siedz─? i NIC nie robi─?. Serio. Czytam o teorii strun, newsy na gazeta.pl i recenzje sprz─?tu fotograficznego. Ogl─?dam grupy zabawkowe na flickr. Rozwa??am wycieczk─? na ebay.

NIC nie robi─?. Skazana jestem na te (p??atne) m─?czarnie do 17:30...

trwa??y link do tego wpisu

wtorek
2
wrzesień'08

Z L4

2 wrzesień 2008, 22:32| | Komentarze (2)

Jestem chora, mam wi─?c sporo czasu na tw??rcze zu??ywanie czasu. Najwi─?kszym wzi─?ciem cieszy si─? sen, szkoda, ??e przez p???? dnia wydzwaniali z pracy i mnie budzili. Ja rozumiem, ??e przyjemno??ci nale??y dawkowa─?, ale bez przesady.

Kwintesencja marnotrawienia czasu - gry - maj─? przerw─?, bo jak na z??o??─?, TV mam w piwnicy. A w piwnicy jak na Syberii, zimno, ciemno i wilcy. Co?? mi m??w, ??e Scumm p??jdzie w ruch, jaka?? bezstresowa przygod??wka to by chyba by??o to.

Mam te?? do sko??czenia "L??d", ale dzisiejsza pr??ba - p???? rozdzai??u - zako??czy??a si─? zapadni─?ciem w sen b??ogi. Nie to, ??e "L??d" jest z??y, pewnie kombinacja tempa ksi─?zki i mojego og??lnego z??ego samopoczucia daje takie efekty. Z lektur─? wywiadu z 50-letni─? fank─? death metalu ??adnych problem?? nie mia??am. (I tak, nadal mnie boli, ??e nie uda??o mi si─? wybra─? na koncert Vadera. Oni grali, a ja dwie ulice dalej do rytmu stuka??am w klawisze ... w pracy).

zabawki - 1/15 Priss

Zanim mnie doszcz─?tnie zmog??a choroba - czyli w weekend - zabra??am si─? ponownie za fotografowanie moich zabawkowych skarb??w. Na pierwszy ogie?? posz??a Priss w skali 1/15, bo do tej pory nie dorobi??a si─? ??adnych dobrych zdj─?─?, jedynie kilku ??mietk??w dokumentuj─?cych jej przybycie.
Nowe zdj─?cia s─? zdecydowanie lepszej jako??ci, ale jest na nich tylko motor - nie mia??am si??y i cierpliwo??ci, by rozk??ada─? go w motoslave'a. Next time...

Bubblegum Crisis 1/15 Motoslave Priss

Mo??e by─??
Mam ich wi─?cej :-)

zabawki - nowe

Tak, nowe nadchodzi. Z kilku r????nych stron ??wiata. Jako?? tak si─? z??o??y??o, ??e jedno zam??wienie si─? op????ni??o, drugie przyspieszono, a potem, ca??kiem przypadkiem, znalaz??am na ebay co??, na co dawno polowa??am, a co z pomoc─? Macka i jego znajomej terrorystki powinno za jaki?? czas bezpiecznie dotrze─? do Wa-wy ... i w ten spos??b przyb─?dzie mi z 10 nowych zabawek. Brzmi makabrycznie, wiem.
Ale pi─?kne s─? ^_^

I tyle. S??owotok zaatakuje jutro ze zdwojon─? si??─?.
Gdy ju?? si─? obudz─?, oczywi??cie.

trwa??y link do tego wpisu

czwartek
24
lipiec'08

nie ma mnie do poniedzia??ku

24 lipiec 2008, 21:41| | Komentarze (2)

Spakowa??am plecak(or) niczym niedzielny turysta, tak si─? spieszy??am. I na domiar z??ego Compiz mi si─? zbiesi??. Bue.

Do zobaczenia po Ciemnej Stronie.

trwa??y link do tego wpisu

sobota
19
lipiec'08

fuck you, Warsaw!

19 lipiec 2008, 18:27| | Komentarze (3)

Combichrist flyer 2008

Koncert Combichrist ju?? za nami. Tym razem (-> this shit will f*ck you up) publiczno??─? przyby??a zdecydowanie liczniej (200 os??b?), a piwo by??o jeszcze gorsze. Supportuj─?cy "Controlled Collapse" ani nas zi─?bi?? ni grza??, wi─?c nie ruszyli??my si─? ze schodk??w. Wiwat schodki i dni bez deszczu!

Pozytywnie zaskoczy?? kramik, z cenami p??yt zdecydowanie na polsk─? kiesze??, i sam Combichrist, daj─?c mocny koncert z mas─? znanych kawa??k??w. Nie obrazi??abym si─?, gdyby grali jednak nieco d??u??ej.

przy okazji:

Mam zajebiste spodnie, nawet dwie pary. Tak tylko chcia??am si─? podzieli─?.

trwa??y link do tego wpisu

sobota
5
lipiec'08

sobota

5 lipiec 2008, 9:57| | Komentarze (2)

D??izas: programowanie

trwa??y link do tego wpisu

sobota
28
czerwiec'08

Odzyskiwanie

28 czerwiec 2008, 23:08| | Komentarze (1)

Postanowi??am ogarn─?─? cz─???─? przestrzeni ??yciowej. W tym celu znios??am do piwnicy ca??y zapas zastyg??ej lawy, jaki zd─???y?? zebra─? na parapecie dwa pi─?tra wy??ej, Law─? u??o??y??am w zgrabny kopczyk, a na szczycie zatkn─???am figurk─?. Miejsce na parapecie zosta??o Odzyskane.
Czym pr─?dzej wi─?c zabezpieczy??am je pud??em, kt??re wcze??niej sta??o na dnie szafy. W ten spos??b Odzyska??am dno szafy.
Cz─???─? gad??et??w z pud??a zanios??am do piwnicy, Odzyskuj─?c niestety tylko cz─???─? pude??kowej przestrzeni. Za to teraz naprawd─? mam pierdolnik. Wsz─?dzie. Zrobi??abym zdj─?cie, ale mi wstyd.

Zamiast: zdj─?cie figurki Gatsu:

Gatsu, Hawk Soldier

Gatsu, Hawk Soldier

Jutro zmierz─? si─? z rzeczywisto??ci─?...

trwa??y link do tego wpisu

czwartek
29
maj'08

poszerzanie u??miechu

29 maj 2008, 21:40| | Komentarze (6)

Nast─?pi prawdopodobnie ju?? w przysz??ym tygodniu. Opr??cz dzikiej kasy strac─? te?? 3 kolejne z─?by i naprawd─? nie wiem, jak ja potem powr??c─? do diety innej ni?? p??ynna.
P???? dnia ju?? schizowa??am - w przerwach na ratowanie ??wiata - w weekend b─?d─? schizowa─? dalej.

Na pewno b─?dzie bola??o. NA PEWNO. Nie ??eby teraz nie bola??o. Teraz boli permanentnie. Ale potem ju?? permanentnie b─?dzie mnie mniej.

Spawn

Na pocieszenie zainteresowa??am si─? puszk─? ramenwfuszce, kt??re kiedy?? dosta??am od Kyo: ramenwfuszcze ma nawet sw─? stron─? internetow─?: ramenwfuszce.net.

Ramen stoi bezpiecznie, bo na razie nie by??am dostatecznie g??odna...

Ale na pierniczki zawsze znajd─? miejsce...

Katarzynki ^_^

trwa??y link do tego wpisu

wtorek
27
maj'08

dostan─? urlop!

27 maj 2008, 23:11| | Komentarze (3)

2 dni, w sam raz, by pojecha─? do Bolkowa. Wystarcz─? dwa dni, ale dla bezpiecze??stwa weekend te?? wpisuj─? do wniosku, bo a nu?? urlop mi odwo??aj─? urlop i ka??─? pracowa─??
W sumie: hurra hurra.

W po??owie lipca gra Combichrist, a we wrze??niu jest ca??odniowy koncert oko??oVaderowy. I to wszystko gratis, czyt. urlop nie jest potrzebny.

Powoli zaczynam panowa─? nad fotomachen. Zdj─?cia b─?d─? w ??ykend.

trwa??y link do tego wpisu

środa
21
maj'08

ciekawe czasy

21 maj 2008, 21:48| | Komentarze (1)

Na troch─? znikn─???am, ale warto by??o. Po pierwsze, mam nowy fotomachen, wi─?c w ko??cu b─?d─? si─? mog??a na bie??─?co dzieli─? odkryciami pokroju otwierania pistacji za pomoc─? t??uczka czy efektami wzmo??onej sympatii do pewnego cytrusowego napoju gazowanego. Niech no tylko karta do aparatu w ko??cu dojdzie!

W pracy jest zaskakuj─?co spokojnie, a w perspektywie mam pi─?tek sp─?dzony na Odbieraniu Licznych Telefon??w i sielankowej analizie us??ugi WLR. Poza mn─? do pracy wybieraj─? si─? tylko 2 osoby. Towarzystwa dotrzyma nam ekipa remontowa, kt??ra ma nam po raz kolejny zdemolowa─? przestrze?? ??yciow─?. Napisa??am zdemolowa─?? Mia??am na my??li remont. Remont przestrzeni biurowej. Co?? jak deratyzacja, tylko bardziej.

Remont obejmuje pod??ogi i ??ciany, wi─?c kible nadal b─?d─? wybija─? i kaskad─? wlewa─? si─? do windy...

TODO:

trwa??y link do tego wpisu

sobota
3
maj'08

reperuj─? stare graty

3 maj 2008, 18:21| | Komentarze (0)

W ci─?gu miesi─?ca Blondi zdo??a??a wyhodowa─? pot─???n─? koloni─? wirus??w i teraz moja biedna doritos ledwo zipie.
Nie pami─?tam, kiedy ostatnio kt??ry?? z moich komp??w mia?? wirusa. Skleroza albo to DAWNO temu by??o. :]

Jestem ju?? po reanimacji routera, kt??rego kolejny przebojowy cz??onek mojej rodziny zresetowa?? raz, a skutecznie...

Zaczynam si─? zastanawia─?, czy ca??y talent techniczny nie poszed?? do mnie i st─?d reszta tych sierot sieje takie zniszczenia....

Zaktualizuj─? wpis, jak ju?? jakie?? osi─?gni─?cia b─?d─? mia??a na koncie.

trwa??y link do tego wpisu

środa
16
kwiecień'08

klikaj

16 kwiecień 2008, 22:32| | Komentarze (3)

Start: 8:30
Lunch + poczta: 30 min
Krok 4 scenariusza nr 7: Klikaj "Od??wie??".
Warunek sukcesu kroku 4 scenariusza 7: Aktywny guzik "Od??wie??".
Sukces.
Krok 4 scenariusza nr 7: Klikaj "Od??wie??".
Warunek sukcesu kroku 4 scenariusza 7: Aktywny guzik "Od??wie??".
Sukces.
Krok 4 scenariusza nr 7: Klikaj "Od??wie??".
Warunek sukcesu kroku 4 scenariusza 7: Aktywny guzik "Od??wie??".
Sukces.
.
.
.
Krok 4 scenariusza nr 7: Klikaj "Od??wie??".
Warunek sukcesu kroku 4 scenariusza 7: Aktywny guzik "Od??wie??".
Sukces.
Aaaaaaa.
Koniec: 21:03

W pracy nie spos??b si─? nudzi─?. Ale mo??na si─? zap─?tli─?.

trwa??y link do tego wpisu

wtorek
15
kwiecień'08

Z??ota My??l z rozpocz─?tych dzi??, 3-dniowych test??w

15 kwiecień 2008, 19:55| | Komentarze (5)

Nowe ??rodowiska s─? jak czipsy z Tesco. Zawsze wszystkiemu winne.

I tak oto testy, kt??re raz ju?? przeszli??my, robimy ponownie. Wiwat.

trwa??y link do tego wpisu

sobota
12
kwiecień'08

przychodzimy, odchodzimy

12 kwiecień 2008, 23:15| | Komentarze (7)

Od czwartku bij─? si─? z my??lami czy powinnam zosta─? w Korporacji na d??u??ej czy raczej da─? se siana i poszuka─? czego?? nowego (IBM czeka! ;P).

Niby praca ciekawa, dobrze p??atna i z perspektywami, ale ostatnio mam wra??enie, ??e wykonuj─? prac─? nikomu nie potrzebn─?, a na dodatek jestem oceniana grupowo, a wi─?c raczej nisko :/

Ca??a sytuacja wkurza mnie niezmiernie, bo gdy nie mam motywacji - a nie mam - to wol─? le??e─? do g??ry brzuchem, a nie, wbita w garniaczek, klepa─? w klawisze.

Pisa??abym cz─???ciej, gdyby nie to, ??e wracam do domu przed gdzie?? mi─?dzy 18 a 19, a zanim si─? doprowadz─? do stanu, odpoczn─? i sprawdz─? poczt─? to jest ju?? 21 i albo ogl─?dam TV albo gram, albo nadrabiam pras─? z ca??ego tygodnia czy dw??ch.

Tragedia, panie, tragedia.

trwa??y link do tego wpisu

czwartek
20
marzec'08

wolne? weekendy mam wolne

20 marzec 2008, 20:26| | Komentarze (0)

Z dzisiejszego maila od Korporacyjnej wierchuszki napisano: ".... weso??ych ??wi─?t, pitu pitu, pami─?tajcie, w pi─?tek pracujemy do 3pm.". Czad, szkoda tylko, ??e nikt nie napisa??, jak rozliczy─? te 3 godziny, kt??rych w pi─?tek nie przepracujemy. Pomys?? pad??, by obci─???y─? pensj─? wierchuszki ;P

Na oficjaln─? odpowied?? nadal czekamy, ale pewnie pomys?? rozejdzie si─? po ko??ciach, a skorzystaj─? tylko ludzie z biura i inne sprz─?taczki.... Ech.

rekrutacja

Z historii rekrutacji do Korporacji naszego kolegi, przeprowadzanej przez jednego z naszych obecnych manager??w:

- Pi??mienny pan jest?
- Tak.
- To bierzemy.

trwa??y link do tego wpisu

piątek
29
luty'08

wybywam na tydzie??

29 luty 2008, 19:57| | Komentarze (3)

Powoli wchodz─? w system produkcyjny tepsowego CRMa. Jest ogromny, z setkami tabel i widok??w, i tysi─?cami definicji. Wi─?kszo??─? komentarzy w kodzie to po prostu... zakomentowany stary kod. Plask.
Maaaas─? czasu zajmuje mi dokopanie si─? do potrzebnych definicji, ale pocieszam si─?, ??e ka??dy przez to przechodzi??.

Dopisa??am ju?? jedn─? funkcjonalno??─? i nawet j─? imieniem i nazwiskiem podpisa??am, mog─? ju?? wi─?c twierdzi─?, ??e i na tepsie odcisn─???am ju?? swe pi─?tno, hehe.

Teraz w teorii si─? pakuj─?, ale ??e tradycyjnie zacz─???am od coli na wzmocnienie i kompletowania konsol, a teraz ju?? Matrix 3 si─? zaczyna, to pakowanie czeka w kolejce. Matrixa 3 Nigdy go nie widzia??am, wi─?c spakuj─? si─? w przerwach na reklamy.

packing

Odezw─? si─? za tydzie??.

trwa??y link do tego wpisu

poniedziałek
25
luty'08

urlop!

25 luty 2008, 21:01| | Komentarze (0)

Nie ma to jak popracowa─? 3 tygodnie i dosta─? urlop :) Ale ju?? postanowione, w sobot─? znikam i ca??y tydzie?? mnie NIE MA. Laptopa NIE BIOR─?. Mam laptopoowstr─?t i spokojnie prze??yj─? tydzie?? bez netu i komputera. Powiem wi─?cej, i 2 tygodnie bym prze??y??a!

Konsolki jad─? jednak ze mn─?, bo rozrywka by─? musi. Mo??e w ko??cu jak─??? gr─? na PSP sko??cz─?.

Ksi─???ek nie zabieram, gazety b─?d─? musia??y wystarczy─?. Ksi─???ki og??upiaj─?, w tym roku uda??o mi si─? sko??czy─? jedn─? (s??ownie: jedn─?).

Z ??ycia gad??eciarza: naby??am "Guitar Hero III", a tu jeszcze Lidka jedzie do Japonii i dokupi d??br wszelakich. ??y─? nie umiera─?. Tylko nad kondycja musz─? popracowa─?, bo po 1 imprezie mam zakwas??w na 3 dni.

TODO:

25-lecie Vadera

trwa??y link do tego wpisu

czwartek
14
luty'08

mission

14 luty 2008, 18:24| | Komentarze (4)

Od tygodnia, od kiedy znana jest sprawa skatowania konsultanta, chodzi u nas tekst: "Kto jeszcze chce z??o??y─? wypowiedzenie?" ;>

Cz??owiek nie jest z mojego projektu, ale z projektu w tej samej bran??y, wi─?c i od nas pr??bowano wyci─?gn─?─? kogo?? na zast─?pstwo. Mission: failed.

Nast─?pnie przyszli kolesie z TePsy i pr??bowali zabra─? nam krzes??a, kt??re niby by??y ich, a poznali to po naklejkach, cho─? te na ka??dym krze??le s─? identyczne. Na szcz─???cie nasz manager jest dosy─? terytorialny. Mission: failed.

Weso??a praca, ten consulting.

trwa??y link do tego wpisu

sobota
9
luty'08

dzie?? bez pracy!

9 luty 2008, 23:13| | Komentarze (2)

Nie ma to jak weekend pe??en zaleg??ych porz─?dk??w. Cho─? to raczej odgruzowywanie, bo to ju?? jest taka skala problemu: walcz─? o przestrze?? z materi─? nieo??ywion─?.
Zripowa??am do ogg??w ze 20CD, ??eby mie─? z czego wybiera─?, stosownie do pracowej lektury: do widok??w black, do obiektowo??ci power ... ;> Moje s??uchawki dogorywaj─?, trzeba b─?dzie upolowa─? nowe. Tym razem firmy innej ni?? Creative, bo te jakie?? ma??o wytrzyma??e s─?.

so many things, so little time

Troch─? si─? tego nazbiera??o.
Gor─?co polecam antologi─? Samaela (to ten czarny album) - mnie osobi??cie nie przeszkadza, ??e zesp???? ma coraz bli??ej do Rammstein'a.

Psuja dnia

A z ciekawostek: m??j Kensington JU?? zd─???y?? si─? zepsu─?. Zasta??am go rano w pozycji "a ja si─? nie przekr─?c─?", wi─?c obecnie m??j laptop chodzi bez smyczy. Czad po prostu i kolejny, acz niewystarczaj─?cy pow??d, ??eby si─? w ko??cu pojawi─? w biurze - ??r??dle kart ??ywieniowych, karnet??w sportowych i nowych, dzia??aj─?cych linek.

trwa??y link do tego wpisu

środa
6
luty'08

pracuje si─?

6 luty 2008, 21:11| | Komentarze (5)

Siedz─? i zg??─?biam platform─?, w kt??rej b─?d─? programowa─?, gdy ju?? projekt wejdzie w faz─? developersk─?. Przeczyta??am 21 rozdzia????w, zosta??o mi minimum drugie tyle. Dzi?? wyd??uba??am kilka tabel, mo??e do pi─?tku nawet co?? napisz─?.

Przychodz─? na 8:30, wychodz─? o 17:30. Mo??e gdy naucz─? si─? je??─? rano ??niadanie i obywa─? si─? bez lunchu, to uda si─? dobi─? do wymarzonej 16:30. Na razie bez lunchu nie ma szans, bo bym z si?? opad??a...

Gmail dzia??a tylko w domenie tpsa, ale czasem udaje si─? mie─? do niej dost─?p - tak jak dzi??. S??ucha??am te?? sobie muzy i s─?czy??am herbat─? malinow─?. A jeszcze mi za to wszystko zap??ac─?...

trwa??y link do tego wpisu

poniedziałek
4
luty'08

praca na start

4 luty 2008, 19:15| | Komentarze (5)

Pierwszy dzie?? w nowej pracy:

A jutro: "Dzie?? dobry, TPSA!". Z??oooooooooo!

trwa??y link do tego wpisu

czwartek
31
styczeń'08

j─?zyk obcy, j─?zyk polski

31 styczeń 2008, 22:08| | Komentarze (4)

Zdawali??cie sobie spraw─?, ??e wyra??enie "w mi─?dzyczasie" nie istnieje? Ja do dzi?? ??y??am w nie??wiadomo??ci, a tu si─? okazuje, ??e to zapo??yczenie z niemieckiego, kt??r─? co poniekt??rzy poloni??ci pr??buj─? uzna─? za form─? dopuszczaln─?. Gn─?bi mnie to, ale i ja gn─?bi─? formy dopuszczalne.

I tak wiedza zubo??y??a mi zas??b s??ownictwa.

trwa??y link do tego wpisu

poniedziałek
28
styczeń'08

korespondencja

28 styczeń 2008, 21:03| | Komentarze (0)

Z maila u??ytkownika:

I'll try to make this simple

THERE'S NO IRELAND IN THE DROPDOWN MENU !
THERE'S NO IRELAND IN THE DROPDOWN MENU !
THERE'S NO IRELAND IN THE DROPDOWN MENU !

Cheers

Odpowied?? z obs??ugi klienta:

Thank you for writing eBay in regard to the Ireland not available in Selection Menu.

I apologize for the inconvenience caused to you because of this. I will be glad to assist you.

You will have to select United Kingdom in the Selection Menu. In orderto change the registered address.

C???? mo??na powiedzie─?....

Spyta??em, czy by wybrali z listy Kanad─? w przypadku, gdyby nie by??o na niej USA ;>


Wiwat! I pozdrowienia, dla autora ;)

trwa??y link do tego wpisu

sobota
26
styczeń'08

chcesz zaimponowa─? znajomym?

26 styczeń 2008, 19:44| | Komentarze (2)

to impress your friends

To nic, ??e po japo??sku napisano co?? innego. Nikt nie zna angielskiego, wi─?c KOGO TO OBCHODZI. Wa??ne, ??e teraz ju?? wiecie, jak zdoby─? uznanie.

trwa??y link do tego wpisu

poniedziałek
21
styczeń'08

jutro nadejdzie

21 styczeń 2008, 16:11| | Komentarze (6)

Dzi?? spotkanie z moim przysz??ym, potencjalnym szefem. Uff uff.

Na pocieszenie: seans "Jestem Legend─?" ("I Am Legend") i przynajmniej jeden nowy album (pewnie sko??czy si─? na "Zos Kia Cultus", ale rozwa??am te?? antologi─? Hammerfall'a, bo ostatnio by??a na ni─? promocja ;P). Swoj─? drog─?: znalaz??am wielce interesuj─?cy w─?tek na forum audiofilskim, zatytu??owany "Na??ogowi klienci sklep??w muzycznych". Bardzo kszta??c─?cy ;)

A przy okazji, moi o??wieceni czytelnicy, ile ??rednio trwa propagacja DNS?

trwa??y link do tego wpisu

sobota
19
styczeń'08

game: life: game: li$%#. Error.

19 styczeń 2008, 2:34| | Komentarze (2)

Od poniedzia??kowego koncertu troch─? czasu min─???o, ale ??e mam robot─?, a w mi─?dzyczasie intensywnie si─? rekrutuj─?, to po??ywka le??a??a od??ogiem.

Na froncie roboty: praktycznie sko??czy??am, trza DNSy dopisa─?, powrzuca─? jeszcze troch─? materia????w i po zabawie. O pisaniu przewodnika u??ytkownika pomy??l─? kiedy?? indziej, hyh.

Na froncie rekrutacji: w poniedzia??ek jedna mi si─? ko??czy - ju?? przesta??am liczy─?, ale oficjalnie to chyba 4 etap si─? nazywa - wynikami si─? podziel─?. Szanse na Jav─?: niewielkie. Ale i Cobol mo??e mnie omin─?─?.

Na froncie od??og??w: z nawa??u zaj─?─? nie gram (krzy????wki "Picross" si─? nie licz─?!), ale nadal gromadz─?. Wit przys??a?? "Krzycz─?cych Wojownik??w" prosto z Kraju Sushi. Dla mnie, mi??o??niczki tokusatsu, to prawdziwa pere??ka. Z testami i kr─?ceniem filmiku czekam na M-chan (no przyyyyjed??, i we?? gitark─?) z testami.

Kuribou asystowa?? przy otwieraniu ^_-

A goodie from Nintendo!

A w ??rodku...

unpacked

Dzie?? p????niej poczta przynios??a ... nie, nie paczk─?, awizo na paczk─?. Swoj─? drog─? dlaczego nie przynie??li paczki pod nos? Przecie?? nie by??a du??a :/ Cho─? awizo to i tak lepsze wyj??cie ni?? los, kt??ry spotka?? paczk─? wy?? ej: le??a??a sobie spokojnie Na skrzynce. Bosh.
A w ??rodku by??o to:

Czytaj wi─?cej o "game: life: game: li$%#. Error."

trwa??y link do tego wpisu

sobota
19
styczeń'08

przesuwa si─?

19 styczeń 2008, 1:34| | Komentarze (0)

Od poniedzia??kowego koncertu troch─? czasu min─???o, ale ??e mam robot─?, a w mi─?dzyczasie intensywnie si─? rekrutuj─?, to po??ywka le??a??a od??ogiem.

Na froncie roboty: praktycznie sko??czy??am, trza dnsy dopisa─? i po zabawie.

Na froncie rekrutacji: w poniedzia??ek jedna si─? ko??czy, wynikami si─? podziel─?.

Na froncie od??og??w: nie gram (krzy????wki Picross si─? nie licz─?!), ale nadal gromadz─?.

Czytaj wi─?cej o "przesuwa si─?"

trwa??y link do tego wpisu

niedziela
6
styczeń'08

?ü?????ü??Ąž????üŹBEHEMOTH

6 styczeń 2008, 14:42| | Komentarze (2)

?ü?????ü??Ąž????üŹBEHEMOTH

To ju?? jutro! Charytatywny koncert Vadera, Behemotha i Frontside dla rodzin muzyk??w Decapitated.
Wpuszczaj─? od 18:00, powinnam si─? przed 19:00 wyrobi─?, ?üž?ü??üş.

PS Wpis sylwestrowy sko??cz─? jako?? w tygodniu, bo teraz mam ma??o czasu.

trwa??y link do tego wpisu

czwartek
3
styczeń'08

Sylwester 2007

3 styczeń 2008, 17:53| | Komentarze (0)

W skr??cie: ofiar nie by??o. ?üawica krewetek i szesnasta cz─???─? tu??czyka nie zosta??y uwzgl─?dnione.

Sushi Wars

sushi wars

sushi wars

Sharky pozwoli?? sobie nawet na u??miech.

CIMG8088

- Meine, zr??b tamago, takie jak kiedy??.
- Dekinai.

plask

W ko??cu si─? uda??o, mimo ??e w mi─?dzyczasie M-chan usi??owa??a spali─? ry?? (co jej si─? cz─???ciowo uda??o), a ka??dy, kto zawita?? do kuchni, koniecznie musia?? wtr─?bi─? jakie?? kluczowe elementy, zanim te zd─???y??y trafi─? na ry??.

Czytaj wi─?cej o "Sylwester 2007"

trwa??y link do tego wpisu

sobota
29
grudzień'07

dni wolne i beztroskie

29 grudzień 2007, 17:21| | Komentarze (10)

W Warszawie ??atwiej jest kupi─? tack─? gotowanych krewetek (Ô??) ni?? torb─? fajerwerk??w (Ô??). Paranoja.

Niesamowite jest te?? to, ??e ju?? mam ch─?tnych do sprz─?tania. ??wiat si─? zmienia, tylko ja trwam jak ska??a (czyt. ja bym si─? nie zg??osi??a).

Obecne braki to:

front prezent??w

??wi─?t nie lubi─?, ale prezenty przyjmuj─? zawsze. ZAWSZE.

Spawn

To tylko fragment wi─?kszej ca??o??ci, czeka na odpowiednie t??o i warunki, by si─? ukaza─? w pe??nej krasie. Ale pi─?kny jest i wcale nie szkodzi, ??e zaje??d??a tanim plastikiem.

Ju?? druga p????k─? musia??am przekaza─? pod figurki...

Ch─?tnie przeka??─? i trzeci─? (hint, hint).

A dalej: zmontowa??am zabawki ...

Wii Zapper

... i gram w "Super Mario Galaxy".

Super Mario Galaxy!

Gra jest urocza, pe??na kolorowej grafiki i ??wietnej muzyki. Nie dziwi, ??e jest gra roku we wszystkich wi─?kszych serwisach o grach. Phi-phi dla posiadaczy innych next-gen??w.

trwa??y link do tego wpisu

niedziela
23
grudzień'07

??ycze?? nie b─?dzie

23 grudzień 2007, 20:43| | Komentarze (10)

Brakuje mi s????w by wyrazi─?, jak mocno dra??ni─? mnie te ??wi─?ta. A dra??ni─?.

trwa??y link do tego wpisu

czwartek
13
grudzień'07

howgh!

13 grudzień 2007, 11:18| | Komentarze (1)

Promotor chory, ale zadowolony, mam jakie?? b??─?dy techniczne, a poza tym jest GIT i broni─? si─? w styczniu. Howgh!

Teraz chc─? pracy i Wii.

PS Przyjmuj─? wyrazy uznania. Mog─? by─? w formie fizycznej. Hyhy.

trwa??y link do tego wpisu

piątek
7
grudzień'07

nicnier??b

7 grudzień 2007, 22:15| | Komentarze (0)

Tydzie?? nicnierobienia powoli mija. CV samo si─? nie wy??le....

trwa??y link do tego wpisu

środa
5
grudzień'07

d??izas

5 grudzień 2007, 22:33| | Komentarze (0)

d??izas

Taki podejrzanie t─?czowy ten JC.

A tak po prawdzie to jest martwa natura w wersji New Age. Prosto z ASP. Vive l'art !

trwa??y link do tego wpisu

czwartek
29
listopad'07

si─? napisa??o

29 listopad 2007, 20:06| | Komentarze (1)

Panda sits on my thesis first page

Jutro moja pachn─?ca tuszem praca l─?duje u promotora, kt??ry, mam nadziej─?, nie b─?dzie po niej zbyt wiele oczekiwa??. Nie to, ??e jest z??a. Ale ma s??absze momenty.

Momenty by??y?

A zostawiaj─?c chwilowo (czyt. do momentu, kiedy pod??ug ??ycze?? promotora b─?d─? prac─? cyzelowa─?) tw??rczo??─? naukow─? na boku... ale brudna jest moja Panda. Trza jej b─?dzie k─?piel zafundowa─?.

W ramach relaksu wyci─?gn─???am porzucon─? jaki?? czas temu Legend─? o Stafym (to taka gra platformowa na GameBoya) i pierwszy raz w ??yciu chcia??am konsol─? rzuci─? o ??cian─?.

Czytaj wi─?cej o "si─? napisa??o"

trwa??y link do tego wpisu

wtorek
27
listopad'07

a mo??e koszulka z misiem?

27 listopad 2007, 17:15| | Komentarze (4)

Magisterk─? musz─? jeszcze raz przeczyta─? i w sumie mog─? j─? ju?? wys??a─? promotorowi. W ramach relaksu bawi─? si─? Inkscape'm i tak sobie pomy??la??am, ??e koszulka z r????owym misiem to by by??o to.

Gloomy, vectorized

Na pewno nikt takiej nie ma. Kolor koszulki pozostaje do ustalenia, w sumie to wola??abym, ??eby to by?? dwukolorowy long-sleeve ;P

Choroba post─?puje i mam ju?? projekt ze Space Invaders, niespodziankowy projekt na prezent i zrzynk─? z klasycznego "Na szcz─???cie mam jeszcze dwa ??ycia." Kto narysuje ksi─?cia i Katamari?

trwa??y link do tego wpisu

sobota
24
listopad'07

zako??czenie ma dopiero 1,5 strony, ..

24 listopad 2007, 0:44| | Komentarze (2)

ale jeszcze dzie??, dwa i b─?dzie SKO??CZONE!

Potem pozostaje dodanie spisu tre??ci oraz wygenerowanie bibliografii i spis??w rysunk??w czy tabel.

A potem oddaj─? ca??o??─? promotorowi i p??ki on si─? nie czepi, nie robi─? NIC.

NIC. Czytajcie mi z ust: n-i-c.

trwa??y link do tego wpisu

wtorek
20
listopad'07

przyros??o mi 6

20 listopad 2007, 23:37| | Komentarze (8)

...stron. Hehe, pewnie my??leli??cie, ??e kilogram??w. Nie ma tak pi─?knie ;P

Mam ??elazne postanowienie wyrobi─? si─? z ca??o??ci─? do ko??ca miesi─?ca. Podchodz─?c do sprawy matematycznie, to brakuje mi niewiele, bo 15 stron. Ale ostatni rozdzia?? nie dlatego jest ostatni, ??e jest najciekawszy. ??miem twierdzi─?, ??e jest wr─?cz odwrotnie.

Nadal przyjmuj─? techniki szybkiego i bezbolesnego ko??czenia pracy magisterskiej. W nagrod─? stawiam piwo/herbat─?, ostatecznie po??yczam TataCon'a*.

Porad??ta co??! Aaaaaaaa.


* nie wysy??am za granic─?. :]

trwa??y link do tego wpisu

wtorek
30
październik'07

FreQ

30 październik 2007, 21:53| | Komentarze (2)

Frequency FreQ

Wiwat, zdj─?cia z kom??rki. Niech ??yj─?!

pe??nym zdaniem

W ci─?gu 2 dni przeczyta??am 6 ksi─???ek. Dwa wykopane w katalogu kartkowym artyku??y skserowa??am, bo ju?? wymi─?ka??am na tych twardych krzes??ach. Przy okazji mia??am okazj─? pozna─? system zniech─?cania czytelnik??w do kserowania wdro??ony z sukcesami w Czytelni Bilbioteki na Koszykowej. Zrobienie ksera jednej publikacji wymaga dwukrotnego wype??nienia "Zam??wienia o prac─? kserograficzn─?", zap??acenie drako??skiej stawki za 1 stron─? ksero A4 i przygotowania do ??ycia z wieczn─? plama na Honorze, bo te panie ju?? ci dadz─? zna─?, co one my??l─? o Kserowaniu. Mnie jednak nie uda??o im si─? zniech─?ci─?. Heh.

Tak wi─?c mam z 25 stron notatek, kt??re teraz musz─? wkompilowa─? w prac─? magistersk─? w??a??ciw─?, maj─?c przy tym nadziej─?, ??e jej obj─?to??─? wzro??nie cho─? o 10 stron.
Ale to dopiero JUTRO. Bo dzi?? .... dzi?? gram we "Frequency".

Ymca ymca....

trwa??y link do tego wpisu

poniedziałek
29
październik'07

sko??czone

29 październik 2007, 23:57| | Komentarze (0)

Du??o farby, du??o czasu..

cemetery plaque

A poza tym pisz─? magisterk─? i dlatego milcz─?, nie bywam i nie odwiedzam. Jutro ko??cz─? przygody na Koszykowej, od ??rody planuj─? podb??j BUWu.

trwa??y link do tego wpisu

niedziela
21
październik'07

wybory

21 październik 2007, 23:24| | Komentarze (5)

W??r??d 60% ludzi, kt??rzy wzi─?li udzia?? w wyborach, ponad 75% g??osowa??o na partie konserwatywne.
Przera??aj─?ce.

trwa??y link do tego wpisu

środa
10
październik'07

jasne strony

10 październik 2007, 14:33| | Komentarze (2)

??eby nie by??o, pracy magisterskiej stukn─???o ju?? 40%, co uwa??am za pewien, cho─? niepe??ny, sukces. Obecnie zajmuje si─? ??.p. Compaq Computer Corporation i wpad??o mi co?? takiego:

"Portable 2 Compared to This Fish" - JOHN CLEESE Compaq Ad

:-)

trwa??y link do tego wpisu

wtorek
9
październik'07

normalnie holistycznie jest

9 październik 2007, 21:12| | Komentarze (0)

Wrzuci??am do google fraz─? "holistic design", licz─?c na znalezienie istniej─?cego ju?? w literaturze t??umaczenia.

Surprise, surprise!
Wyniki wyszukiwania "holistic design" w j─?zyku polskim.

I ju?? wiadomo, czym si─? zajmuj─? w ramach pracy nad magisterk─? ;P

trwa??y link do tego wpisu

piątek
5
październik'07

Monstrualne paj─?ki istniej─?.

5 październik 2007, 19:50| | Komentarze (5)

Dowiedzia??am si─?, ??e te monstra, kt??re od ilu?? lat nie pozwalaj─? mi w spokoju wej??─? do wi─?kszo??ci pomieszcze?? w domu, a d??u??szy pobyt w piwniczce zawsze ko??czy si─? spotkaniem przynajmniej z jednym przedstawicielem gatunku, to k─?tniki.

Nie wierzyli??cie mi, ??e tu ??yj─? mostra?! A jednak! One, w wersji "k─?tnik ma??y" dorastaj─? do 8 cm! A jest jeszcze wersja "k─?tnik du??y"....
Daruj─? wam wymiary.

Jedyn─? osoba, kt??ra nie boi si─? tych monstr??w, jest Gruby. Jako metoda na eksterminacje ca??ego gatunku nadaje si─? jednak s??abo, bo go cz─?sto nie ma. St─?d pytanie: mo??e kto?? ma jaki?? sprawdzony ??rodek na "paj─?czki"?

I nie pisa─? mi, ??e to po??yteczne zwierz─?tka, bo jak by wam takie 8-centymetrowe, czarne bydl─? zasuwa??o z du??─? pr─?dko??ci─? pod nogami, to tez by??cie zeszli.
No.

Ch─?tnie przyjm─? ka??da (w miar─? sensown─?) rad─?. Okien ju?? nie otwieram, wi─?c pewnie kiedy?? tlen si─? sko??czy i je wydusz─?.... muahahahaha.

trwa??y link do tego wpisu

środa
3
październik'07

sprawa przystankowa

3 październik 2007, 16:59| | Komentarze (3)

Ostatnio sukcesywnie zrzucam z kom??rki zdj─?cia z ostatniego roku, a co niekt??re wrzucam na flickr.

Jednym z nich jest zdj─?cie naszej d??ugo wyczekiwanej budki autobusowej. ??eby nie by??o, mieszkam tu lat ponad 15 i takie luksusy to u nas na Siekierkach rzadko??─? prawdziwa. Budka nie jest najnowsza, raczej jest mocno wiekowa i pewnie przeniesiona z jakiej?? szcz─???liwszej cz─???ci Warszawy, ale JEST.

Whoa! Our bus stop got a bus shelter!

Ale ja nie o tym.
To zdj─?cie, mimo ??e marnej jako??ci i nie wrzucone do ??adnej grupy, w ci─?gu nocy dosta??o si─? do ulubionych zdj─?─? pi─?ciu os??b :-) ?ü??ü???ü?üş???

2012

A skoro ju?? jeste??my przy Warszawie, to Blondi podes??a??a niniejszy dowcip:

Rok 2012.
Armia odrodzonego imperium rosyjskiego podbi??a ju?? prawie ca??─? Europ─?.
Ostatnie niedobitki NATO rozpaczliwie broni─? si─? na Skale Gibraltarskiej.

Generalissimus Putin podchodzi do ogromnej mapy kontynentu i z dum─? spogl─?da na swoje zdobycze.
- Wszystko moje! - mruczy z zadowoleniem.
Nagle jego uwag─? przykuwa niewielka ??????ta plamka w Przywi??la??skim Kraju.

Zadowolenie generalissimusa w mgnieniu oka zmienia si─? we w??ciek??o??─?.
- Co to jest! - cedzi ze z??o??ci poczerwienia??y Putin.
Ca??y sztab generalny zamar?? strwo??ony w bezruchu. Nikt nie o??mieli?? si─? przerwa─? tej z??owieszczej ciszy.
- Co to kurwa jest! - wrzasn─??? Putin.
Na te s??owa wyst─?pi?? g????wnodowodz─?cy marsza??ek i bij─?c wiernopodda??cze pok??ony z dusz─? na ramieniu odpowiedzia??:
- Wybaczcie wasza dostojno??─?, to Wietnamczycy nadal broni─? warszawskiego Stadionu...

trwa??y link do tego wpisu

wtorek
2
październik'07

Wybory 2007

2 październik 2007, 21:31| | Komentarze (8)

G??osuj albo one zrobi─? to za ciebie!

Czytaj wi─?cej o "Wybory 2007"

trwa??y link do tego wpisu

wtorek
2
październik'07

Vader - Sword of Witcher

2 październik 2007, 12:40| | Komentarze (1)

Vaderowy kawa??ek do najs??ynniejszej polskiej produkcji ostatnich .... lat (hehehe), gry "The Witcher". Gra, dzia??aj─?ca na zmodyfikowanym silniku Aurora, ma si─? ukaza─? pod koniec pa??dziernika.

Taki ma??o Vaderowy ten kawa??ek, prawda?

PS Bilet na Vadera w Japonii kosztowa?? oko??o 700+ z??, w PL to tylko 35z?? .... a?? wstyd nie skorzysta─? z okazji ;>

trwa??y link do tego wpisu

piątek
28
wrzesień'07

kasztanki, moja mi??o??─?

28 wrzesień 2007, 17:20| | Komentarze (4)

Kasztanki (Chestnuts) by Wawel

Niestety, mia??am tylko jednego x].

Napisa??am dzi?? 7 (s??ownie: siedem) stron, a jeszcze planuj─? sko??czy─? dwie strony aneksu, kt??ry mo??e i si─? do liczby stron nie liczy, ale praca zyska na masie. Hyhy.

trwa??y link do tego wpisu

środa
26
wrzesień'07

piej─? kury, piej─?

26 wrzesień 2007, 22:42| | Komentarze (1)

Nie by??o mnie tu, bom w rozjazdach by??a. Po kr─?tej trasie obejmuj─?cej m.in. Toru??, Dubrovnik, Trogir (Ô??) i Zagrzeb zn??w jestem w piwnicy.

Ze zdj─?─?, to t─? odrobin─?, kt??r─? zrobi??am, uczyni??am kom??rk─? i obecnie nie mam jak ich zrzuci─? na dysk ;>
Z tego, co pami─?tam, to jedyne zdj─?cia, jakie M-chan zrobi??a w Toruniu, to "Szereg kamienic widzianych z g??ry" oraz "Dach kamiennicy", a wi─?c nic ciekawego ;P

Obiecanej imprezy nie by??o - wi─?c rozumiem, ??e kiedy?? jeszcze b─?dzie, bo MIA?üA by─?. Od jutra wracam do biblioteki x_X.

No i musze kupi─? fotomachen..... ??Ő?ü??ü?

Sabasiad

Ze "Sprostowania do artyku??u zamieszczonego w internetowym wydaniu tygodnika Wprost z dnia 23 wrze??nia 2007 r." cytat ten pochodzi:

W internetowym wydaniu tygodnika "Wprost" 23 wrze??nia 2007 r. ukaza?? si─? artyku?? autorstwa Piotra Krysiaka pod tytu??em "Saba Dorna z??ar??a meble MSWiA".

Na podstawie art. 31 oraz 32 ustawy Prawo prasowe z dnia 26 stycznia 1984 r. (Dz.U, z 1984 Nr 5, poz 24 z p????n. zm.) wnosz─? o zamieszczenie poni??szego sprostowania nieprawdziwych informacji, zawartych w tek??cie "Saba Dorna z??ar??a meble MSWiA", zamieszczonym w internetowym wydaniu tygodnika "Wprost" 23 wrze??nia 2007 roku.

Tekst sprostowania:
W artykule "Saba Dorna z??ar??a meble MSWiA" (wydanie internetowe tygodnika Wprost, 23 wrze??nia 2007 roku), podano nieprawdziwe informacje.

Nie jest prawd─? jakoby "Saba Dorna z??ar??a meble MSWiA", albowiem suka nale??─?ca do Ludwika Dorna nie z??ar??a mebli MSWiA.
Nie jest prawd─? jakoby "Ludwik Dorn zamieszka?? z ??on─? i ukochanym sznaucerem w ministerialnej rezydencji, gdy dwa lata temu zosta?? ministrem, cho─? mia?? ju?? sko??czony i umeblowany dom" albowiem Ludwik Dom ani nie zamieszka?? w ministerialnej rezydencji dwa lata temu ani te?? w owym czasie nie mia?? jeszcze sko??czonego i umeblowanego domu. Nie jest prawd─? jakoby Ludwik Dorn oznajmi?? "teraz b─?dzie tu gotowa??a moja ??ona - i wyrzuci?? obs??ug─? kuchni" albowiem Ludwik Dorn ani nie oznajmi??, ??e teraz b─?dzie tu gotowa??a jego ??ona ani nie wyrzuci?? obs??ugi kuchni.
Nie jest prawd─?, ??e suka nale??─?ca do Ludwika Dorna "to w??ciek??y pies. Wszystko gryzie" albowiem suka nale??─?ca do Ludwika Dorna ani nie jest w??ciek??a ani te?? nie gryzie wszystkiego.

Sama bym tego lepiej nie uj─???a.

??eby??cie si─? nie nudzili, to tego jest wi─?cej, bo do sprostowania jest kolejne sprostowanie. R??wnie elegancko napisane.

trwa??y link do tego wpisu

czwartek
6
wrzesień'07

m??j ??wiat w pigu??ce

6 wrzesień 2007, 13:56| | Komentarze (1)

PS2 Ceramic White controller

W ramach zmiany klimatu jutro wyje??d??am na 3 dni.

Ca??y czas dywaguj─?, czy i??─? na dzisiejszy koncert "Behemoth'a" .... Gdyby nie to ??e: nic mi si─? nie chce, jest zimno i nic mi si─? nie chce, to ??atwiej by??oby mi podj─?─? decyzj─?. Ale nie chce mi si─?.


Zepsu??am si─?.

trwa??y link do tego wpisu

wtorek
28
sierpień'07

don't

28 sierpień 2007, 16:36| | Komentarze (1)

Don't make me go Link on you

trwa??y link do tego wpisu

piątek
10
sierpień'07

jak to si─? robi?

10 sierpień 2007, 11:57| | Komentarze (1)

PR??BUJ─? posun─?─? magisterk─?. Do przodu. W mi─?dzyczasie: upra??am ??piw??r (puchowy, wi─?c go potem aktywnie suszy??am), r─?cznie wypra??am plecak, wyczy??ci??am no??e .... Jednym s??owem, g????wnie unika??am pisania.

Jako ??e torb─? te?? upra??am, to "przy okazji" zebra??am wszystkie znaczki w jednym miejscu i do??o??y??am staranno??ci fotografuj─?c je kilkakrotnie:

all the pins I didn't manage to loose (yet)

W kreatywnym unikaniu pracy przeszkodzi??o mi dopiero API Flickr'a, kt??re si─? wzi─???o i wywali??o, wi─?c zdj─?cia z Kana??u Elbl─?skiego i Gda??ska musz─? poczeka─?.

Kiedy tak nad tym my??l─?, to stwierdzam, ??e problem nie le??y w braku materia????w, a w braku planu ... usiad??am wi─?c nad planem, pomy??la??am, napisa??am i p??aka─? mi si─? chce, jak na ten plan popatrz─?.

notes

W perspektywie mam jeszcze sznurowanie trampek. Nie ka??dy musi by─? magistrem.

waiting to get laced?

Przyjm─? wszelkie rady, pomoc i samopomoc. A teraz id─? poczyta─? o benchmarkingu, b─?d─? mie─? WI─?CEJ materia????w....

trwa??y link do tego wpisu

sobota
28
lipiec'07

Mazuren

28 lipiec 2007, 7:38| | Komentarze (1)

Ledwo co zd─???y??am wr??ci─?, a ju?? wyje??d??am.
Zdj─?ciami b─?d─? si─? wi─?c hurtowo chwali─? po powrocie.
NIE zabieram laptopa, nie zabieram konsoli ... chyba na g??ow─? upad??am ...

Do us??yszenia za tydzie??.

trwa??y link do tego wpisu

piątek
20
lipiec'07

Podr????

20 lipiec 2007, 14:34| | Komentarze (0)

Podr???? czas zacz─?─?. W planach: kana?? elbl─?ski, zamek w Tczewie (nie istnieje), mo??e Malbork i Gda??sk/Sopot. Si─? zobaczy.
Zabieram fotomachen (Blondi), nie zabieram laptopa. W planach mam zwiedzanie, wo??enie (si─?) i nic nie robienie ;>.

Z ciekawostek: dzi?? w nocy przep??oszy??am z??odzieja, co nam do domu wlaz?? x_X. Nic nie wyni??s??, bo u nas w kredensie s─? kieliszki a nie forsa, kt??rej najwyra??niej szuka??.... Gdybym mia??a kij baseballowy, to bym by??a odwazniejsza.... :]

Do wtorku!

trwa??y link do tego wpisu

poniedziałek
16
lipiec'07

jestem, jestem

16 lipiec 2007, 1:18| | Komentarze (3)

Zaniedba??am po??ywk─?, bom chora by??a okrutnie. Przez tydzie??. Na dodatek monitor mi si─? sypie (czas zdoby─? nowy), wi─?c posiedzenia przed maszynk─? ograniczy??am do minimum. To oczywi??cie nie wp??yn─??? dobrze na m??j stan zdrowia ;>

Ale ??yj─?. Wr??ci??am.

trwa??y link do tego wpisu

poniedziałek
11
czerwiec'07

Euro 2012 Mascot

11 czerwiec 2007, 10:40| | Komentarze (1)

maskotkana Euro 2012

trwa??y link do tego wpisu

środa
6
czerwiec'07

Pani In??ynier

6 czerwiec 2007, 16:18| | Komentarze (7)

Od dzi?? tak mnie tytu??ujcie. Howgh!

trwa??y link do tego wpisu

piątek
25
maj'07

tak sobie memork─? przegl─?dam....

25 maj 2007, 0:00| | Komentarze (9)

Stwierdzi??am, ??e pogmeram w zawarto??ci karty pami─?ci mojej konsoli, bo co?? ciasno si─? na niej zrobi??o, mo??e znajd─? co??, co da??oby si─? skasowa─?.

Z niewiadomych przyczyn plik do "Tekken Tag Tournament" zajmuje ponad 350kB! Nie wiem, co ta gra tam zapisuje, bo chyba nie tylko wyniki. 350kb?! Au─?.

No nic,lec─? dalej. Mam dwa zapisy z "Final Fantasy X", jedno mo??na sobie na pami─?tk─? zachowa─? (kto inny ma TAK nazwane Aeony? No kto? ;) ), drugi mo??na spu??ci─? w razie czego. Gdybym mia??a gra─? ponownie, to i tak czeka mnie gra od nowa - obecn─? dru??yna ju?? nic nie ugram :] No i oba pliki maja kulturalnie po 60-kilka kB.

Plik z uko??czonym pierwszym .hack//SIGN zajmuje potworne 684kB, no ale wypada??oby mie─? swoj─? dru??yn─? przed przyst─?pieniem do cz─???ci drugiej ;) ??eby nie by??o, potwornie kr??tka by??o to gra, w 13 i p???? godziny wymaksowa??am co si─? da??o, zdoby??am wszystkie istotne przedmioty, jedynie smoka nie zabi??am, bo ju?? mi si─? nie chcia??o. Jak widz─? ludzi, kt??rzy p??aca za ka??da cz─???─? (s─? 4) po 50$, to mi si─? ich ??al robi.

Na ko??cu listy mam 2 pliki z kolejnych cz─???ci "Kingdom Hearts", no to przecie?? ich nie skasuj─?. Ale wcze??niej na karcie CO?? jest....

Ikonka jest du??ym, ??????tym pokemonem z p??yt─? CD na brzuchu. Serio.

a mystery save

W gr─? z TAKIM bohaterem NIE gra??am. Nazwa pliku tez mi nic nie m??wi: ?????????????üÄ??Ä. Las Pesotto? Co to kurde jest?

Google prawd─? ci powie

Obecnie, cho─? nadal nie wiem, czym lub kim jest ten pokemon, to ju?? przynajmniej wiem, co to by??a za gra :) To "??Ü????????????????????? Till the End of Time ??????????????????????????????", gra Jon'a, w kt??rej dopiero co uda??o mi si─? opanowa─? system walki gdy Jon wyjecha??, razem z gr─? :] Nic dziwnego, ??e nie kojarzy??am nazwy lokalizacji, zw??aszcza ??e nie pami─?tam nawet, jak si─? g????wny bohater nazywa??, ale KTO?? m??g?? ??askawie zapisa─? nazw─? gry w tym pliku.
I jak mo??na nazwa─? las "Pesotto"? Ech.

PS. Ob??o??y??am moj─? TFUrczo??─?, 10z?? od sztuki mnie to wynios??o ;>

Nie to, ??e mam co robi─?. Czekam, a?? mi si─? kolejna sztuka in??ynierki wypali.
Pogmeram w czym?? jeszcze...

trwa??y link do tego wpisu

środa
23
maj'07

dzie?? po - nadal si─? trzymam

23 maj 2007, 22:47| | Komentarze (3)

Termin obrony ju?? jest!

6.06 (666 !). Howgh!

Jutro id─? oprawia─? i obieg??wk─? wype??nia─?, i KONIEC!. Hehe. Dobrze mi z tym, nie powiem.

A?? wam Kiwaczka poka??─?, bo podobnego banana mam obecnie na twarzy. To ten s─?siad z parapetu, kt??rego kiedy?? Lusia PO??RE.
Tak naprawd─? to on si─? nazywa Ú???üá?ü×????üÄ?░?, ale to mojej mamie nie przeszkadza, ochrzci??a go Kiwaczkiem. No bo kiwa g??ow─?. Proste, nie?

:]

Ú???üá?ü×????üÄ?░?

PS. Dosta??am "Albion". TEN Albion, ten mistyczny kawa??ek softu, kt??ry w formie fizycznej unika?? mnie skutecznie przez lat 9. No more!

Pierwsz─? rzecz─?, jak─? zrobi??am po wej??ciu do domu by??o sprawdzeniem czy dzia??a pod Wind─? XP. Dzia??a. ^^ Ale muli, zobaczymy czy montowanie z dysku mu nie pomo??e. Ale to ju?? p????niej.

Albion, my precioussss

Z innno??ci: podobno jutro Parkujemy.

PS2: No i gdzie ja mam to powiesi─?? Trza b─?dzie konsultacje urzadzi─?, bo drzwi lod??wki mam ju?? zaj─?te...

FFVII Advent Children poster

??????????üÄń?Ł???!

trwa??y link do tego wpisu

niedziela
20
maj'07

jabber's not dead

20 maj 2007, 19:09| | Komentarze (3)

Jako ??e chrome zrobi?? kaput, tym razem definitywnie, ale i tym razem w typowo zaskakuj─?cym stylu (oj, smoku :/ ), uprzejmie informuje, ??e mi si─? JID zmieni??.

Na razie b─?dzie to gmail, wi─?c bardzo prosz─? o jakie?? sygna??y ??ycia na ashka7 (na) gmail.com.

trwa??y link do tego wpisu

piątek
18
maj'07

first kill

18 maj 2007, 16:36| | Komentarze (4)

Pierwsza mucha tej wiosny (wcze??niej by??a jeszcze muszka) i od razu du??a, i syc─?ca.

Kolor??w Lusia jeszcze nie odzyska??a, ale licz─?, ??e si─? w ko??cu do s??o??ca przyzwyczai. Na razie siedzi g????wnie w cieniu.

First Kill
First Kill

Ro??nij, Lusiu, ro??nij, w ko??cu zjesz s─?siada z parapetu ;>

trwa??y link do tego wpisu

niedziela
29
kwiecień'07

jajko, encoded

29 kwiecień 2007, 23:14| | Komentarze (2)

Toster dla tego, kto odkoduje to jajko.

egg markings

trwa??y link do tego wpisu

czwartek
26
kwiecień'07

Bible Games

26 kwiecień 2007, 23:32| | Komentarze (2)

Zdecydowa??am, ??e jest to moja ulubiona z recenzji Angry Video Game Nerd'a.

Elektrociep??ownia pr??bowa??a zapobiec tej publikacji, ale czym??e jest restart w por??wnaniu z zajebisto??ci─? prezentowanych tytu????w...

trwa??y link do tego wpisu

środa
18
kwiecień'07

Metalizing Europe Tour 2007

18 kwiecień 2007, 13:18| | Komentarze (2)

Ludu!

Trza bilety na Sabaton'a kupi─?. W przedsprzeda??y s─? po 42z??. Jak kto?? si─? jeszcze nagle zdecydowa??, to niech da mi ??askawie zna─? :]

Koncert jest w poniedzia??ek, 7 maja, w Progresji. Wpuszczaj─? od 18:00, wi─?c spokojnie b─?dzie kiedy pifo pod sklepem wypi─? hehe.

Supportuj─?: norweski Thunderbolt (nie znaju) oraz polskie At The Lake ( ^_^ ) i Privateer.

okladka albumu Metalizer

W sumie to mo??na by je ju?? jutro naby─? ...

trwa??y link do tego wpisu

środa
11
kwiecień'07

duchi

11 kwiecień 2007, 19:42| | Komentarze (0)

Przed chwil─?, w Jedynej S??usznej Stacji, widzia??am Czarnecka, Zofi─? zwan─?! T─? Czarneck─?, t─? od Logo, wysadzania kork??w, ow??osionych n??g i zaj─?─? technicznych na "zer??wkach". Wiadomo??ci poda??y, ??e ju?? nie uczy w Tadziu.

Niepowetowana strata...

trwa??y link do tego wpisu

wtorek
3
kwiecień'07

budujemy nowy dom, jeszcze jeden nowy dom....

3 kwiecień 2007, 15:21| | Komentarze (1)

Rz─?d przyj─??? definicj─? budownictwa spo??ecznego.

Po 2 latach, ale przyj─???.

Chcia??abym tu tylko napisa─?, ??e absolutnie i totalnie nie zgadzam si─? z zarzutami, ??e definicja jest nieuczciwa w stosunku do najbiedniejszych, buduj─?cych systemem gospodarczym czy stwarza pole do obchodzenia prawa. Pa??stwo ma du??e wydatki, kto?? w ko??cu musi bud??et zasila─?, wi─?c definicja jest sp??jna z t─? lini─?, a wszelkie zarzuty s─? nieuzasadnione.

Howgh!

trwa??y link do tego wpisu

piątek
30
marzec'07

szukam hostingu Windows

30 marzec 2007, 12:55| | Komentarze (3)

Szukam w miar─? taniego hostingu Windows, oczywi??cie z ASP (2.0!) i MS'ow─? baz─? danych. Je??li kto?? mo??e co?? poleci─?, to ch─?tnie skorzystam.

Tydzie?? - dwa spokojnie by mnie urz─?dza??.

Potrzebne mi toto do in??ynierki, samej Po??ywki nie zamierzam nigdzie przenosi─?.

trwa??y link do tego wpisu

wtorek
27
marzec'07

znowu?!

27 marzec 2007, 16:45| | Komentarze (0)

Znowu probuj─? mnie skre??li─? z listy student??w.

Argh.

Na szcz─???cie, wiadomo??─? (cytuj─?) "ma charakter informacyjno- przypominaj─?cy ;-) ". Ech.

trwa??y link do tego wpisu

poniedziałek
26
marzec'07

this shit will f*ck you up

26 marzec 2007, 23:51| | Komentarze (0)

Dosz??am ju?? do siebie, a i do komputera zdo??a??am si─? dobra─?: koncert si─? odby??, ofiar nie by??o.

Combichrist

na kra??cu wszech??wiata

"Progresja" JEST na kra??cu wszech??wiata, a przynajmniej DALEKO od Wa-wy W??a??ciwej. Na szcz─???cie jest tam i nocny, i tramwaj, i szereg autobus??w. Ale dojazd trwa??...

Na miejscu dopadli??my Tubylca p??ci ??e??skiej, kt??ry poda?? nam proste instrukcje dotarcia do klubu, bo my??my poj─?cie o kierunkach mieli wi─?cej ni?? mgliste ;> Pod─???yli??my wi─?c tras─? wydeptan─? przez poprzednie pokolenia: mi─?dzy blokami, przez sklep spo??ywczy (aka "jedno piwo prosz─?") do parku ("o, jest wolna ??awka"). Z poziomu ??awki mieli??my ju?? pi─?kny widok na klub, wi─?c zgubienie si─? nie wchodzi??o w gr─? ;>

Pr??g "Progresji" przekroczyli??my przed 20:00 (impreza oficjalnie zaczyna??a si─? o 18:00) i o dziwo, w ??rodku opr??cz nas znalaz??o si─? dopiero 20 czy 30 os??b ^_^
Sala by??a zamkni─?ta i pozostawa??a nam konsumpcja "Kr??l czy ??ywiec?" :)

Opr??cz baru dzia??a??o te?? stoisko koszulkowe, gdzie ceny by??y kosmiczne i w .... euro :) Hyhy.

Progresja - Combichrist

Dwa piwa p????niej co?? si─? ruszy??o i zza ??ciany polecia?? jaki?? future pop. Czad. Nawet nie wstali??my ;> Okolica byla zbyt ciekawa....

Progresja - Combichrist

Uwag─? nasz─? skutecznie odci─??? automat do pi??karzyk??w i po skompletowaniu czwartego gracza dali??my si─? (moi und S??awek) dwukrotnie ogra─? ^_^).

Dopiero "Reaper" zmotywowa?? nas do pozostania d??u??ej w pozycji pionowej: dali naprawd─? niez??y, cho─? troszku kr??tki (w ko??cu to support by??, godzin─? mia??) koncert.

Ale nadal ani w klubie, ani pod scen─? t??umow nie by??o ;>

Progresja - Combichrist

Progresja - Combichrist

Progresja - Combichrist

Groupen Fotos

Progresja - Combichrist

... a potem si─? zacz─???o...

Progresja - Combichrist

Progresja - Combichrist

Progresja - Combichrist

Progresja - Combichrist

Progresja - Combichrist

Progresja - Combichrist

Progresja - Combichrist

Omin─?li??my afterparty, a potem si─? okaza??o, ??e nie wzi─???am ze sob─? kluczy do domu.... fun fun fun

trwa??y link do tego wpisu

wtorek
27
luty'07

O??wieci??o mnie po OC

27 luty 2007, 19:52| | Komentarze (1)

W??a??nie us??ysza??am o najnowszym pomy??le naszych Mi??o??ciwie Panuj─?cych: o ob??o??eniu w??a??cicieli aut dodatkow─? op??at─?, kt??ra zasili??aby fundusz ratowania Naszych Szpitali. Uwa??am to za krok w dobra stron─?, ale pozwol─? sobie zaproponowa─? rozwi─?zanie w mojej opinii jeszcze lepsze, ??eby nie powiedzie─? genialne.

Ot???? ob??????my wszystkich obywateli i wszystkie podmioty gospodarcze podatkiem w wysoko??ci 101% osi─?ganych przez nich przychod??w. Uzyskane pieni─?dze podzielimy Sprawiedliwie na Jedzenie, Kopalnie, Szpitale, PKP, Huty, nowe mieszkania i Program Internet dla Szk????. R??wno i Sprawiedliwie. Sko??czy si─? problem zad??u??ania pa??stwowych plac??wek, bo sk─?d po??ycza─?, kiedy wok???? nikt nic nie ma? Sko??czy si─? problem niesprawiedliwego opodatkowania czy w ko??cu podnoszenia podatk??w, bo jak tu podnosi─? kwot─? tak wielk─?, jak 101%, nie wzburzaj─?c Ludu?

A dlaczego 101%? To po to, by obywatele, w rozliczeniu z fiskusem, generowali jak─??? warto??─? dodatni─?. Mog─? nakra??─? s─?siadowi, mog─? napa??─? Rosj─?, Ojczy??nie ??r??d??o zwisa i powiewa.

Oczywi??cie, potem mo??e si─? okaza─?, tym razem na ??ywo, ??e sta─? nas wy??─?cznie na aspiryn─? i lewatyw─?, ale b─?dzie to aspiryna i lewatywa rozdawane po R??wno i dla Wszystkich.

I co wy na to?

trwa??y link do tego wpisu

poniedziałek
26
luty'07

praca wre Prosto

26 luty 2007, 18:01| | Komentarze (2)

No i sta??o si─?, moja in??ynierka w ko??cu osi─?gn─???a stan dla niej zamierzony. Zaimplementowa??am wszystko, co zamierzy??am, zosta??o poprawienie wygl─?du, bo obecnie ca??o??─? wygl─?da raczej koszmarnie.

Co ju?? jest

Co nadal jest do zrobienia

Co mo??na by jeszcze zrobi─?, ale tak, by si─? si─? nie narobi─?

Pozostaje mi tylko liczy─? na dobry humor recenzenta, bo moje bazy Proste s─?. PRO-STE. Wszystkie procedury posz??y do nieba, bo wygodniej by??o mi kontrolowa─? wszystko z poziomu kodu. Ych.
Mo??e to jednak za Prosto. :]

trwa??y link do tego wpisu

czwartek
22
luty'07

5 rzeczy, kt??re chcia??e?? wiedzie─?, a ba??e?? si─? zapyta─?

22 luty 2007, 23:22| | Komentarze (8) | TrackBack (26)

Mam si─? podzieli─? pi─?cioma prywatnymi informacjami na m??j temat, a potem poprosi─? pi─?─? innych os??b, by by??y ??askawe zrobi─? to samo. Pestka. A wszystko z winy cz??owieka-zagadki...

Lucky number five

A pi─?ciu szcz─???liwc??w to:

Zawsze mozna mi pu??ci─? trackback'a :)

trwa??y link do tego wpisu

czwartek
22
luty'07

New Age Borg

22 luty 2007, 22:47| | Komentarze (3)

Po pierwsze: odebra??am dzi?? nowy paszport. Jest dziewiczy i ma czerwon─? ok??adk─?, tak jak pami─?tny paszport M-chan, kt??ry to - w po??─?czeniu z moim, niebieskim - wzbudza?? powszechne zdumienie na kilku kolejnych, azjatyckich granicach. Dosz??y??my do wprawy w t??umaczeniu, ??e to s─? takie same dokumenty, tyle ??e jeden jest nowszy .... M-chan! teraz mam czerwony paszport, mo??emy zn??w jecha─? do ChRL! ;d

Po drugie: w Traffic'u, mimo ??nie??ycy, kupi??am bilety na Combichrist'a. Jestem wielka.

Combichrist tickets

Po trzecie: po po??udniu, zgodnie z obietnica, wpad?? S??awek. Da?? si─? (dobrowolnie!) sfotografowa─? z R-Zone - cudn─? i wielce przeno??na konsol─? do gier. Muah Muah.

S??awek with R-Zone

We are the Borg. You will be assimilated. Resistance is futile.

S??awek with R-Zone

Potem bylo DU??O s??odkiego wina i Bardzo Z??y Film o krwio??erczej, nawiedzonej i op─?tanej maglownicy, kt??ry nadal mam na dysku (paskudny pirat ze mnie). ??cie??ka d??wi─?kowa by??a najwyra??niej nagrywana ponownie, wi─?c o synchronizacji z ruchem ust mo??na zapomnie─?, a aktorstwo przypomina to z film??w porno, tyle ??e przed rozpocz─?ciem zdj─?─? aktorom kazano si─? ubra─?.

Film jest Prawdziwie Z??y, mo??na spokojnie wyj??─? w trakcie seansu, by wr??ci─? po 20 minutach i spokojnie odnale??─? si─? w fabule (sic! jakiej fabule ;d).

Life's A Bitch And Then You Die

Film zwie si─? "The Mangler" i jest Z??y. Ftangh Ftangh. Polecam.

Na koniec pozosta??a partia 'Time Splitters 2", co po takiej ilo??ci alkoholu (Tachi! Co?? ty mi za bimber dala?!) okaza??o si─? gr─? wcale nie ??atw─?, a ju?? na samiu??ki koniec S??awek zostawi?? w piwnicy sw??j nowy, czarny, co-by-do-garniaka-pasowa?? scyzoryk, co jest jego now─? tradycj─?. Czerwony scyzoryk zosta?? u veyDer'a.

Swiss Army Knife

Ale spokojnie, na stronie Victorinox'a oferuj─? jeszcze kilka innych kolor??w...

trwa??y link do tego wpisu

środa
21
luty'07

kuszenie to nie ostatnie

21 luty 2007, 23:17| | Komentarze (0)

Cyzelowa??am in??ynierk─?, cyzelowa??am i co? Promotorka urz─?dzi??a sobie dzie?? wolny od pracy. Bueeee.

TODO:

Przy okazji po??yczy??am od Blondi jej fotomachen i pstrykam sobie co popadnie. W moim aparaciku umiera matryca - st─?d te wszechobecne paski na wi─?kszo??ci moich ostatnich zdj─?─? - i co?? mi m??wi, ??e czeka go przedwczesny pogrzeb ... Mo??e ca??opalenie?

A wok???? chaos

Moje okna na ??wiat...

ow, what a mess....

I fajeczka...

sheesha!

I jak tu si─? skupi─??

trwa??y link do tego wpisu

wtorek
20
luty'07

pisa─? ka??dy mo??e

20 luty 2007, 0:05| | Komentarze (1)

Cudne wierszyki wprost z zaproszenia na ??lub i wesele kole??anki mojej rodzonej siostry. Za??o??─? si─?, ??e ani jedno, ani drugie nie zapewni takiej rozrywki, jak samo zaproszenie.

Wyci─???am jedynie wierszyki, by was nic nie rozprasza??o w smakowaniu kunsztu i lekko??ci pi??ra anonimowego autora...

Ku pami─?ci...

pisa─? ka??dy mo??e

Od niej do niego

pisa─? ka??dy mo??e

Od niego do niej

pisa─? ka??dy mo??e

Enjoy the freak show.

trwa??y link do tego wpisu

czwartek
15
luty'07

po koncercie

15 luty 2007, 10:10| | Komentarze (0)

Koncert by?? i min─???, obszerniejsz─? recenzj─? pope??ni??a mi─?dzy innymi Gosia, wi─?c si─? powtarza─? nie b─?d─?.

Za to mog─? si─? pochwali─? nowo nabyt─? i podpisan─? p??yt─?: w karko??omne zadanie kupienia p??yty i podsuni─?cia jej kolejnym ludkom pod flamaster uda??o mi si─? wrobi─? Blondi. Ja w tym czasie szturmowa??am Stodo??─?...

My brand new, signed "Gothic kabbalah"

PS. Nie wspomina??am jeszcze, ??e m??j bilet mial numer 0038. Nioch nioch nioch.

trwa??y link do tego wpisu

środa
14
luty'07

Gotycka Kaba??a ju?? dzi??!

14 luty 2007, 13:55| | Komentarze (1)

Listen when the Sibyl speak
(of) prophecies and ciphers in the sky
Adulruna is her name
I will follow - Come to me!

ok??adka Gothic Kabbalah, Therion

Ju?? tylko godziny dziel─? nad od koncertu Therion'a w Stodole! Ihaaa! Ftangh Ftangh!
Jako support graj─? "Sabaton" (Primo Victoria!) i promuj─?cy najnowszy album "Libery or Death" "Grave Digger"... Koncert zapowiada si─? ??wietnie......

I ciekawostka z oficjalnej strony zespo??u:

The show in Warsaw is drawing near. As everyone likely know by now we will record the show and release it on DVD some time in the future.

From thrones and temples of the mighty gods
in the halls above the words and runes of
Gothic Kabbalah (are) once again revealed
The soul will fly, ascending into the sky to the halls above
The words and runes of Gothic Kabbalah
they'll break the chains

trwa??y link do tego wpisu

czwartek
25
styczeń'07

spoooko, sta─? nas, hehe

25 styczeń 2007, 19:55| | Komentarze (1)

I powiedzcie mi, ??e nie ??yjemy w Najlepszym z Kraj??w: mamy bezp??atn─? s??u??b─? zdrowia, bezp??atne uczelnie wy??sze, obowi─?zkowy i powszechny system ubezpiecze??, sta─? nas nawet na kolejny ko??ci????.

U nas kredyt nie wi─???e si─? z depozytem, wydatek nie ??─?czy si─? z przychodem, a prawo autorskie najwyra??niej wyklucza prawo do wolno??ci... Ale i tak jest zajebi??cie.

Liczbowo mo??e i nie wychodzimy ponad norm─? - 90% idiot??w to taka ziemska ??rednia krajowa - ale jako jedni z niewielu narod??w mo??emy poszczyci─? bliskim 100% wykorzystaniem tego potencja??u. Nic nie jest nam straszne, nawet mur przyt??aczaj─?cej logiki rozbijemy si??─? naszej wiary i bezbrze??nego zak??amania.

Nie my??lcie, ??e nie zdajemy sobie sprawy z naszej wyj─?tkowej sytuacji: nikt tak jak my nie potrafi ??le m??wi─? o nas samych. Czasem a?? trudno nam w to uwierzy─?, co sami powiemy, ale nic to!

Przecie?? kochamy ??ycie (w??asne i pocz─?te), nienawidzimy ??yd??w (z wy??─?czeniem Kr??la Polski), peda????w (rowerowych), tych, kt??rym lepiej si─? powodzi no i oczywi??cie m─?drzejszych od siebie, ale poprawno??─? polityczna nie pozwala nam m??wi─? o tym wprost. M??wimy wi─?c nie wprost.

Jeste??my Przedmurzem Chrze??cija??stwa, mamy Wizj─?, Misj─? i powi─?kszaj─?c─? si─? dziur─? w bud??ecie. Alleluja i do przodu!

I tyle. I ??eby ju?? niczego nie by??o.

Balcerowicz musi odej??─?!

trwa??y link do tego wpisu

poniedziałek
22
styczeń'07

chora

22 styczeń 2007, 20:02| | Komentarze (4)

League Militaire poleca .... syrop na kaszel!

League Militaire way: Sore Throat Syrup

Bylem si─? zd─???y??a wykurowa─? do pi─?tku....

A ten Gundam to LM111E02 w skali 1/144. Pochodzi z second hand'a w P????nocnym Yono.

trwa??y link do tego wpisu

środa
17
styczeń'07

in??ynierka trwa

17 styczeń 2007, 17:21| | Komentarze (4)

recent audio love

By??am dzi?? u promotorki, teraz musz─? nat??uc ile?? stron dokumentacji. Nie ma b??lu, mam czego s??ucha─?, mog─? pisa─? :), jutro si─? wy??le.

Powy??ej najnowszy nabytek, "Attero Dominatus" Sabaton'a w towarzystwie najcz─???ciej s??uchanej p??yty ostatniego miesi─?ca, albumu "Satanica" naszego rodzimego Behemoth'a. Ftangh ftangh!

Ciekawostka: ju?? 3 osoby z mojego roku zdo??a??y si─? obroni─?. Ale to wszystko ludzie z multimedi??w, wi─?c nie prawdziwi studenci ;)
Ja walcz─? z czasem, bo nie mam ochoty p??aci─? za kolejnego ITNa, je??li nie musz─?...

ToDo:

Spooooooko ;d

trwa??y link do tego wpisu

poniedziałek
8
styczeń'07

Moja Pierwsza Zupa

8 styczeń 2007, 16:02| | Komentarze (9)

Stosowa??am si─? do s??awkowego przepisu na zup─? pomidorow─? z pomini─?ciem padliny, bo ja si─? og??lnie troch─? boj─? ??ci─?gien i takich tam.

I oto jest!

My First Soup

Moja Pierwsza Zupa (Pomidorowa)

Ku potomno??ci:

I tyle.

I dobra jest :)

Wi─?cej zdj─?─? ;d ....

Czytaj wi─?cej o "Moja Pierwsza Zupa"

trwa??y link do tego wpisu

niedziela
7
styczeń'07

Historia pewnego Biureczka (w obrazkach)

7 styczeń 2007, 23:51| | Komentarze (5)

czyli

Wykorzystaj bli??niego swego.

U??ci??lenia:

Podsumowanie:

Czytaj wi─?cej o "Historia pewnego Biureczka (w obrazkach)"

trwa??y link do tego wpisu

wtorek
26
grudzień'06

Poznajcie Ksi─?cia

26 grudzień 2006, 23:12| | Komentarze (6)

Meet the Prince

trwa??y link do tego wpisu

sobota
23
grudzień'06

zaci─?cie, zaj─?cie

23 grudzień 2006, 12:59| | Komentarze (2)

Staram si─?, by rzeczywisto??─? omija??a mnie du??ym ??ukiem....

Dzie?? w obrazkach:

Lektury na dzi??, spo??ywane w towarzystwie mej wielce luksusowej kanapy i r??wnie luksusowego laptopa (co by mie─? zawsze r─?k─? na pulsie):

Przed??u??anie przyjemno??ci

comic of the day

Gr─? o Tron, tom drugi ("Clash of Kings") wy??─?cznie pogryzam, oszcz─?dzaj─?c j─? ile si??, wi─?c je??li tylko nadarzy si─? okazja, czytam co?? innego.

Ten ostatni si─? w ko??cu nie za??apa??, powtarzam sobie, ??e z braku dostatecznej ilo??ci krzak??w (sama ??awka nie wystarczy).

Ucieczki...

Gra na dzi??, a nawet dwie gry, jednak ??adna nie ruszy??a si─? poza obr─?b swego osobistego pude??ka, gdy?? instalacja (i szybka panika po odpaleniu ju?? zainstalowanej*) "Call of Cthulhu" oraz niesamowite i pe??ne ekspresji lagi na battle.net, gdzie udawali??my, ??e gramy w Diablo II, ca??kowicie poch??on─???y czas m??j na giercowanie przeznaczony.

(* O matko! CoC jest straszny. Mo??e po piwie albo dw??ch b─?d─? gotowa, by go ponownie w??─?czy─?. Przyznaj─?, ??e klimatu mu nie mo??na odm??wi─?. ...... )

game of the day

Stwierdzi??am, ??e karty z veyDerowego prezentu nie po??yj─? d??ugo, gdy tak b─?d─? lata─? w przydu??ych pude??kach, wygenerowa??am wi─?c na pr??b─? pdf'a z pude??eczkiem custom-made. Drukarka ??ykn─???a zar??wno papier o gramaturze 280mg jak i moj─? doritos. W mi─?dzyczasie stwierdzi??am, ??e ...

Zbuduj─? sobie Ksi─?cia.
Ojcowska Drukara bez mrugni─?cia wydrukowa??a, co jej Ubuntu podes??a??o. Czysty Plug'n'Play ;> Uwielbiam Ubuntu.

Katamari, in a process of being created

A Panda nadal siedzi. Nadal si─? u??miecha.

and Panda, still smilling

trwa??y link do tego wpisu

piątek
22
grudzień'06

??wi─?ta nale??y przy??pieszy─?

22 grudzień 2006, 23:09| | Komentarze (0)

Czyli nigdy nie za wiele prezent??w

goodies!

Dzi─?kowa─?.

^_^

trwa??y link do tego wpisu

środa
20
grudzień'06

??yd kr??lem Polski?!

20 grudzień 2006, 14:12| | Komentarze (10)

Na dodatek on jest martwy....

Trzeba jednak przyzna─?, ??e aklamacja ta pasowa??aby jak ula?? postaci obecnej Kr??lowej Polski, kt??ra nie tylko jest ??yd??wka, ale i matk─? rzeczonego.
Tak tak, o Miriam mowa.

Co na to Prawdziwi Polacy?

trwa??y link do tego wpisu

poniedziałek
11
grudzień'06

Festiwal w Wacken

11 grudzień 2006, 14:16| | Komentarze (3)

????üŹ?ü??ü???ü

...ńŞ?š???ü????

trwa??y link do tego wpisu

sobota
9
grudzień'06

niewa??ne, co wrzucisz....

9 grudzień 2006, 0:20| | Komentarze (5)

Tak mnie dzi?? nasz??o, pewnie przy okazji ogl─?dania kolejnych odcink??w Starvin' with Louis, by nakr─?ci─? co?? podobnego ze S??awkiem w roli g????wnej. Niedosz??y bohater mojej niedosz??ej serii kulinarnej prostestowa??, cho─? to jego kulinarne z??ote rady nasun─???y mi na my??l filmowanie.

;d

Dzi?? moje NIEZIEMSKIE umiej─?tno??ci kulinarne powi─?kszy??y si─? o GULASZ.
Hyhy.

Nad S??awkiem trza b─?dzie jeszcze popracowa─?, w ko??cu kto inny jest posiadaczem Profesjonalnej Deski Do Krojenia czy Profesjonalnej ?üy??ki Do Zupy, powszechnie zwanej chochl─??

No nic.
Teraz, zamiast pisa─? scenariusz pierwszego odcinka (z obowi─?zkowym cameo "Ziarenek Smaku") wyg??adzam moje Ubuntu i s??ucham last.fm. A kariera filmowa zapowiada??a si─? tak pi─?knie.....

trwa??y link do tego wpisu

środa
6
grudzień'06

po??cieli??am ??????ko, czyli wychodz─? z do??ka

6 grudzień 2006, 12:27| | Komentarze (1)

gashapon figures

In??ynierka si─? ruszy??a, mam dwie imprezy do wyboru i zacz─???am odpisywa─? na listy. Poprawa, nie ma co.

Powrzuca??am zdj─?cia z Chin, ale jeszcze bloga-na-papierze przyda??oby si─? przepisa─? .... Och, przyda??by si─? OCR z rozpoznawaniem r─?cznego pisma na papierze w kratk─? ;>

PS.
Dzi?? by??y miko??ajki. Dosta??am skarpetki. Ale nadal twierdz─?, ??e jest poprawa.

Skarpetki s─? czerwone (ale nie w paski), wi─?c w sumie s─? ok.

trwa??y link do tego wpisu

piątek
1
grudzień'06

i ten dzie?? prze??pi─?

1 grudzień 2006, 17:40| | Komentarze (0)

Dostaj─? maile i zamykam program pocztowy bez ich czytania.

Dostaj─? listy i uk??adam je w zgrabny stosik bez si─?gania po n???? do papieru.

Dostaje smsy i wy??─?czam kom??rk─?.

Telewizj─? ogl─?dam w trybie trzysekundowym na jeden kana??, a ??e kana????w mam 8, to po nieca??ej minucie pilot l─?duje w szufladzie.

Odczuwam potworne zm─?czenie, mimo ??e nie robi─? nic, no mo??e poza d??ubaniem w in??ynierce.

Ratunku.

trwa??y link do tego wpisu

poniedziałek
27
listopad'06

??wiat stan─??? i zg??upia??

27 listopad 2006, 14:58| | Komentarze (6)

Nic oczywistego nie ma w stwierdzeniu, ??e mamy strajk poczty i pocztowc??w. Jeden strajk i ??wiat stan─??? ;>

Jako ??e od tygodnia nie zawita?? do nas ??aden z tych pos??a??c??w nadziei (i d??br osobistych, ??wie??o nabytych, nie koniecznie ??wie??ych), to dzi?? uda??am si─? na poczt─? osobi??cie. I co? I Cztery Litery.

Okaza??o si─?, ??e na naszej poczcie paczki i listy pojawiaj─? si─? dopiero wtedy, gdy listonosz, startuj─?cy z innej poczty, odbije si─? od drzwi adresata. A ??e od tygodnia listonosze nie opu??cili swych okop??w, to i listy ich nie opu??cily.

Wracam do domu i oczom nie wierz─?: w skrzynce jest jaka?? poczta, Ale niestety, tylko listy, widocznie paczki i awizo (wzgl─?dnie d??ugopisy) nadal strajkuj─?.
Argh.

Tak si─? chcia??am podzieli─?.

trwa??y link do tego wpisu

poniedziałek
20
listopad'06

us??yszane w wiadomo??ciach

20 listopad 2006, 19:34| | Komentarze (1)

Dzi?? w Wiadomo??ciach TVP1 us??ysza??am pana prokuratora m??wi─?cego o tocz─?cym si─? postepowaniu w celu wyja??nienia "jaki jest pow??d zej??─? ??miertelnych", a jaka?? pani w tej samej informacji wspomina??a o "materiale ekshumowanym".

Makabryczne te wiadomosci.

trwa??y link do tego wpisu

sobota
18
listopad'06

Ich Will

18 listopad 2006, 15:30| | Komentarze (3)

Jedna z przesylek od Blondi:

trwa??y link do tego wpisu

czwartek
16
listopad'06

legenda ludowa o 20z??

16 listopad 2006, 23:53| | Komentarze (4)

To nie moje s─? s??owa
To legenda ludowa

Ot???? czas jaki?? temu, w pewnej znanej podwarszawskiej miejscowo??ci wraca?? sobie student z klubu wieczorow─? por─?. Na ulicy otoczy??o go czterech kark??w i za??─?da??o dwudziestu z??otych. Student odpar?? l─?kliwie, ??e nie ma.

- Jak to nie ma? 20 z?? dawaj.
- Kiedy ja nie mam, z klubu wracam...

Byczki odpowiedzi─? nie by??y usatysfakcjonowane, wi─?c studenta pobi??y, koniec ko??c??w wyl─?dowa?? na ostrym dy??urze.

Tam, gdy ju?? si─? ockn─???, lekarz pyta go, dlaczego nie da?? bandytom tych dwudziestu z??otych.

- Kiedy ja naprawd─? ich nie mia??em.
- No jak to
, dziwi si─? lekarz, przecie?? tu, w kieszonce, ma pan 20 z??. M??wi─?c to, lekarz wyci─?ga z koszuli studenta dwadzie??cia z??otych.

To oni mi dali, ci co mnie pobili. Powiedzieli "Na przysz??y raz b─?dziesz mia??."

...

Teraz wypada zaznaczy─?, ??e jest to historia prawdziwa.

trwa??y link do tego wpisu

wtorek
14
listopad'06

this is my war, this is my battlefield...

14 listopad 2006, 18:26| | Komentarze (4)

Wr??ci?? cz??ek z Japonii, przez ponad miesi─?c wozi?? z przepisaniem czego si─? da??o, transferami i ITNem z projektu, i co?

I dzi?? dosta??am list polecony, datowany na 3 listopada (sic!) z zawiadomieniem o skre??leniu z listy student??w. :]

Dupa blada, jutro si─? tam pojawi─?.

Waaaaagh!

I jeszcze jedno. Przez ostatni miesi─?c praktycznie mnie tu nie by??o, bo mia??am dosy─? intensywne praktyki i po 10 godzinach w pracy mia??am kompa dosy─? na czas d??u??szy. Teraz jestem wolna, pisz─? in??ynierk─?, w planach mam te?? malowanie figurek, wolno??─? snuje mi si─? przed oczami pasmem nieprzerwanym, wi─?c i blog wr??ci do ??ask :)

Do us??yszenia za nied??ugo, pewnie jutro, gdy ju?? zjem jak─??? bogu ducha winn─? pani─? z dziekanatu...

trwa??y link do tego wpisu

czwartek
2
listopad'06

Ú??

2 listopad 2006, 12:28| | Komentarze (10)

It's snowing.

Argh.

trwa??y link do tego wpisu

czwartek
26
październik'06

konkury

26 październik 2006, 22:37| | Komentarze (8)

Khhhonkhhhurs

Min─??? r??wno miesi─?c, od kiedy jestem w Naszym Pi─?knym Kraju. Wiele si─? wydarzy??o, ale nie czas i miejsce na opowie??ci. Obecnie spokojny sen zak????ca mi rebelowy "Bardzo Mroczny Konkurs".

Rodacy!

Pomocy!

Ja bardzo chc─? go wygrac ^_^

last.fm

Od dzi?? last.fm zagnie??dzi??o si─? na czas nieokreslonym w jednym z moich komputer??w, zobaczymy, ile po??yje. Ma o tyle ??atwiej, ??e w Naszym Pieknym Kraju przynajmniej ??─?czy si─? z serwerem, nie to co w Japonii ;>

Tu jest m??j profil na last.fm.

Pepsi-Cino (na szcz─???cie limitowane)

I jeszcze o popularnym obecnie temacie Pepsi-Cino.

Ludzie, nie pijcie tego ??wi??stwa! To ??wi??stwo wielce paskudne.

trwa??y link do tego wpisu

niedziela
22
październik'06

Sobotnie prawo Maskarady

22 październik 2006, 21:30| | Komentarze (8)

Uda??o si─? i spotka─?, i zagra─?, na ??agle nie pojechali??my si??─? rzeczy ;>

Odkrycie dnia (ju??) dzisiejszego: 108 zaczyna kursowa─? BARDZO rano ;d

Czytaj wi─?cej o "Sobotnie prawo Maskarady"

trwa??y link do tego wpisu

piątek
20
październik'06

polityka drobnych krok??w

20 październik 2006, 17:43| | Komentarze (0)

5 dzie?? i juz pierwszy sukces w pracy, co po kryzysie dnia wczorajszego jest przyjemn─? odmian─? ;>

A potem spotka??am si─? z M-chan, wi─?c jest szansa ??e zes??ana do Japonii kole??anka poje??dzi na swym odziedziczonym rowerze jeszcze w tym roku. A M-chan jak to M-chan, nic nie robi i chce na piwo. To takie sta??e wszech??wiata.

I w ko??cu przysz??y 2 z moich n-paczek z Japonii. Potkn─???am si─? o nie wchodz─?c do domu i tyle o nich wiem, bom wyby??a stamt─?d nied??ugo p????niej.

Wr??c─? do domu w niedziel─?m to si─? dowiem, czy s─? to kolejne komiksy czy mo??e oczekiwane ubrania, bo obecnie panuje w tej kategorii deficyt. :]

Id─? ...

trwa??y link do tego wpisu

wtorek
17
październik'06

p─?dz─?.......

17 październik 2006, 22:49| | Komentarze (3)

Obecnie mam 17-godzinne doby i robot─? od rana do nocy. Za tydzie?? wygasa mi wa??no??─? konta na livenet.pl i powa??nie si─? zastanawiam, czy jest sens przed??u??a─? umow─?, skoro nie mam czaus na nic, od bloga poczynaj─?c.

Cho─? mo??e w przysz??ym tygodniu b─?dzie ju?? troch─? lepiej....

Trylogia "Pusher" okaza??a si─? rozrywk─? bardzo udan─?, o wiele lepsz─? ni?? cz─???─? z japo??skich film??w, na kt??re si─? wybrali??my. A animowana "Paprika" to pochodna "Agenta Paranoi", nawet muza jest podobna (BTW, ch─?tnie przyjm─? OST'a, je????i kto?? posiada) .

Nadal nie posiadam kanapy, a ze ??wie??o nabytego telewizora u??yek mam marny, bo nie mam czasu. O bogowie, dajcie mi wi─?cej czasu ....

Z dobrych wie??ci (tych, nadaj─?cych si─? do publikacji ;d) na pocz─?tku rok u w Wa-wie gra Therion i tym razme POJAD─? do Bolkowa. ?ü??ü???ü?üş???

trwa??y link do tego wpisu

wtorek
10
październik'06

od??o??─? na przysz??y tydzie??

10 październik 2006, 0:27| | Komentarze (8)

W??a??nie wr??ci??am z kina, w kt??rym "Shisso" (š?×??░) okaza??o si─? by─? filmem ca??kowicie przyzwoitym, a nie, jak zapowiada??a zawsze pomocna M-chan, beznadziej─?. Wi─?c i do "Samuraja, kt??rego kocha??am" jestem nastawiona pozytywnie.

To jutro, a potem ..... Pusher.

Grafik przedstawia si─? nast─?puj─?co:
czwartek: Pusher + popcorn
pi─?tek: Pusher II + nachos
sobota: Pusher III + to, co lepsze, albo popcorn, albo nachos
?ü??ü???ü?üş?ü????

Nadal czasu nie mam, ale nie mog─? powiedzie─?, ??eby mi to bardzo dawa??o w ko??─? :)

trwa??y link do tego wpisu

czwartek
5
październik'06

z frontu

5 październik 2006, 9:34| | Komentarze (1)

??eby nie by??o, ??yj─?.

Mam po prostu nie wiele czasu, wybywam rano, wracam w nocy i na tym m??j dzie?? si─? ko??czy.

Zwiedzi??am nowy Paradox (on nowy jest jedynie dla mnie ;>) - faktycznie miejsca tam sporo. Od jutra zaczyna si─? m??j sezon na Festiwal Filmowy, a potrwa t odo przysz??ego weekendu. Jak kto?? jeszcze reflektuje na wybranie si─? do kina w moim wybitnym towarzystwie, to niech da zna─?, najlepiej na kom??rk─?, bo ja ostatnio rzadko w domu bywam :]

Lec─?....

trwa??y link do tego wpisu

sobota
30
wrzesień'06

ups

30 wrzesień 2006, 9:58| | Komentarze (0)

Dosta??am od kogo?? maila pod tytu??em "tasukete", ale ??e by?? w folderze ze spamem, to go z rozp─?du usun─???am. Uprasza si─? o powt??rne podes??anie.

trwa??y link do tego wpisu

piątek
29
wrzesień'06

the mystery of the worm

29 wrzesień 2006, 16:15| | Komentarze (4)

Still have jetlag, but managed to sleep until 6AM! I'm definitely getting better.

I've decided to fix my beloved Maszynka [????????????], so making backups took most of my morning. Everything went fine until I decided it's time for drivers. Got them from Gigabyte web page, but me being me, I checked them for viruses anyway.

Found one in official Realtek driver. Great.

Soon afterwards I found yet another virus. Don't ask me, how it got there. Sure, I had to activate my Windows through Internet and then it only had Windows Firewall working, but the virus I found wasn't the one send through local networks.

It was Rontokbro.JB of Rontokbro family, an annoying worm with a stack of registry entries and modified autoexec.bat. Well, it wasn't that hard to remove - went to Safe Mode and wiped out the bastard together with my Task Manager (^_^) - but I still wonder how it got there.

There was a copy of it on a 2nd drive, on a partition with the unused Windows installation, so it had to be there before I reinstalled the system. At least that's how I'd explained it to myself :>

Lusia [Loohsha, ????????????]

My venus flytrap is much better now. I removed all the dead and dying leaves and put her outside, so she can bask in a sun while it last. Made some pictures too!

Lusia

Lusia

What cannot be eaten must be discarded ....

TV

I'm still waiting for my TV being brought from the store. I moved all the fun stuff to the cellar, all it needs now is a TV (and a couch, and CERTAIN people to remove their dusty stuff from there :] ) and I can forget about the world completely.

I'll surely show my TV off when it'll finally reach home. ;d

trwa??y link do tego wpisu

środa
27
wrzesień'06

back in good ol' Warsaw

27 wrzesień 2006, 17:23| | Komentarze (6)

And here I am.

I went through my room, cellar and my desktop computer and I want to cry. Or come back to Japan, if I would have a choice. Sweet goddess....

11 hours flight to Frankfurt was surprisingly short: whether due to company - ?üukasz was on my flight and I had some really talkative Japanese ladies next to me - or new "Taiko no Tatsujin Portable 2" game - it's hard to say, but I must admit it was the nicest long distance flight I had.

Lufthansa surprised us with really good lunch and not so good (no surprise here) dinner, but the service was exemplary.

Frankfurt Airport sucked and smelled bad, but flight to Warsaw, although delayed, was mercifully short.

Meet all the gang at the airport, thanks guys! I hope I can edit the movie before you'll post it on the net ;d

I'm going to get a TV and a new cell today. Will keep you updated.

trwa??y link do tego wpisu

sobota
1
lipiec'06

gej = maca z dzieci

1 lipiec 2006, 13:06| | Komentarze (0)

gej = maca z dzieci

(rys. Raczkowski, ??r??d??o: Polityka)

trwa??y link do tego wpisu

piątek
30
czerwiec'06

soczewki te?? po polsku

30 czerwiec 2006, 15:27| | Komentarze (0)

Zanim wyjd─? to sobie publicznie pomarudz─? na firm─? Baush&Lomb. Firma tr─?bi na ca??y ??wiat, ??e mo??na ich p??yny wymieni─? (szczeg????y na stronie B&L), ale kontakt z polskim dystrybutorem to jaki?? dowcip.

Na pierwszego maila dosta??am nawet odpowied??, w kt??rej dystrybutor napisa??, ??e dowie si─?, a potem si─? ODEZWIE.

Oczywi??cie potem ju?? potoczy??o si─? po polsku, czyli CISZA. Spokojnie poczeka??am 2 tygodnie i wys??a??am kolejnego maila. Tu ju?? si─? nie fatygowali, ??adnej odpowiedzi nie by??o.

Jak ja kocham ten kraj.

trwa??y link do tego wpisu

sobota
10
czerwiec'06

a jednak na plusie

10 czerwiec 2006, 16:40| | Komentarze (1)

W oczekiwaniu na weryfikacj─? mojej karty regularnie zagl─?dam na konto w Inteligo. Kokos??w to ja na oszcz─?dno??ciach nie zbij─?.

Patrzcie:

  • Kwota nale??nych odsetek 2,57
  • Kwota odprowadzonego podatku 1,00
  • Kwota odsetek po podatku 1,57
  • Op??ata za kart─? VISA: 0,99

Efekt: 0,56 na plusie. ^_^

zaleg??e

trwa??y link do tego wpisu

poniedziałek
22
maj'06

???š??????üÄ???????????????czyli przyj─?cie urodzinowe na ─?wier─? Stulecia

22 maj 2006, 23:13| | Komentarze (1)

Oto i zdj─?cia z mojego przyj─?cia urodzinowego. Miejsce akcji: bar okonomiyaki - ten sam, w kt??rym by??am ju?? kilka razy, mi─?dzy innymi pierwszego dnia mojego pobytu tutaj, wtedy jeszcze z Chie i Ebe'm.

Czytaj wi─?cej o "???š??????üÄ???????????????czyli przyj─?cie urodzinowe na ─?wier─? Stulecia"

trwa??y link do tego wpisu

poniedziałek
22
maj'06

25-lecie moich narodzin

22 maj 2006, 0:18| | Komentarze (19)

W??a??nie stukn─???a mi ─?wiartka ??ycia. Nadal s??ysz─? echo :]

trwa??y link do tego wpisu

sobota
20
maj'06

Przysi─?ga g??azu rzecznego (The Boulder Pledge)

20 maj 2006, 14:21| | Komentarze (0)

W ??adnych okoliczno??ciach i pod ??adnym pozorem nie kupi─? niczego, co zosta??o mi zaoferowane w formie niezamawianej przesy??ki elektronicznej. Nigdy te?? nie b─?d─? forwardowa?? do du??ej liczby odbiorc??w list??w ??a??cuszkowych, petycji, masowych przesy??ek czy ostrze??e?? o wirusach. Niech powstrzymanie si─? od tego b─?dzie moim wk??adem dla przetrwania spo??eczno??ci internetowej.
Under no circumstances will I ever purchase anything offered to me as the result of an unsolicited e-mail message. Nor will I forward chain letters, petitions, mass mailings, or virus warnings to large numbers of others. This is my contribution to the survival of the online community.
Ô?? Roger Ebert, December, 1996

Czytaj wi─?cej o "Przysi─?ga g??azu rzecznego (The Boulder Pledge)"

trwa??y link do tego wpisu

środa
17
maj'06

17 maja jest ??wiatowym Dniem Przeciw Homofobii

17 maj 2006, 15:16| | Komentarze (3)

Zbli??aj─? si─? warszawskie "Dni R??wno??ci 2006 Ô?? Kultura R????norodno??ci", gotujcie si─?.
Wi─?cej na stronie stronie organizator??w, Fundacji R??wno??ci.

trwa??y link do tego wpisu

piątek
31
marzec'06

pokona─? amazon.com

31 marzec 2006, 13:28| | Komentarze (2)

amazon logo Pokona─? amazon? To proste.
Wystarczy jedna pr??ba wyszukania tytu??u napisanego w kanji i pojawia si─?

An error occurred when we tried to process your request.

Ech.
A mo??e to amazon pokona?? mnie?

UTF przechodzi jako niezrozumia??y ci─?g znak??w, ale przynajmniej strona nie generuje b??─?du.
Mi─?dzynarodowa ksi─?garnia, te?? mi co??. Do tej pory nie dorobili si─? zintegrowanego przeszukiwania, szukaj─?c kolejnych pozycji trza si─? posi??kowa─? MAB'em, kt??ry zintegrowanym przeszukiwaniem nie jest, ale przynajmniej nie trzeba otwiera─? wielu okien, ??eby przeszuka─? kolejne ksi─?garnie amazon.
MAB ma jednak tendencj─? do zawieszania si─? :]

Do najs??ynniejszej internetowej ksi─?garni skierowa??a mnie wola silna do sprawienia sobie na zielonej po??ywce listy ksi─???ek czytanych, wzgl─?dnie na przeczytanie oczekuj─?cych. Odpowiedni plugin znalaz??am, teraz trza si─? doszkoli─?.
Wracam do zabawy.

trwa??y link do tego wpisu

środa
22
marzec'06

Hanka Bielicka

22 marzec 2006, 1:15| | Komentarze (3)

Dopiero co si─? dowiedzia??am, ??e 9 marca zmar??a Hanka Bielicka. A w??a??nie mia??am napisa─?, ??e warto przeczyta─? ten wywiad prawdziwie wolnego cz??owieka, Jeszcze Polska nie zgin─???a p??ki si─? ??miejemy.

Szkoda.

trwa??y link do tego wpisu

sobota
18
marzec'06

wr??ci??am

18 marzec 2006, 21:02| | Komentarze (5)

Dzi?? dobieg??y ko??ca moje 12-sto dniowe wakacje wiosenne w szwajcarskim zimowym raju.

Wr??ci??am do potwornie ju?? obcego pokoju w uniwersyteckim akademiku, mimo ??e nadal wype??nionym moimi rzeczami. Odkry??am ??e niekt??rzy ju?? wyjechali, a inni w??a??nie si─? pakuj─?. ??ycie.
Z wakacji w g??rach pozosta??y stosy zdj─?─? (i kilka film??w), kilogram czekolady, kilka konserw i podra??nione oczy. Ale warto by??o!

??niegu by??o co niemiara, pogoda by??a z gruntu dobra, pieczone kasztany by??y dobre jak to maj─? w zwyczaju.
Klosters to jest to.

Do Klosters pewnie zawitamy zn??w za rok, a ja na razi─? id─? spa─?, walczy─? z jet-lagiem.

Dobranoc.

trwa??y link do tego wpisu

czwartek
2
marzec'06

s??owo na ??rod─? bambusow─?

2 marzec 2006, 19:42| | Komentarze (2)

Mia?? by─? tak:

<object classid="CLSID:6BF52A52-394A-11d3-B153-00C04F79FAA6"> <param name="URL" value="http://ml.gazeta.pl/1/3189/bil0103c.wma" /> <param name="autoStart" value="0" /> <param name="uiMode" value="full" /> </object>

ale nie b─?dzie, bo taki kod, cho─? w duchu XHTML, nie dzia??a.
I szlag trafi?? poprawno??─? kodu, przynajmniej do mojego powrotu.

We wpisie rozszerzonym kod niepoprawny, samo startuj─?cy, ale daj─?cy pozytywne rezulataty.

Czytaj wi─?cej o "s??owo na ??rod─? bambusow─?"

trwa??y link do tego wpisu

niedziela
26
luty'06

.. i od razu pierwsze efekty!

26 luty 2006, 11:09| | Komentarze (4)

Wierny i uwa??ny czytelnik zastosowa?? z pozytywnym skutkiem technik─? b??yskawicznego sk??adania koszulek japo??skich obaachan (patrz wpis Rozrywka dla gospody?? domowych). A oto i rezultat:

S??awkowe boje koszulkowe

Prosz─? o wi─?cej ;p

trwa??y link do tego wpisu

niedziela
1
styczeń'06

o mnie

1 styczeń 2006, 1:01| | Komentarze (7)

ja2

jestem: inteligentna, agresywna, niezainteresowana

nie staram si─?: by─? mi??a

mam: zasady, wad─? wzroku i nieciekawe podej??cie

nie mam: dobrych ch─?ci ani kompleks??w

lubi─?: zabawki, komputery i siebie, kaw─?, ksi─???ki i japo??skie komiksy

nie lubi─?: g??upoty, bezsilno??ci, spamu, papieros??w
No prosz─?.

Sze??─? linijek i ile mo??na si─? dowiedzie─?.trwa??y link do tego wpisu

niedziela
18
grudzień'05

there's nought so queer

18 grudzień 2005, 19:20| | Komentarze (8)

Tak si─? zacz─???o:

Well, alright...
How ya'll feelin' tonight?
Ya'll feelin' good?
Well you know... I'm feelin' mighty good tonight...
But you see baby... it's a little hot in here...
In more ways than one...

A tak sko??czy??o:

Still so many answers I don't know (there are so many answers)
Realise that to question is how we grow (to question is to grow)
So I step out of the ordinary
I can feel my soul ascending
I'm on my way
Can't stop me now
And you can do the same (yeah)
What have you done today to make you feel proud?

Wakacjowa??am przez p???? dnia, ogl─?daj─?c ostatni sezon QAF. No i si─? sko??czy??o. G??upia sprawa, w moim wieku przywi─?zywa─? si─? do soap-opery, no ale c???? ja na to poradz─? ...
Co ja teraz b─?d─? ogl─?da─??!

Gor─?cy prysznic i heavymetalradio, the loudest room in the I-House (mam nowe g??o??niki! yoohooo) nastr??j poprawi??y, ale nadal czego?? brak.

Co teraz?

trwa??y link do tego wpisu

piątek
30
wrzesień'05

wr??cilim

30 wrzesień 2005, 21:58| | Komentarze (2)

Tam narzekali na wiater, tu narzekamy ch??rem na temperatur─?. 10 stopni, brrrr.

W ci─?gu tygodnia przejechalim p???? Grecji (Tesaloniki - Katerini - Meteora - Delfy - Eratini - Diakopto - Aeropoli - Ateny - Katerni - Kalandra), drugi tydzie?? za?? sp─?dzilismy sma??─?c si─? r??wnomiernie na pla??y w Kalandrze. Zrobi??y??my MAS─? zdj─?─?, b─?de je tu sukcesywnie wrzuca─? (te co lepsze, oczywi??cie ;p ).

A teraz czas spa─? -_-.

PS. NADAL NIE MAM BILETU. Wqrw wqrw. Grrrrr. Tyle mam w tej kwestii do powiedzenia :].

trwa??y link do tego wpisu

piątek
9
wrzesień'05

ankieta wybi??rcza

9 wrzesień 2005, 19:18| | Komentarze (0)

Wed??ug pewnej ankiety pewnego marnego tygodnika moje pogl─?dy polityczne maj─? si─? do program??w naszych partii o tak:

demokraci.pl - 75 % (12 takich samych odpowiedzi)
Platforma Obywatelska - 62 % (10 takich samych odpowiedzi)
Socjaldemokracja Polska - 56 % (9 takich samych odpowiedzi)
Platforma Janusza Korwin-Mikke - 56 % (9 takich samych odpowiedzi)
Sojusz Lewicy Demokratycznej - 43 % (7 takich samych odpowiedzi)
Samoobrona - 31 % (5 takich samych odpowiedzi)
Liga Polskich Rodzin - 25 % (4 takich samych odpowiedzi)
Prawo i Sprawiedliwo??─? - 25 % (4 takich samych odpowiedzi)
Polskie Stronnictwo Ludowe - 18 % (3 takich samych odpowiedzi)

I tak b─?d─? g??osowa─? w zgodzie z w??asnym sumieniem, mimo ??e oddanie g??osu na moj─? wybrank─? jest sprzeczne z obecnym, cho─? sp??jnym, programem tej partii, a dok??adnie z jej programem wej??cia do Sejmu.
Oni nie chc─? wej??─? i robi─? wszystko, by tak si─? sta??o, a ja, c??ra marnotrawna, wy??ami─? si─? z tej linii programowej.

Dupa i tyle.

Ankiet─? wype??ni??o prawie 40 tysi─?cy internaut??w. Ponad 10% z nich najbli??szy idealnemu programowi wyborczemu by?? program Partii Demokratycznej "demokraci.pl".
Jeszcze wi─?ksza dupa, panowie, bo oni nigdzie nie id─?.

trwa??y link do tego wpisu

piątek
9
wrzesień'05

tras─? czynu ??o??nierskiego 2

9 wrzesień 2005, 18:39| | Komentarze (0)

Nadszed?? czas Ceramiki :)

Do Tomaszowa dojechali??my po 13:00. Upa?? by?? potworny, ale okaza?? si─? niczym przy 1200-stopniowych piecach wewn─?trz fabryki. Ale po kolei..

Oficjalna nazwa zak??adu brzmi "Ceramika Parady?? TOMASZ??W 2". Jest to pi─?ta fabryka Ceramiki Parady??, oficjalnie otwarta 25 czerwca tego roku. Podobno jest to najnowocze??niejsza fabryka tego typu w Europie.

W ??rodku produkuj─? p??ytki, a wytyczonymi trasami pruj─? roboty.

Parady?? jako jedyny w Polsce produkuje p??ytki do mozaiki wypalane tak, jak zwyk??e p??ytki, a nie ci─?te z gotowych, wypalonych ju??, wi─?kszych tafli.
I jest jeszcze water jet ... mo??na nim wyci─?─? w gotowym, wypalonym kafelku dziurk─? w kszta??cie rowerka ^_^

Tym razem zdj─?cia i szczeg????owy opis we wpisie rozszerzonym, co by strony g????wnej nie zdominowa─?.

Ph00n:
Poni??ej fragment ekspozycji w wykonaniu kafelk??w Osaka.

kafelki Osaka

I tak

Japonia (Nihon)

sta??a si─?

Japonia (Nihon)

^_^

Czytaj wi─?cej o "tras─? czynu ??o??nierskiego 2"

trwa??y link do tego wpisu

środa
7
wrzesień'05

tras─? czynu ??o??nierskiego

7 wrzesień 2005, 21:32| | Komentarze (1)

Dzi?? odbyli??my wycieczk─? przemys??ow─? na linii Cz─?stochowa - Tomasz??w Mazowiecki. Troch─? nam w g??owach zamiesza??o od tych wra??e??!

Pierwsza cz─???─? przygody poni??ej.
Galeria jest schowana pod linkiem do wpisu rozszerzonego.

Pierwszy film, kt??ry by?? nakr─?cony prawdopodobnie w Polsce, to by?? po??ar tej fabryki.

To najstarsza dzia??aj─?ca fabryka zapa??ek w Europie.
Za??o??yli j─? dwaj Niemcy w 1882 roku.
W 1945 sta??a si─? cz─???ci─? Polskiego Monopolu Zapa??czanego. W mi─?dzyczasie zd─???y??a sp??on─?─? 2 razy.

Czytaj wi─?cej o "tras─? czynu ??o??nierskiego"

trwa??y link do tego wpisu

czwartek
1
wrzesień'05

ale?? wodzu

1 wrzesień 2005, 9:52| | Komentarze (0)

Pierwotnie mia??a tu by─? notka o ??wie??o uchwalonym zwrocie VAT. Nosz─? si─? z ni─? od kilku dni, niestety czas nie pozwala na napisanie czego?? d??u??szego od 5 zda??.

Fear not, young padawan.

Notka powstanie, jak tylko sko??cz─? z kolejn─? pozycj─? w czytelni. B─?dzie to moja wersja pracy u podstaw.

Otwieram 467944876 narad─? wodz??w starszych i nie tylko..

trwa??y link do tego wpisu

sobota
27
sierpień'05

malinowy bzyk

27 sierpień 2005, 22:52| | Komentarze (3)

Dzi?? otrzyma??am osobiste pozdrowienia od pos??a PiS-u.
Jeszcze nie wiem, jak z tym ??y─?.

Malinowy Bzyk

;>

trwa??y link do tego wpisu

czwartek
25
sierpień'05

godzinne sznurowanie

25 sierpień 2005, 22:56| | Komentarze (4)

Jednego nie mo??na mi odm??wi─?: zaci─?cia :] Od godziny sznuruj─? t─? sam─? tenis??wk─?...
A wszystko to po mglistej obietnicy, kt??ra mami mnie sztuk─? zawi─?zania buta w czasie poni??ej 1 sekundy.
Obecnie jestem na etapie niepo??amania sobie palc??w... i 2 sekund ^_^

W ramach zas??u??onej przerwy wy??ywam si─? psychicznie na sznur??wkach od czerwonych trampek. A co.

r??wnoleg??e czy plecionka?a mo??e zamek b??yskawiczny?

Wersji z kratk─? nie b─?dzie, bo p????no ju?? i nie bardzo chce mi si─? szuka─? moich kolorowych sznur??wek.

Dla poszukiwaczy wiedzy i nowych dozna??:

trwa??y link do tego wpisu

czwartek
11
sierpień'05

p??onie ognisko w lesie

11 sierpień 2005, 22:56| | Komentarze (1)

Spali??am czajnik.
??al mi go niezmiernie, poniewa?? by?? czerwony. Na zdj─?ciu ju?? tego niestety nie wida─?, bo si─? spali??.
Po po??udniu do ??ask wr??ci?? stary czajnik, kt??rego ebonitowa r─?czka daje si─? we znaki przy wzro??cie temperatury. Stary czajnik ma aerodynamiczny kszta??t i jest srebrny.
Do bani.

Bardzo spalony czajnik

Informacje pozytywne b─?d─?, gdy ju?? si─? wy??pi─?, co ju?? samo w sobie kryje si??─? podw??jnej informacji pozytywnej.

trwa??y link do tego wpisu